Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Problematic aspects regarding accounting of Covid-19 related government grants and assistance

Leirup, Johan LU ; Brams, Christian LU and Waldo, Alexander LU (2021) FEKH69 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. Metod: En kvalitativ fallstudie utförs som metod där vi intervjuat experter inom redovisningen av statliga stöd och bidrag. Vi har också använt oss av flertalet vetenskapliga artiklar på ämnet för att bilda teoretiska principer. Vår teori baseras på processer från grundad teori som relaterar till den tidigare forskningen för att till sist kunna bilda sig en formell teori som kan... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. Metod: En kvalitativ fallstudie utförs som metod där vi intervjuat experter inom redovisningen av statliga stöd och bidrag. Vi har också använt oss av flertalet vetenskapliga artiklar på ämnet för att bilda teoretiska principer. Vår teori baseras på processer från grundad teori som relaterar till den tidigare forskningen för att till sist kunna bilda sig en formell teori som kan appliceras på ett empiriskt material.
Teoretiska perspektiv: ​Studien utgår från ​God redovisningssed, Normativ redovisningsteori, Kongruensprincipen, Periodiseringsprincipen och Revenue recognition och även tidigare forskning för att analysera området.
Empiri: De studieobjekten vi valt är KPMG, FAR, Bokföringsnämnden, Barry Callebaut, Srf konsulterna och Svenskt näringsliv. De har varit våra experter och den information som vi fått från dem har stått som grund till den data som har analyserats.
Resultat: Resultatet av det insamlade materialet visar att det har funnits en del oklarheter angående hur statliga stöd covid-19 stöden ska redovisas. De oklarheter som uppstått är när stöden ska få upptas i redovisningen. Periodiseringsproblem fanns länge för de som har använt sig av K2 och K3 och det dröjde långt in på pandemin innan BFN kom med nya råd. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose with the essay is to study the problems regarding accounting of government grants and assistance since the beginning of the covid-19 pandemic. Our focus will be to bring clarity to the uncertainties regarding how the government grants and assistance shall be accounted for and when they are supposed to be accounted for. Even established norms about accounting have been applied.
Methodology: A quality case study has been used as a method where we have interviewed experts in the area of accounting of government grants and assistance. We have also used various scientific articles on the subject to form theoretic principles for the essay. Our theories are based on processes from existing theory which correlate to previous... (More)
Purpose: The purpose with the essay is to study the problems regarding accounting of government grants and assistance since the beginning of the covid-19 pandemic. Our focus will be to bring clarity to the uncertainties regarding how the government grants and assistance shall be accounted for and when they are supposed to be accounted for. Even established norms about accounting have been applied.
Methodology: A quality case study has been used as a method where we have interviewed experts in the area of accounting of government grants and assistance. We have also used various scientific articles on the subject to form theoretic principles for the essay. Our theories are based on processes from existing theory which correlate to previous research so that we can create a theory that can be used on the empirical material.
Theoretical perspectives: The study is taken its basis from good accounting practice, normative accounting theory, the principle of congruence, accrual concept and revenue recognition together with previous research to analyse the data collected.
Empirical foundation: The study objects we have used are KPMG, FAR, the Swedish Accounting Board, Barry Callebaut, Srf konsulterna and Svenskt näringsliv. They have been our experts and the information we have received from them has been the basis of the empirical data that has been analysed.
Conclusions: The results from the gathered material show that there has been a number of uncertainties regarding how government grants and assistance should be accounted for. The uncertainties that have arisen have been about when the grants and assistance should be accounted for. Problems regarding accrual accounting existed for some time for those who have used K2 and K3 and it had gone a long time into the pandemic before the Swedish Accounting Board released new general recommendations. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leirup, Johan LU ; Brams, Christian LU and Waldo, Alexander LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Government grants, Generally Accepted Accounting Principles, Covid-19, IAS 20, K3
language
Swedish
id
9059143
date added to LUP
2021-06-28 11:11:12
date last changed
2021-06-28 11:11:12
@misc{9059143,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka problem angående redovisningen av statliga stöd och bidrag efter inträdet av covid-19 pandemin. Vårt fokus kommer vara att klargöra de oklarheter som finns gällande hur stöden och bidragen redovisas och när de kan behandlas i redovisning och även huruvida de etablerade normer gällande redovisning har tillämpats. Metod: En kvalitativ fallstudie utförs som metod där vi intervjuat experter inom redovisningen av statliga stöd och bidrag. Vi har också använt oss av flertalet vetenskapliga artiklar på ämnet för att bilda teoretiska principer. Vår teori baseras på processer från grundad teori som relaterar till den tidigare forskningen för att till sist kunna bilda sig en formell teori som kan appliceras på ett empiriskt material.
Teoretiska perspektiv: ​Studien utgår från ​God redovisningssed, Normativ redovisningsteori, Kongruensprincipen, Periodiseringsprincipen och Revenue recognition och även tidigare forskning för att analysera området. 
Empiri: De studieobjekten vi valt är KPMG, FAR, Bokföringsnämnden, Barry Callebaut, Srf konsulterna och Svenskt näringsliv. De har varit våra experter och den information som vi fått från dem har stått som grund till den data som har analyserats. 
Resultat: Resultatet av det insamlade materialet visar att det har funnits en del oklarheter angående hur statliga stöd covid-19 stöden ska redovisas. De oklarheter som uppstått är när stöden ska få upptas i redovisningen. Periodiseringsproblem fanns länge för de som har använt sig av K2 och K3 och det dröjde långt in på pandemin innan BFN kom med nya råd.}},
 author    = {{Leirup, Johan and Brams, Christian and Waldo, Alexander}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Problematic aspects regarding accounting of Covid-19 related government grants and assistance}},
 year     = {{2021}},
}