Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategier för det nya servicemötet

Cruz, Lisa LU and Ånäs, Miranda (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Skapa djupare förståelse för det nya servicemötet utan personal. Studien avser därmed att undersöka hur tjänsteverksamheter arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötanden. Slutligen vill studien även bidra med forskning om hur självservicen har förändrat servicemötet. Teori: Studiens teoretiska ramverk utgår från teorier om strategier, servicemötet och värdesamskapande. Metod: Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där fem semistrukturerade intervjuer samt innehållsanalys av hemsidor har gjorts för empiriinsamling. Informanterna har givits fiktiva namn och företagen har anonymiserats. Slutsats: Denna studie bidrog med forskning inom tre områden. Det första området som studien bidrar till är hur hotell... (More)
Syfte: Skapa djupare förståelse för det nya servicemötet utan personal. Studien avser därmed att undersöka hur tjänsteverksamheter arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötanden. Slutligen vill studien även bidra med forskning om hur självservicen har förändrat servicemötet. Teori: Studiens teoretiska ramverk utgår från teorier om strategier, servicemötet och värdesamskapande. Metod: Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där fem semistrukturerade intervjuer samt innehållsanalys av hemsidor har gjorts för empiriinsamling. Informanterna har givits fiktiva namn och företagen har anonymiserats. Slutsats: Denna studie bidrog med forskning inom tre områden. Det första området som studien bidrar till är hur hotell strategiskt arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötande och förhöja värdet. Det andra området är att den synliggör hur tjänsteföretag arbetar i det nya servicemötet. Det tredje och sista området är att öka förståelsen för hur självservicen har förändrat det klassiska servicemötet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cruz, Lisa LU and Ånäs, Miranda
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie på hotellverksamheters användning av självservice
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Självservice, Självserviceteknologier, Servicemöte, Kundbemötande, Värde, Värdesamskapande, Dart-modellen, Tjänsteverksamheter, Hotellverksamheter
language
Swedish
id
9057411
date added to LUP
2021-06-22 09:07:11
date last changed
2021-06-22 09:07:11
@misc{9057411,
 abstract   = {{Syfte: Skapa djupare förståelse för det nya servicemötet utan personal. Studien avser därmed att undersöka hur tjänsteverksamheter arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötanden. Slutligen vill studien även bidra med forskning om hur självservicen har förändrat servicemötet. Teori: Studiens teoretiska ramverk utgår från teorier om strategier, servicemötet och värdesamskapande. Metod: Uppsatsen bygger på ett kvalitativt angreppssätt där fem semistrukturerade intervjuer samt innehållsanalys av hemsidor har gjorts för empiriinsamling. Informanterna har givits fiktiva namn och företagen har anonymiserats. Slutsats: Denna studie bidrog med forskning inom tre områden. Det första området som studien bidrar till är hur hotell strategiskt arbetar med självservicen för att skapa bra kundbemötande och förhöja värdet. Det andra området är att den synliggör hur tjänsteföretag arbetar i det nya servicemötet. Det tredje och sista området är att öka förståelsen för hur självservicen har förändrat det klassiska servicemötet.}},
 author    = {{Cruz, Lisa and Ånäs, Miranda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Strategier för det nya servicemötet}},
 year     = {{2021}},
}