Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Anpassningsbar och tillgänglig - En kvalitativ studie om studenters upplevelser av konceptet flexibilitet genom deltidsjobb inom detaljhandeln

Olsson, Moa LU (2021) SOCK04 20211
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
I denna studie beskrivs och analyseras deltidsanställda universitetsstudenters upplevelser inom den svenska detaljhandeln. Det identifierade forskningsproblemet utgår från förväntningar på anpassningsbarhet och flexibilitet som finns på unga deltidsarbetande och studerande vuxna, samt hur dessa förväntningar hanteras av studenterna. Detta är relevant och av värde att studera för att utveckla empirisk förståelse kring studenternas förhållningssätt till sina arbeten och anställningar. Syftet är därför att bidra med kunskap och förståelse kring hur deltidsarbetande studenter upplever konceptet flexibilitet genom sina anställnings- och arbetssituationer. Detta möjliggörs genom att låta extraanställda studenters erfarenheter framträda i en... (More)
I denna studie beskrivs och analyseras deltidsanställda universitetsstudenters upplevelser inom den svenska detaljhandeln. Det identifierade forskningsproblemet utgår från förväntningar på anpassningsbarhet och flexibilitet som finns på unga deltidsarbetande och studerande vuxna, samt hur dessa förväntningar hanteras av studenterna. Detta är relevant och av värde att studera för att utveckla empirisk förståelse kring studenternas förhållningssätt till sina arbeten och anställningar. Syftet är därför att bidra med kunskap och förståelse kring hur deltidsarbetande studenter upplever konceptet flexibilitet genom sina anställnings- och arbetssituationer. Detta möjliggörs genom att låta extraanställda studenters erfarenheter framträda i en semistrukturerad intervjustudie. Med hjälp av analysmetoden tematisk analys, samt med stöd av tidigare forskning och teoretiska perspektiv kring flexibilitet på arbetsmarknaden, tolkas och analyseras det insamlade materialet. Bland annat används Atkinsons (1984) organisationsmodell med bemanningslösningarna numerisk och funktionell flexibilitet. Studiens resultat utgår i att de deltidsanställda studenterna med en annan och huvudsaklig sysselsättning upplever höga förväntningar gällande anpassningsbarhet och flexibilitet inom arbetet i detaljhandeln. Detta tar sig uttryck i anställningskontrakten, arbetets struktur och uppbyggnad, samt arbetstiderna, genom både gemensamma och olikartade personliga erfarenheter. Studenterna uppfyller även arbetsgivarnas behov av både numerisk och funktionell flexibilitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Moa LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Detaljhandel, student, deltidsanställning, extraanställning, anpassningsbarhet, flexibilitet, kompetens
language
Swedish
id
9058970
date added to LUP
2021-06-28 14:37:22
date last changed
2021-06-28 14:37:22
@misc{9058970,
 abstract   = {{I denna studie beskrivs och analyseras deltidsanställda universitetsstudenters upplevelser inom den svenska detaljhandeln. Det identifierade forskningsproblemet utgår från förväntningar på anpassningsbarhet och flexibilitet som finns på unga deltidsarbetande och studerande vuxna, samt hur dessa förväntningar hanteras av studenterna. Detta är relevant och av värde att studera för att utveckla empirisk förståelse kring studenternas förhållningssätt till sina arbeten och anställningar. Syftet är därför att bidra med kunskap och förståelse kring hur deltidsarbetande studenter upplever konceptet flexibilitet genom sina anställnings- och arbetssituationer. Detta möjliggörs genom att låta extraanställda studenters erfarenheter framträda i en semistrukturerad intervjustudie. Med hjälp av analysmetoden tematisk analys, samt med stöd av tidigare forskning och teoretiska perspektiv kring flexibilitet på arbetsmarknaden, tolkas och analyseras det insamlade materialet. Bland annat används Atkinsons (1984) organisationsmodell med bemanningslösningarna numerisk och funktionell flexibilitet. Studiens resultat utgår i att de deltidsanställda studenterna med en annan och huvudsaklig sysselsättning upplever höga förväntningar gällande anpassningsbarhet och flexibilitet inom arbetet i detaljhandeln. Detta tar sig uttryck i anställningskontrakten, arbetets struktur och uppbyggnad, samt arbetstiderna, genom både gemensamma och olikartade personliga erfarenheter. Studenterna uppfyller även arbetsgivarnas behov av både numerisk och funktionell flexibilitet.}},
 author    = {{Olsson, Moa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Anpassningsbar och tillgänglig - En kvalitativ studie om studenters upplevelser av konceptet flexibilitet genom deltidsjobb inom detaljhandeln}},
 year     = {{2021}},
}