Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distansarbetets paradox - En kvalitativ fallstudie av pandemins effekter på anställdas work-life balance i en kunskapsintensiv arbetsmiljö

Lindgren, Jacob LU ; Olsson, Ella LU and Söderberg, Lisa LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Distansarbetets paradox - En kvalitativ fallstudie av pandemins effekter på anställdas work-life balance i en kunskapsintensiv arbetsmiljö

Seminariedatum: 2021-06-02

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Jacob Lindgren, Ella Olsson, Lisa Söderberg

Handledare: Olof Hallonsten

Nyckelord: Work-life balance, distansarbete, hälsa på arbetsplatsen, översvämningseffekt, domäner

Syfte: Syftet med studien är att upptäcka nya perspektiv gällande distansarbetets effekt på anställdas work-life balance.
Teoretiskt perspektiv: Med en utgångspunkt i hälsa på arbetsplatsen används teori rörande work-life balance och distansarbete, där dessa sammanfogas.

Metod:... (More)
Examensarbetets titel: Distansarbetets paradox - En kvalitativ fallstudie av pandemins effekter på anställdas work-life balance i en kunskapsintensiv arbetsmiljö

Seminariedatum: 2021-06-02

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Jacob Lindgren, Ella Olsson, Lisa Söderberg

Handledare: Olof Hallonsten

Nyckelord: Work-life balance, distansarbete, hälsa på arbetsplatsen, översvämningseffekt, domäner

Syfte: Syftet med studien är att upptäcka nya perspektiv gällande distansarbetets effekt på anställdas work-life balance.
Teoretiskt perspektiv: Med en utgångspunkt i hälsa på arbetsplatsen används teori rörande work-life balance och distansarbete, där dessa sammanfogas.

Metod: För att kunna besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomförts. Detta har gjorts utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt genom ett abduktivt tillvägagångssätt.

Empirisk analys: De tre huvudsakliga teman som identifierats är att de anställda upplever: frigjord tid i vardagen, en mer förutsägbar arbetsdag samt att privatlivet och arbetslivet sammanflätas. Samspelet mellan dessa teman klargörs sedan i ett avslutande stycke som visar på hur de anställda verkar jobba mer, men samtidigt mår bättre.

Slutsats: Studien landar i den paradoxala slutsatsen att distansarbetet medför att anställda jobbar mer, men att den minskade stressen som kommer från fördelarna i privatlivet gör att de totalt sett mår bättre. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindgren, Jacob LU ; Olsson, Ella LU and Söderberg, Lisa LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Work-life balance, distansarbete, hälsa på arbetsplatsen, översvämningseffekt, domäner
language
Swedish
id
9058851
date added to LUP
2021-07-07 10:50:32
date last changed
2021-07-07 10:50:32
@misc{9058851,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Distansarbetets paradox - En kvalitativ fallstudie av pandemins effekter på anställdas work-life balance i en kunskapsintensiv arbetsmiljö

Seminariedatum: 2021-06-02

Kurs: FEKH49, Examensarbete i organisation på kandidatnivå, 15 högskolepoäng

Författare: Jacob Lindgren, Ella Olsson, Lisa Söderberg

Handledare: Olof Hallonsten

Nyckelord: Work-life balance, distansarbete, hälsa på arbetsplatsen, översvämningseffekt, domäner

Syfte: Syftet med studien är att upptäcka nya perspektiv gällande distansarbetets effekt på anställdas work-life balance.
Teoretiskt perspektiv: Med en utgångspunkt i hälsa på arbetsplatsen används teori rörande work-life balance och distansarbete, där dessa sammanfogas.

Metod: För att kunna besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte har en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer genomförts. Detta har gjorts utifrån en socialkonstruktivistisk utgångspunkt genom ett abduktivt tillvägagångssätt.

Empirisk analys: De tre huvudsakliga teman som identifierats är att de anställda upplever: frigjord tid i vardagen, en mer förutsägbar arbetsdag samt att privatlivet och arbetslivet sammanflätas. Samspelet mellan dessa teman klargörs sedan i ett avslutande stycke som visar på hur de anställda verkar jobba mer, men samtidigt mår bättre.

Slutsats: Studien landar i den paradoxala slutsatsen att distansarbetet medför att anställda jobbar mer, men att den minskade stressen som kommer från fördelarna i privatlivet gör att de totalt sett mår bättre.}},
 author    = {{Lindgren, Jacob and Olsson, Ella and Söderberg, Lisa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Distansarbetets paradox - En kvalitativ fallstudie av pandemins effekter på anställdas work-life balance i en kunskapsintensiv arbetsmiljö}},
 year     = {{2021}},
}