Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Smart mobilitet

Pispas, Vangelis Alexander LU and Wollin, Carl (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Smart mobilitet - Från äganderätten till "användarrätt"
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management inriktning Hotell och Turism , VT 2021 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Michael Johansson
Syfte och frågeställningar: I kontext med den ökande urbaniseringen och massivt bilanvändande i metro urbana städer runt om i världen blir alternativa transportmedel allt mer relevant ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. På grund av en ökad miljömedvetenhet hos individer är syftet med studien är att undersöka förändringen av den bakomliggande motivationen till bildelningstjänster.
Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med ett deduktivt synsätt. Insamlingen av... (More)
Titel: Smart mobilitet - Från äganderätten till "användarrätt"
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management inriktning Hotell och Turism , VT 2021 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Michael Johansson
Syfte och frågeställningar: I kontext med den ökande urbaniseringen och massivt bilanvändande i metro urbana städer runt om i världen blir alternativa transportmedel allt mer relevant ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. På grund av en ökad miljömedvetenhet hos individer är syftet med studien är att undersöka förändringen av den bakomliggande motivationen till bildelningstjänster.
Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med ett deduktivt synsätt. Insamlingen av empiri utgörs av webbenkäter som spridits genom ett snöbollsurval.
Teori: Teorin grundas på följande begrepp och fenomen: Händelser som påverkat förhållningssätt till miljön och delningstjänster, disruptiv innovation, delningsekonomi, triple bottom line och hållbar mobilitet.
Slutsatser: Studien visar på att en ökad användning av bildelningstjäsnter i städer bidrar till en hållbar mobilitet. I analysen framgår det att svenskars mottaglighet till denna innovation har ökat. Vidare visade även analysen att viktiga aspekter för konsumenter när de står inför valet av att använda en bildelningstjänst är bilarnas tillgänglighet, priset på tjänsten och tjänstens fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.
Nyckelord: Distruptivinovation, delningsekonomi, triple bottom line, hålbarmobilitet, smartmobilitet, bildelningstjänster. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pispas, Vangelis Alexander LU and Wollin, Carl
supervisor
organization
alternative title
Från äganderätten till "användarrätt"
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9057559
date added to LUP
2021-06-22 10:25:45
date last changed
2021-06-22 10:25:45
@misc{9057559,
 abstract   = {{Titel: Smart mobilitet - Från äganderätten till "användarrätt"
Nivå: Kandidatuppsats i Service Management inriktning Hotell och Turism , VT 2021 Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Handledare: Michael Johansson
Syfte och frågeställningar: I kontext med den ökande urbaniseringen och massivt bilanvändande i metro urbana städer runt om i världen blir alternativa transportmedel allt mer relevant ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. På grund av en ökad miljömedvetenhet hos individer är syftet med studien är att undersöka förändringen av den bakomliggande motivationen till bildelningstjänster.
Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med ett deduktivt synsätt. Insamlingen av empiri utgörs av webbenkäter som spridits genom ett snöbollsurval.
Teori: Teorin grundas på följande begrepp och fenomen: Händelser som påverkat förhållningssätt till miljön och delningstjänster, disruptiv innovation, delningsekonomi, triple bottom line och hållbar mobilitet.
Slutsatser: Studien visar på att en ökad användning av bildelningstjäsnter i städer bidrar till en hållbar mobilitet. I analysen framgår det att svenskars mottaglighet till denna innovation har ökat. Vidare visade även analysen att viktiga aspekter för konsumenter när de står inför valet av att använda en bildelningstjänst är bilarnas tillgänglighet, priset på tjänsten och tjänstens fördelar ur ett hållbarhetsperspektiv.
Nyckelord: Distruptivinovation, delningsekonomi, triple bottom line, hålbarmobilitet, smartmobilitet, bildelningstjänster.}},
 author    = {{Pispas, Vangelis Alexander and Wollin, Carl}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Smart mobilitet}},
 year     = {{2021}},
}