Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“Det här med metoder att bli lyssnad på är nog det vi jobbar på med varje, varje dag” - En kvalitativ intervjustudie om metoder för ungdomars delaktighet i den svenska representativa demokratin

Möller Forastieri, Tanya LU (2021) MRSK62 20211
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med den här uppsatsen är att få förståelse för hur det dubbla syftet med ungdomsråd att både lära ut om demokrati och ge inflytande åt ungdomar bör förstås utifrån syftena som ungdomar har med att vara delaktiga i demokratin. Studien operationaliseras genom kvalitativa intervjuer med sex ungdomar mellan 14-16 år från fyra kommunala ungdomsråd i kommuner med olika socioekonomiska förutsättningar för att uppnå åsiktsheterogenitet. Som teori används Michel Foucaults begrepp makt/kunskap, disciplinär makt och governmentality för att belysa maktaspekterna i ungdomarnas delaktighet och huruvida de uppfattar sig som jämlika medborgare och rättighetssubjekt i den svenska representativa demokratin som de genom rösträttsåldern utesluts från.... (More)
Syftet med den här uppsatsen är att få förståelse för hur det dubbla syftet med ungdomsråd att både lära ut om demokrati och ge inflytande åt ungdomar bör förstås utifrån syftena som ungdomar har med att vara delaktiga i demokratin. Studien operationaliseras genom kvalitativa intervjuer med sex ungdomar mellan 14-16 år från fyra kommunala ungdomsråd i kommuner med olika socioekonomiska förutsättningar för att uppnå åsiktsheterogenitet. Som teori används Michel Foucaults begrepp makt/kunskap, disciplinär makt och governmentality för att belysa maktaspekterna i ungdomarnas delaktighet och huruvida de uppfattar sig som jämlika medborgare och rättighetssubjekt i den svenska representativa demokratin som de genom rösträttsåldern utesluts från. Slutsatsen blir att det i syftet med ungdomsråd är inflytande som borde prioriteras framför att lära ut om demokrati för att anledningarna till att ungdomarna vill lära sig demokrati främst är för att kunna få mer inflytande genom att leva upp till vuxna normer om hur en person ska bete sig för att kunna bidra med sina perspektiv och kunskaper. Om Sverige ska behålla en stark och jämlik demokrati och prioritera barn och ungdomars mänskliga rättigheter bör istället kommunerna som håller i ungdomsråd fokusera på att finna sätt att låta ungdomarna utöva delaktighet och inflytande i den mån de själva vill, genom de metoder som de själva vill. (Less)
Abstract
The aim of this thesis is to gain an understanding about how the double purpose with youth councils to both teach democracy and to give youth an opportunity for influence ought to be understood based on the purposes that young people have with participating in democracy. The study is operationalised by qualitative interviews with six youths between the ages of 14-16 from four different municipal youth councils from municipalities with different socioeconomic status to achieve a heterogeneity of opinions. For my theory I use Michel Foucault's three concepts power/knowledge, disciplinary power and governmentality to illuminate the aspects of power in the participation of the youths and whether they perceive themselves as equal citizens and... (More)
The aim of this thesis is to gain an understanding about how the double purpose with youth councils to both teach democracy and to give youth an opportunity for influence ought to be understood based on the purposes that young people have with participating in democracy. The study is operationalised by qualitative interviews with six youths between the ages of 14-16 from four different municipal youth councils from municipalities with different socioeconomic status to achieve a heterogeneity of opinions. For my theory I use Michel Foucault's three concepts power/knowledge, disciplinary power and governmentality to illuminate the aspects of power in the participation of the youths and whether they perceive themselves as equal citizens and rights subjects in the Swedish representative democracy by which they are excluded through the voting age. The conclusion I reach is that the purpose of the youth councils should prioritize to give the youth an opportunity to have influence instead of teaching them about democracy, because the reasons they want to learn democracy mainly is to get a better chance to influence by living up to grown-ups norms about how they should behave and act to be able to contribute with their perspectives and knowledge. If Sweden is to maintain a strong and equal democracy and prioritize the human rights of children and young people, the municipalities that host the youth councils should focus on finding ways to let the youth participate and influence democracy in the extent they themselves want, and by the methods that they themselves prefer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Möller Forastieri, Tanya LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Democracy, Children, Youth, Influence: Participation, Youth council, Sweden
language
Swedish
id
9059177
date added to LUP
2021-08-17 08:25:42
date last changed
2021-08-17 08:25:42
@misc{9059177,
 abstract   = {{The aim of this thesis is to gain an understanding about how the double purpose with youth councils to both teach democracy and to give youth an opportunity for influence ought to be understood based on the purposes that young people have with participating in democracy. The study is operationalised by qualitative interviews with six youths between the ages of 14-16 from four different municipal youth councils from municipalities with different socioeconomic status to achieve a heterogeneity of opinions. For my theory I use Michel Foucault's three concepts power/knowledge, disciplinary power and governmentality to illuminate the aspects of power in the participation of the youths and whether they perceive themselves as equal citizens and rights subjects in the Swedish representative democracy by which they are excluded through the voting age. The conclusion I reach is that the purpose of the youth councils should prioritize to give the youth an opportunity to have influence instead of teaching them about democracy, because the reasons they want to learn democracy mainly is to get a better chance to influence by living up to grown-ups norms about how they should behave and act to be able to contribute with their perspectives and knowledge. If Sweden is to maintain a strong and equal democracy and prioritize the human rights of children and young people, the municipalities that host the youth councils should focus on finding ways to let the youth participate and influence democracy in the extent they themselves want, and by the methods that they themselves prefer.}},
 author    = {{Möller Forastieri, Tanya}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“Det här med metoder att bli lyssnad på är nog det vi jobbar på med varje, varje dag” - En kvalitativ intervjustudie om metoder för ungdomars delaktighet i den svenska representativa demokratin}},
 year     = {{2021}},
}