Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hindrar vår identitet oss från att lösa klimatfrågan? En undersökning av sambandet mellan social identitet och attityd mot klimatvänligt beteende

Sundin Do Rosario, Victor LU and Tandre, Cornelia LU (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract
The aim of the present study was to explore the relationship between social
identity and personal attitude towards climate-friendly behaviour and the climate crisis. More specifically, the aim was to investigate whether strong identification with seven different social identities and ascribed group attitude correlates with personal attitude. Two-hundred and sixty-four persons (N=264) participated in the study through a digital survey. A correlation analysis was conducted between personal attitude and the product of group identification and ascribed group attitude. People are expected to hold a positive attitude towards an issue if they both ascribe the attitude towards the group as positive and identify themselves strongly with the group.... (More)
The aim of the present study was to explore the relationship between social
identity and personal attitude towards climate-friendly behaviour and the climate crisis. More specifically, the aim was to investigate whether strong identification with seven different social identities and ascribed group attitude correlates with personal attitude. Two-hundred and sixty-four persons (N=264) participated in the study through a digital survey. A correlation analysis was conducted between personal attitude and the product of group identification and ascribed group attitude. People are expected to hold a positive attitude towards an issue if they both ascribe the attitude towards the group as positive and identify themselves strongly with the group. Identification with close friends showed the strongest and clearest result, with a significant positive correlation between the product and personal attitude. For the other identities, although varied, the result was less clear and with lower significance. The result was then discussed in connection to previous research combined with a discussion about identity and climate change in broader terms. The authors propose further research in the area of identity in particular and psychology in general, to generate new knowledge that can be useful in attaining the Paris agreement’s 1,5 °C goal. (Less)
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att explorativt undersöka sambandet mellan social
identitet och egen attityd till klimatvänligt beteende och klimatfrågan. Mer specifikt ämnade studien att undersöka huruvida stark identifikation med sju olika sociala identiteter och tillskriven gruppattityd korrelerar med egen attityd. Tvåhundrasextiofyra personer (N=264) deltog i studien genom en digital enkät. Den statistiska analysen utgjordes av en korrelationsanalys mellan egen attityd och produkten av gruppidentifikation och tillskriven gruppattityd. Studien visade att identifikation med nära vänner gav det starkaste och tydligaste resultatet, med en signifikant positiv korrelation mellan produkten och egen attityd. För resterande identiteter var de... (More)
Syftet med studien var att explorativt undersöka sambandet mellan social
identitet och egen attityd till klimatvänligt beteende och klimatfrågan. Mer specifikt ämnade studien att undersöka huruvida stark identifikation med sju olika sociala identiteter och tillskriven gruppattityd korrelerar med egen attityd. Tvåhundrasextiofyra personer (N=264) deltog i studien genom en digital enkät. Den statistiska analysen utgjordes av en korrelationsanalys mellan egen attityd och produkten av gruppidentifikation och tillskriven gruppattityd. Studien visade att identifikation med nära vänner gav det starkaste och tydligaste resultatet, med en signifikant positiv korrelation mellan produkten och egen attityd. För resterande identiteter var de signifikanta korrelationerna färre och resultatet svårare att tolka. Resultatet diskuterades sedan utifrån tidigare forskning tillsammans med en diskussion om identitet och klimatförändringarna ur ett större perspektiv. Författarna föreslår fortsatt forskning inom identitetsområdet i synnerhet och psykologiområdet i allmänhet för att generera ny kunskap som kan användas för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sundin Do Rosario, Victor LU and Tandre, Cornelia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
social identitet, social identitetsteori, attityd, klimatförändringar, nära vänner, social identity, social identity theory, attitude, climate change, close friends
language
Swedish
id
9056966
date added to LUP
2021-06-21 15:12:04
date last changed
2021-06-21 15:12:04
@misc{9056966,
 abstract   = {{The aim of the present study was to explore the relationship between social
identity and personal attitude towards climate-friendly behaviour and the climate crisis. More specifically, the aim was to investigate whether strong identification with seven different social identities and ascribed group attitude correlates with personal attitude. Two-hundred and sixty-four persons (N=264) participated in the study through a digital survey. A correlation analysis was conducted between personal attitude and the product of group identification and ascribed group attitude. People are expected to hold a positive attitude towards an issue if they both ascribe the attitude towards the group as positive and identify themselves strongly with the group. Identification with close friends showed the strongest and clearest result, with a significant positive correlation between the product and personal attitude. For the other identities, although varied, the result was less clear and with lower significance. The result was then discussed in connection to previous research combined with a discussion about identity and climate change in broader terms. The authors propose further research in the area of identity in particular and psychology in general, to generate new knowledge that can be useful in attaining the Paris agreement’s 1,5 °C goal.}},
 author    = {{Sundin Do Rosario, Victor and Tandre, Cornelia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hindrar vår identitet oss från att lösa klimatfrågan? En undersökning av sambandet mellan social identitet och attityd mot klimatvänligt beteende}},
 year     = {{2021}},
}