Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Spin-offs - prestationspåverkande faktorer. En kvalitativ studie om hur process, synergier och fokusering relaterar till prestationen i spin-offs.

Falkenberg, Martina LU ; Lindborg, Sofia LU and Rosberg Kronholm, Alice LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att kvalitativt undersöka spin-off-processen, synergier samt fokusering i spin-offs, och hur de relaterar till prestation. Studien följer en kvalitativ metod och undersöker sex studieobjekt utifrån de valda kategorierna. Studieobjekten utgör samtliga spin-offs på OMX Stockholm Large Cap mellan tidsperioden 2010 och 2020, som inte knoppats av från investmentbolag. För att mäta bolagens prestation har totalavkastning använts. Studien baseras på teori från tidigare forskning om de utvalda kategorierna spin-off processen, synergier samt fokusering. Empirin består till stor del av en sammanställning av genomförda intervjuerna med respektive bolag samt med en expert. Därutöver har bolagens finansiella information primärt... (More)
Syftet med studien är att kvalitativt undersöka spin-off-processen, synergier samt fokusering i spin-offs, och hur de relaterar till prestation. Studien följer en kvalitativ metod och undersöker sex studieobjekt utifrån de valda kategorierna. Studieobjekten utgör samtliga spin-offs på OMX Stockholm Large Cap mellan tidsperioden 2010 och 2020, som inte knoppats av från investmentbolag. För att mäta bolagens prestation har totalavkastning använts. Studien baseras på teori från tidigare forskning om de utvalda kategorierna spin-off processen, synergier samt fokusering. Empirin består till stor del av en sammanställning av genomförda intervjuerna med respektive bolag samt med en expert. Därutöver har bolagens finansiella information primärt hämtats från Capital IQ och årsredovisningar. Studiens slutats är att processen har ingen tydlig koppling till prestation i dessa sex fall. Negativa synergier har positiv relation till prestation och även det motsatta, medan synergibrist inte kan kopplas till prestation. Fokusering anses vara den viktigaste faktorn, som relaterar till bra prestation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Falkenberg, Martina LU ; Lindborg, Sofia LU and Rosberg Kronholm, Alice LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Spin-off, spin-off-process, synergier, fokusering, prestation, totalavkastning, moderbolag, avknoppning
language
Swedish
id
9057450
date added to LUP
2021-07-08 09:38:09
date last changed
2021-07-08 09:38:09
@misc{9057450,
 abstract   = {{Syftet med studien är att kvalitativt undersöka spin-off-processen, synergier samt fokusering i spin-offs, och hur de relaterar till prestation. Studien följer en kvalitativ metod och undersöker sex studieobjekt utifrån de valda kategorierna. Studieobjekten utgör samtliga spin-offs på OMX Stockholm Large Cap mellan tidsperioden 2010 och 2020, som inte knoppats av från investmentbolag. För att mäta bolagens prestation har totalavkastning använts. Studien baseras på teori från tidigare forskning om de utvalda kategorierna spin-off processen, synergier samt fokusering. Empirin består till stor del av en sammanställning av genomförda intervjuerna med respektive bolag samt med en expert. Därutöver har bolagens finansiella information primärt hämtats från Capital IQ och årsredovisningar. Studiens slutats är att processen har ingen tydlig koppling till prestation i dessa sex fall. Negativa synergier har positiv relation till prestation och även det motsatta, medan synergibrist inte kan kopplas till prestation. Fokusering anses vara den viktigaste faktorn, som relaterar till bra prestation.}},
 author    = {{Falkenberg, Martina and Lindborg, Sofia and Rosberg Kronholm, Alice}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Spin-offs - prestationspåverkande faktorer. En kvalitativ studie om hur process, synergier och fokusering relaterar till prestationen i spin-offs.}},
 year     = {{2021}},
}