Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatstrategier i kemiindustrin – Analys av 6 företags utsläppsstrategier kopplat till länders åtagande

Isacsson, Amanda LU (2021) In LUTFD2/TFEM--21/5169--SE + (1-52) FMIM01 20211
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Kemiindustrin har en betydande roll på den globala marknaden och dess produkter hittas i nästan alla tillverkade produkter. Kemiindustrins påverkan på klimatet är stor och sker både genom hanteringen av dess slutprodukter och även i själva produktionen. För att ställa om industrin för att hejda den globala uppvärmningen krävs att de största företagen är med i omställningen. För att undersöka företagens åtagande i klimatfrågan har data från Carbon Disclosure Project från 6 av de största företagen i kemiindustrin legat till grund för arbetet. En jämförande kvalitativ analys har utförts för att jämföra de valda företagens utsläppsstrategier med viktiga punkter som lyfts från tidigare forskning. Slutligen kommer hur vida utsläppsstrategierna... (More)
Kemiindustrin har en betydande roll på den globala marknaden och dess produkter hittas i nästan alla tillverkade produkter. Kemiindustrins påverkan på klimatet är stor och sker både genom hanteringen av dess slutprodukter och även i själva produktionen. För att ställa om industrin för att hejda den globala uppvärmningen krävs att de största företagen är med i omställningen. För att undersöka företagens åtagande i klimatfrågan har data från Carbon Disclosure Project från 6 av de största företagen i kemiindustrin legat till grund för arbetet. En jämförande kvalitativ analys har utförts för att jämföra de valda företagens utsläppsstrategier med viktiga punkter som lyfts från tidigare forskning. Slutligen kommer hur vida utsläppsstrategierna företagen antagit har påverkats av i vilka länder företagen är verksamma att diskuteras. Företag kan välja att delge information till fristående organisationer av olika anledningar. Orsaker kan vara att öka, bibehålla eller få legitimitet i frågor som är viktiga i den miljö som företaget vill vara verksamma i. Det som lyfts som viktigt för att lyckas med klimatstrategier och att nå klimatmål är främst ambitionsnivån. Delar som indikerar en hög ambitionsnivå är en långtidsram, att det är ett absolutmål samt målets storlek. En brist på medvetenhet i miljöfrågor bland anställda är ett av de största hindren för ett framgångsrikt miljöarbete men även tryck från yttre intressenter har en stor påverkan på hur företagen arbetar. Genomgången av enkätsvaren visar att företagen klarar de olika kraven olika väl. Exempelvis har samtliga satt utsläppsmål som kan anses långsiktiga men storleken för de flesta av målen har bedömts som låg. Den generella ambitionsnivån kan ses som låg för utsläppstrategierna de sex inkluderade företagen satt. Inget av de länder där företagen är verksamma har bedömts ha en klimatstrategi eller mål med ett högt klimatåtagande. Inflytandet från dessa kan ses som negativ i den mån de haft en påverkan på de sex företagens strategier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Isacsson, Amanda LU
supervisor
organization
alternative title
Climate strategies in the chemical industry –Comparison of 6 companies emission strategies in relation to commitments made by countries of interest
course
FMIM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
CDP, Kemiindustrin, Klimatstrategier, Utsläppsstrategier
publication/series
LUTFD2/TFEM--21/5169--SE + (1-52)
report number
21/5169
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9056452
date added to LUP
2021-06-22 07:57:05
date last changed
2021-06-22 07:57:05
@misc{9056452,
 abstract   = {{Kemiindustrin har en betydande roll på den globala marknaden och dess produkter hittas i nästan alla tillverkade produkter. Kemiindustrins påverkan på klimatet är stor och sker både genom hanteringen av dess slutprodukter och även i själva produktionen. För att ställa om industrin för att hejda den globala uppvärmningen krävs att de största företagen är med i omställningen. För att undersöka företagens åtagande i klimatfrågan har data från Carbon Disclosure Project från 6 av de största företagen i kemiindustrin legat till grund för arbetet. En jämförande kvalitativ analys har utförts för att jämföra de valda företagens utsläppsstrategier med viktiga punkter som lyfts från tidigare forskning. Slutligen kommer hur vida utsläppsstrategierna företagen antagit har påverkats av i vilka länder företagen är verksamma att diskuteras. Företag kan välja att delge information till fristående organisationer av olika anledningar. Orsaker kan vara att öka, bibehålla eller få legitimitet i frågor som är viktiga i den miljö som företaget vill vara verksamma i. Det som lyfts som viktigt för att lyckas med klimatstrategier och att nå klimatmål är främst ambitionsnivån. Delar som indikerar en hög ambitionsnivå är en långtidsram, att det är ett absolutmål samt målets storlek. En brist på medvetenhet i miljöfrågor bland anställda är ett av de största hindren för ett framgångsrikt miljöarbete men även tryck från yttre intressenter har en stor påverkan på hur företagen arbetar. Genomgången av enkätsvaren visar att företagen klarar de olika kraven olika väl. Exempelvis har samtliga satt utsläppsmål som kan anses långsiktiga men storleken för de flesta av målen har bedömts som låg. Den generella ambitionsnivån kan ses som låg för utsläppstrategierna de sex inkluderade företagen satt. Inget av de länder där företagen är verksamma har bedömts ha en klimatstrategi eller mål med ett högt klimatåtagande. Inflytandet från dessa kan ses som negativ i den mån de haft en påverkan på de sex företagens strategier.}},
 author    = {{Isacsson, Amanda}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{LUTFD2/TFEM--21/5169--SE + (1-52)}},
 title    = {{Klimatstrategier i kemiindustrin – Analys av 6 företags utsläppsstrategier kopplat till länders åtagande}},
 year     = {{2021}},
}