Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

End of Waste-kriterier för ökad resurseffektivitet av mineralt bygg- och rivningsavfall - En studie om utformning och beslutsgrunder av nationellt antagna End of Waste-kriterier inom EU

Ohlsson, Jonna LU (2021) MVEM12 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
This study contributes with knowledge of effective strategies in the conversion towards a circular economy. Since construction and demolition waste (CDW) is one of the largest waste streams in the EU, there is a need to recycle the material. End of Waste criteria (EoW criteria), which specify when certain waste ceases to be waste, is a possible way of increasing the recycling rates. This study compares and analyses nationally adopted EoW criteria for mineral CDW in the Netherlands, United Kingdom, Austria, Germany and Finland. The aim of the study was to investigate whether some member states’ success in recycling CDW could be attributed to, at least in part, EoW criteria or policies related to these. With the aid of waste statistics,... (More)
This study contributes with knowledge of effective strategies in the conversion towards a circular economy. Since construction and demolition waste (CDW) is one of the largest waste streams in the EU, there is a need to recycle the material. End of Waste criteria (EoW criteria), which specify when certain waste ceases to be waste, is a possible way of increasing the recycling rates. This study compares and analyses nationally adopted EoW criteria for mineral CDW in the Netherlands, United Kingdom, Austria, Germany and Finland. The aim of the study was to investigate whether some member states’ success in recycling CDW could be attributed to, at least in part, EoW criteria or policies related to these. With the aid of waste statistics, communication with representatives from branch organisations and authorities, and by analysing key components of EoW criteria and overall recycling strategies, potential connections between these and recycling rates are highlighted. The results show that the member states have designed their EoW criteria in similar ways. In contrast, the risk assessments which assess the risk related to the use of recycled waste which may contain harmful substances, carried out by the member states prior to the implementation of the EoW criteria varies a lot. Yet, the resulting limit values for leaching and total content of harmful substances are quite similar. The results highlights the importance of comparing the risk assessments as these shows what the resulting limit values considers. From the results of this study, it also becomes clear that End of Waste criteria are far from being the sole contributing factor for relatively high CDW recycling rates, but rather one part of the solution. The use of End of Waste criteria is one of several tools and one part in a strategy that promotes recycling of CDW within a country. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Nationella End of Waste-kriterier – ett verktyg för ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

För att skapa en hållbar utveckling är det viktigt att skapa giftfria cirkulära materialströmmar, där bygg- och rivningsavfall inte är något undantag. Nationella End of Waste-kriterier (EoW-kriterier) för specifika materialströmmar är ett verktyg som gör produkter utav avfall. Genom detta arbete visas att nationella EoW-kriterier för bygg- och rivningsavfall införs av länder som redan återvinner mycket, likt en respons på den höga andelen återvinning. Länder vars EoW-kriterier som har studerats är Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Finland och Tyskland.

Resultaten visar att de studerade länderna generellt sätt har arbetat med... (More)
Nationella End of Waste-kriterier – ett verktyg för ökad återvinning av bygg- och rivningsavfall

För att skapa en hållbar utveckling är det viktigt att skapa giftfria cirkulära materialströmmar, där bygg- och rivningsavfall inte är något undantag. Nationella End of Waste-kriterier (EoW-kriterier) för specifika materialströmmar är ett verktyg som gör produkter utav avfall. Genom detta arbete visas att nationella EoW-kriterier för bygg- och rivningsavfall införs av länder som redan återvinner mycket, likt en respons på den höga andelen återvinning. Länder vars EoW-kriterier som har studerats är Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Finland och Tyskland.

Resultaten visar att de studerade länderna generellt sätt har arbetat med avfallsfrågor på ett strukturerat sätt under lång tid. Exempelvis har tidigare branschstandarder utvecklats till End of Waste-kriterier, d.v.s., kriterier som avgör när specifika avfall ska upphöra att vara avfall och därmed kan återvinnas. Troligtvis är nationella End of Waste-kriterier inte hela lösningen på problemet med låg andel återvinning, på samma sätt som att klimatkrisen inte går att lösa genom att endast minska användningen av fossila bränslen. Eftersom bygg- och rivningsavfall kan innehålla skadliga ämnen, behöver användningen av det återvunna avfallet vanligtvis regleras genom gränsvärden för utlakning och totalhalt av skadliga ämnen, eftersom inte allt avfall lämpar sig för återvinning. De gränsvärden som reglerar utlakning av skadliga ämnen så som arsenik, skiljer sig inte anmärkningsvärt mellan länderna. Däremot skiljer sig de riskbedömningar som ligger till grund för gränsvärdena. Det senare är särskilt intressant eftersom arsenik rimligtvis är lika giftigt i Tyskland som i Nederländerna, eller vilket annat land som helst.

Parallellt med att detta arbete genomfördes, har en utredning startat på Naturvårdsverket, vilken syftar till att undersöka om nationella End of Waste-kriterier för specifika materialströmmar lämpar sig i Sverige då dessa inte finns i dagsläget. Resultaten av detta arbete kan stödja Naturvårdsverket i sin utredning genom att visa hur andra länder har gjort och hur deras tillvägagångssätt har gynnat dem. Resultaten kan även användas för att belysa var resurser måste tillsättas för att Sverige ska kunna stärka sitt miljöarbete och på så sätt öka mängden bygg- och rivningsavfall som återvinns. Precis på samma vis som att övriga länder lyckas med att återvinna mer, kan Sverige hämta inspiration på bra lösningar. Detta arbete och dess resultat, är en del i utvecklingen mot en mer hållbar utveckling där överskottsmaterial tas tillvara på och inga resurser går till spillo. Genom att öka möjligheten för att återvinna mer bygg- och rivningsavfall på ett miljösäkert sätt, kan ett mer cirkulärt flöde inom bygg- och anläggningssektorn skapas. Fortsättningsvis är det även viktigt att visa vilka brister det finns i dagens miljöarbete, för att kunna agera därefter. I detta arbete analyserades nationella End of Waste-kriterier i Nederländerna, Storbritannien, Österrike, Finland och Tyskland. Styrmedlet i sig, samt utredningar och förarbeten lästes i syfte att kunna jämföra de olika ländernas utformningar. För att fylla luckor som uppstod inhämtades svar från branschorganisationer, forskare och myndigheter i de olika länderna. Därefter studerades statistik över både hantering av och vilka mängder avfall som cirkulerade i de olika länderna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ohlsson, Jonna LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
End of Waste, construction and demolition waste, recycling, risk assessment, circular economy
language
Swedish
id
9058394
date added to LUP
2021-06-30 14:02:14
date last changed
2021-06-30 14:02:14
@misc{9058394,
 abstract   = {{This study contributes with knowledge of effective strategies in the conversion towards a circular economy. Since construction and demolition waste (CDW) is one of the largest waste streams in the EU, there is a need to recycle the material. End of Waste criteria (EoW criteria), which specify when certain waste ceases to be waste, is a possible way of increasing the recycling rates. This study compares and analyses nationally adopted EoW criteria for mineral CDW in the Netherlands, United Kingdom, Austria, Germany and Finland. The aim of the study was to investigate whether some member states’ success in recycling CDW could be attributed to, at least in part, EoW criteria or policies related to these. With the aid of waste statistics, communication with representatives from branch organisations and authorities, and by analysing key components of EoW criteria and overall recycling strategies, potential connections between these and recycling rates are highlighted. The results show that the member states have designed their EoW criteria in similar ways. In contrast, the risk assessments which assess the risk related to the use of recycled waste which may contain harmful substances, carried out by the member states prior to the implementation of the EoW criteria varies a lot. Yet, the resulting limit values for leaching and total content of harmful substances are quite similar. The results highlights the importance of comparing the risk assessments as these shows what the resulting limit values considers. From the results of this study, it also becomes clear that End of Waste criteria are far from being the sole contributing factor for relatively high CDW recycling rates, but rather one part of the solution. The use of End of Waste criteria is one of several tools and one part in a strategy that promotes recycling of CDW within a country.}},
 author    = {{Ohlsson, Jonna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{End of Waste-kriterier för ökad resurseffektivitet av mineralt bygg- och rivningsavfall - En studie om utformning och beslutsgrunder av nationellt antagna End of Waste-kriterier inom EU}},
 year     = {{2021}},
}