Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är de stora bolagens klimatmål kompatibla med Parisavtalets 1,5°C mål?

Lindsö Magnergård, Oliver LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
2015 the Paris Agreement was negotiated, where the worlds nations agreed to keep the heating of the climate changes far below 2°C, with intentions to keep it under 1,5°C.
This work studied the 105 largest Swedish companies listed on the stock exchange, their climate mitigation goals and whether they are in compliance with the 1,5°C target. The reason why this thesis is limited to 105 companies is because only 105 companies were listed on Stockholm OMX Large Cap the first of Mars 2021 - when the list was obtained. The climate mitigation goals were retrieved from annual reports, sustainability reports and, in some complementary cases, the company’s websites.
To study whether the mitigation goals was in compliance with the 1,5°C target a... (More)
2015 the Paris Agreement was negotiated, where the worlds nations agreed to keep the heating of the climate changes far below 2°C, with intentions to keep it under 1,5°C.
This work studied the 105 largest Swedish companies listed on the stock exchange, their climate mitigation goals and whether they are in compliance with the 1,5°C target. The reason why this thesis is limited to 105 companies is because only 105 companies were listed on Stockholm OMX Large Cap the first of Mars 2021 - when the list was obtained. The climate mitigation goals were retrieved from annual reports, sustainability reports and, in some complementary cases, the company’s websites.
To study whether the mitigation goals was in compliance with the 1,5°C target a theoretical framework was created which was based on Rockströms “Carbon Law”. The results show that 18.1 % of the companies had climate targets that were in compliance with the Carbon Law and the 1.5°C target. 41.9 % of the companies had climate targets that were based in time and in Carbon dioxide equivalents (CO2e), but not ambitious enough to achieve what is demanded according to the Carbon Law. 31.4 % of the companies mentioned some kind of ambition to lower their greenhouse gas emissions, but without targets set in CO2e and in time. 8,6 % of the companies lacked any targets or goals to lower their greenhouse gas emissions. Also, a distinction between different kind of businesses were noticed, no line of business was completely in line with the 1.5°C target and the Carbon Law, but some were much less ambitious than others.
In the thesis discussion chapter, the studies weaknesses were discussed. Also, reasons why some lines of businesses were lagging behind and whether the Swedish government needs to implement harder regulations and laws towards the companies for them to meet the 1.5°C target were brought to light. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Är de stora företagens klimatambitioner tillräckliga för att vi ska kunna nå 1,5°C målet?
2015 skapades Parisavtalet, där världens länder sammanslutet bestämde sig för att hålla uppvärmningen från klimatförändringarna långt under 2°C, med intentioner att hålla uppvärmningen under 1,5°C. Världens företag beräknas enligt ett flertal aktörer stå för den större andelen av världens utsläpp, ett exempel på detta är en rapport från CDP (Carbon Disclosure Project) där 100 företag beräknas stå för 71 % av världens klimatutsläpp. Med andra ord, om 1,5°C målet ska nås måste också företagen anpassa sig och minska sina utsläpp.
I senare rapporter har FN:s klimatpanel IPCC rapporterat att konsekvenserna av klimatförändringarna kommer vara betydande... (More)
Är de stora företagens klimatambitioner tillräckliga för att vi ska kunna nå 1,5°C målet?
2015 skapades Parisavtalet, där världens länder sammanslutet bestämde sig för att hålla uppvärmningen från klimatförändringarna långt under 2°C, med intentioner att hålla uppvärmningen under 1,5°C. Världens företag beräknas enligt ett flertal aktörer stå för den större andelen av världens utsläpp, ett exempel på detta är en rapport från CDP (Carbon Disclosure Project) där 100 företag beräknas stå för 71 % av världens klimatutsläpp. Med andra ord, om 1,5°C målet ska nås måste också företagen anpassa sig och minska sina utsläpp.
I senare rapporter har FN:s klimatpanel IPCC rapporterat att konsekvenserna av klimatförändringarna kommer vara betydande mellan 1,5°C och 2°C och att ett flertal så kallade tröskeleffekter kan uppstå mellan dessa temperaturhöjningar. Att hålla uppvärmningen under 1,5°C är alltså nödvändigt för att undvika förödande konsekvenser.
Men om det är företagen som står för den största mängden utsläpp, vem kontrollerar då att de har ambitioner att minska sina utsläpp i linje med 1,5°C målet? I Sverige saknas det regleringar och lagar som kräver att företagen minskar sina utsläpp inom vissa ramar och därför är det upp till företagen själva att formulera utsläppsmål. Målet med denna studie var därför att studera Sveriges 105 största börsnoterade företag och se huruvida dessa hade klimatmål som låg i linje med 1,5°C målet.
Resultatet påvisar att endast 18,1 % av Sveriges största börsnoterade företag har klimatmål som ligger i linje med 1,5°C målet. Hela 40 % av företagen saknade konkreta klimatmål förankrade i tid och reduktionsmål, medans resterande 41,9 % hade klimatmål förankrade i tid och reduktionsmål men inte tillräckliga för att nå 1,5°C målet.
Resultatet visar en stor diskrepans mellan företagens klimatambitioner och det som anses nödvändigt att uppnås av vetenskapen. Uppsatsen ådagalägger att ett större ansvar måste tas av Sveriges största företag, eller av Sveriges statssystem genom lagar och regleringar gentemot företagen. Studiens resultat kan komma till nytta av såväl privata företag som offentlig verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindsö Magnergård, Oliver LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Keywords: Companies, Company, Paris Agreement, 1.5°C target, Carbon Law
language
Swedish
id
9057099
date added to LUP
2021-06-30 13:55:33
date last changed
2021-06-30 13:55:33
@misc{9057099,
 abstract   = {{2015 the Paris Agreement was negotiated, where the worlds nations agreed to keep the heating of the climate changes far below 2°C, with intentions to keep it under 1,5°C.
This work studied the 105 largest Swedish companies listed on the stock exchange, their climate mitigation goals and whether they are in compliance with the 1,5°C target. The reason why this thesis is limited to 105 companies is because only 105 companies were listed on Stockholm OMX Large Cap the first of Mars 2021 - when the list was obtained. The climate mitigation goals were retrieved from annual reports, sustainability reports and, in some complementary cases, the company’s websites.
To study whether the mitigation goals was in compliance with the 1,5°C target a theoretical framework was created which was based on Rockströms “Carbon Law”. The results show that 18.1 % of the companies had climate targets that were in compliance with the Carbon Law and the 1.5°C target. 41.9 % of the companies had climate targets that were based in time and in Carbon dioxide equivalents (CO2e), but not ambitious enough to achieve what is demanded according to the Carbon Law. 31.4 % of the companies mentioned some kind of ambition to lower their greenhouse gas emissions, but without targets set in CO2e and in time. 8,6 % of the companies lacked any targets or goals to lower their greenhouse gas emissions. Also, a distinction between different kind of businesses were noticed, no line of business was completely in line with the 1.5°C target and the Carbon Law, but some were much less ambitious than others.
In the thesis discussion chapter, the studies weaknesses were discussed. Also, reasons why some lines of businesses were lagging behind and whether the Swedish government needs to implement harder regulations and laws towards the companies for them to meet the 1.5°C target were brought to light.}},
 author    = {{Lindsö Magnergård, Oliver}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Är de stora bolagens klimatmål kompatibla med Parisavtalets 1,5°C mål?}},
 year     = {{2021}},
}