Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Mitt mål är att vara dummast i rummet" - En kvalitativ studie om hur chefer i startups uppfattar sin roll som ledare

Pedersen, Julia LU ; Bernhoff, Louise LU and Svenningson, Sophie LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med studien är att nyansera kunskapen om ledarskap i startups genom att undersöka hur chefer i denna kontext uppfattar sin roll som ledare. För att uppfylla studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts. Studien är kvalitativ med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt och en abduktiv ansats. Studien visade att cheferna belyser arbete för att främja gruppen samt att resultat, målsättningar och kultur är centrala delar i deras ledarskap. Cheferna uppfattar sin roll som ledare som medarbetarcentrerad, kulturorienterad och resultatorienterad. De frångår således den traditionella uppfattningen om att en ledare i ett startup ska besitta särskilda ledarskapsattribut i linje med tidigare forskning.
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pedersen, Julia LU ; Bernhoff, Louise LU and Svenningson, Sophie LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, startups, management, medarbetare, “den stora ledaren”
language
Swedish
id
9059176
date added to LUP
2021-07-07 11:05:21
date last changed
2021-07-07 11:05:21
@misc{9059176,
 abstract   = {{Syftet med studien är att nyansera kunskapen om ledarskap i startups genom att undersöka hur chefer i denna kontext uppfattar sin roll som ledare. För att uppfylla studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts. Studien är kvalitativ med en socialkonstruktionistisk utgångspunkt och en abduktiv ansats. Studien visade att cheferna belyser arbete för att främja gruppen samt att resultat, målsättningar och kultur är centrala delar i deras ledarskap. Cheferna uppfattar sin roll som ledare som medarbetarcentrerad, kulturorienterad och resultatorienterad. De frångår således den traditionella uppfattningen om att en ledare i ett startup ska besitta särskilda ledarskapsattribut i linje med tidigare forskning.}},
 author    = {{Pedersen, Julia and Bernhoff, Louise and Svenningson, Sophie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Mitt mål är att vara dummast i rummet" - En kvalitativ studie om hur chefer i startups uppfattar sin roll som ledare}},
 year     = {{2021}},
}