Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Vi blir kvinnornas livlina" - En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på kvinnojourens arbete

Hillman, Alicia LU and Westholm, Cayenne LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
Kvinnojoursarbete och mäns våld mot kvinnor är två välstuderade ämnen i tidigare forskning. Målet med denna studie är dock att fylla den forskningslucka som existerar i relationen mellan dessa ämnen under den pågående coronapandemin. Syftet med denna uppsats är därför att tillföra
ytterligare kunskap i form av att undersöka hur coronapandemin påverkat kvinnojourens arbete och se hur denna förändring påverkat våldsutsatta kvinnor. Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med åtta kvinnojoursanställda i Sverige och utifrån tematisk analysmetod ligger tyngdpunkten på deras upplevelser och erfarenheter. Utifrån studiens teoretiska ramverk; den
transteoretiska modellen och interventionsteorin, har intervjumaterialet kunnat analyseras och... (More)
Kvinnojoursarbete och mäns våld mot kvinnor är två välstuderade ämnen i tidigare forskning. Målet med denna studie är dock att fylla den forskningslucka som existerar i relationen mellan dessa ämnen under den pågående coronapandemin. Syftet med denna uppsats är därför att tillföra
ytterligare kunskap i form av att undersöka hur coronapandemin påverkat kvinnojourens arbete och se hur denna förändring påverkat våldsutsatta kvinnor. Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med åtta kvinnojoursanställda i Sverige och utifrån tematisk analysmetod ligger tyngdpunkten på deras upplevelser och erfarenheter. Utifrån studiens teoretiska ramverk; den
transteoretiska modellen och interventionsteorin, har intervjumaterialet kunnat analyseras och diskuteras. Sammanfattningsvis resulterade analysen i tre övergripande teman: möjligheten att erbjuda stöd, möjligheten att förmedla information och interna organisatoriska förändringar. I dessa teman identifierades sedan olika subteman: ökat antal stödsökande och våldets utformning, stödlinjer, skyddat boende, intern omorganisering och volontärverksamhet. I relation till frågeställningarna visar studien att kvinnojourens arbete har förändrats då mängden stödsökande har ökat och inneburit organisatorisk anpassning genom att kvinnojourerna både utvecklat
befintliga och vidtagit nya åtgärder. Studien visar även att våldsutsatta kvinnor har påverkats av coronapandemin och till viss grad av kvinnojourens förändrade arbetssätt. Utifrån jouranställdas perspektiv kan det konstateras att kvinnojourens anpassningar har varit nödvändiga för de våldsutsatta kvinnorna under coronapandemin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hillman, Alicia LU and Westholm, Cayenne LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Kvinnojourer, Mäns våld mot kvinnor, Våldsutsatta kvinnor, Covid-19, Förändringsarbete
language
Swedish
id
9056259
date added to LUP
2021-06-18 13:49:12
date last changed
2021-06-18 13:49:12
@misc{9056259,
 abstract   = {{Kvinnojoursarbete och mäns våld mot kvinnor är två välstuderade ämnen i tidigare forskning. Målet med denna studie är dock att fylla den forskningslucka som existerar i relationen mellan dessa ämnen under den pågående coronapandemin. Syftet med denna uppsats är därför att tillföra
ytterligare kunskap i form av att undersöka hur coronapandemin påverkat kvinnojourens arbete och se hur denna förändring påverkat våldsutsatta kvinnor. Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med åtta kvinnojoursanställda i Sverige och utifrån tematisk analysmetod ligger tyngdpunkten på deras upplevelser och erfarenheter. Utifrån studiens teoretiska ramverk; den
transteoretiska modellen och interventionsteorin, har intervjumaterialet kunnat analyseras och diskuteras. Sammanfattningsvis resulterade analysen i tre övergripande teman: möjligheten att erbjuda stöd, möjligheten att förmedla information och interna organisatoriska förändringar. I dessa teman identifierades sedan olika subteman: ökat antal stödsökande och våldets utformning, stödlinjer, skyddat boende, intern omorganisering och volontärverksamhet. I relation till frågeställningarna visar studien att kvinnojourens arbete har förändrats då mängden stödsökande har ökat och inneburit organisatorisk anpassning genom att kvinnojourerna både utvecklat
befintliga och vidtagit nya åtgärder. Studien visar även att våldsutsatta kvinnor har påverkats av coronapandemin och till viss grad av kvinnojourens förändrade arbetssätt. Utifrån jouranställdas perspektiv kan det konstateras att kvinnojourens anpassningar har varit nödvändiga för de våldsutsatta kvinnorna under coronapandemin.}},
 author    = {{Hillman, Alicia and Westholm, Cayenne}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Vi blir kvinnornas livlina" - En kvalitativ studie om coronapandemins påverkan på kvinnojourens arbete}},
 year     = {{2021}},
}