Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mina dagar här är räknade : en kvalitativ studie om journalister och lagen om anställningsskyddd

Svärd Hernquist, Alicia LU and Lindvall, Hannah LU (2021) MKVA22 20211
Media and Communication Studies
Department of Communication and Media
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är skriven av Alicia Svärd Hernquist och Hannah Lindvall i
fortsättningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för
kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsens titel är “Mina dagar här är räknade” och skrevs under vårterminen 2021 i delkurs 4, Uppsats.

Uppsatsen har en grund i problematiken kring det faktum att många arbetsgivare kringgår lagen om anställningsskydd vilket resulterar i att många nyutexaminerade journalister fastnar i anställningar som enbart är visstids eller vikariat under 11 månaders perioder. De frågor som utformar uppsatsen är hur visstids- eller vikariatanställda journalister anser att deras arbete
och prestation påverkas av journalistiska arbetsgivares... (More)
Denna uppsats är skriven av Alicia Svärd Hernquist och Hannah Lindvall i
fortsättningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för
kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsens titel är “Mina dagar här är räknade” och skrevs under vårterminen 2021 i delkurs 4, Uppsats.

Uppsatsen har en grund i problematiken kring det faktum att många arbetsgivare kringgår lagen om anställningsskydd vilket resulterar i att många nyutexaminerade journalister fastnar i anställningar som enbart är visstids eller vikariat under 11 månaders perioder. De frågor som utformar uppsatsen är hur visstids- eller vikariatanställda journalister anser att deras arbete
och prestation påverkas av journalistiska arbetsgivares förhållning till lagen om anställningsskydd, samt vilken effekt den förhållning kan ha, sett till den interna kommunikationen på SVTs nyhetsredaktion.

Metoden som använts för att samla in material till för att svara på syftet och
frågeställningarna till arbetet en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där materialet sedan analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat vi fick fram från intervjuerna valde vi därefter att se utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att kunna skapa oss en djupare förståelse för det resultat vi hade samlat in. Vårt resultat sade oss att det som är visstids- eller vikariatanställda blir påverkade i sitt arbete och prestation av deras anställningsform. Det kunde även konstateras att den interna kommunikationen på SVTs nyhetsredaktion är påverkad av de faktum att många är viss eller vikariat anställda sett från respondenternas perspektiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svärd Hernquist, Alicia LU and Lindvall, Hannah LU
supervisor
organization
course
MKVA22 20211
year
type
L2 - 2nd term paper (old degree order)
subject
language
Swedish
id
9057790
date added to LUP
2021-07-19 08:36:51
date last changed
2021-07-19 08:36:51
@misc{9057790,
 abstract   = {{Denna uppsats är skriven av Alicia Svärd Hernquist och Hannah Lindvall i
fortsättningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för
kommunikation och medier på Lunds Universitet. Uppsatsens titel är “Mina dagar här är räknade” och skrevs under vårterminen 2021 i delkurs 4, Uppsats.

Uppsatsen har en grund i problematiken kring det faktum att många arbetsgivare kringgår lagen om anställningsskydd vilket resulterar i att många nyutexaminerade journalister fastnar i anställningar som enbart är visstids eller vikariat under 11 månaders perioder. De frågor som utformar uppsatsen är hur visstids- eller vikariatanställda journalister anser att deras arbete
och prestation påverkas av journalistiska arbetsgivares förhållning till lagen om anställningsskydd, samt vilken effekt den förhållning kan ha, sett till den interna kommunikationen på SVTs nyhetsredaktion.

Metoden som använts för att samla in material till för att svara på syftet och
frågeställningarna till arbetet en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer där materialet sedan analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat vi fick fram från intervjuerna valde vi därefter att se utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv för att kunna skapa oss en djupare förståelse för det resultat vi hade samlat in. Vårt resultat sade oss att det som är visstids- eller vikariatanställda blir påverkade i sitt arbete och prestation av deras anställningsform. Det kunde även konstateras att den interna kommunikationen på SVTs nyhetsredaktion är påverkad av de faktum att många är viss eller vikariat anställda sett från respondenternas perspektiv.}},
 author    = {{Svärd Hernquist, Alicia and Lindvall, Hannah}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mina dagar här är räknade : en kvalitativ studie om journalister och lagen om anställningsskyddd}},
 year     = {{2021}},
}