Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mikroplast i tumlare - Metodutveckling i sökandet efter mikroplaster i tarminnehåll från tumlare

Eriksson, Thea (2021) BIOK01 20211
Degree Projects in Biology
Abstract
An ever-growing problem is the increasing amount of microplastics in the sea and how they affect marine organisms. Microplastics are small pieces of plastic that are between 0.1 - 500 micrometres. They are divided into primary and secondary microplastics. Primary microplastics are those plastics that are intentionally produced to be microplastics. Secondary microplastics are generated from larger plastic products that degrade over time to smaller pieces by weather and wind. It has been shown that both types accumulate and remain in aquatic ecosystems where the plastic can bind and release environmental toxins into the environment. Porpoises are a small whale species that lives around the coast of Sweden. Theyare a top predator and usually... (More)
An ever-growing problem is the increasing amount of microplastics in the sea and how they affect marine organisms. Microplastics are small pieces of plastic that are between 0.1 - 500 micrometres. They are divided into primary and secondary microplastics. Primary microplastics are those plastics that are intentionally produced to be microplastics. Secondary microplastics are generated from larger plastic products that degrade over time to smaller pieces by weather and wind. It has been shown that both types accumulate and remain in aquatic ecosystems where the plastic can bind and release environmental toxins into the environment. Porpoises are a small whale species that lives around the coast of Sweden. Theyare a top predator and usually lives in coastal habitats, which makes them extra sensitive to human activities such as unintentional bycatch during fishing that leads to drowning and environmental toxins that impair their reproductive organs and make them less resistant to disease. There are three porpoise populations in the Swedish waters, of which the Baltic Sea population today only consists of a few hundred individuals. It is classified as critically endangered, and measures are required for them to remain in the future. It has never before been investigated whether marine mammals around the coast of Sweden have microplastics in their intestinal system. This study aims to develop a method for analysing whether microplastics are present in the intestinal contents of porpoises. By reducing the organic material in the intestinal samples using hydrogen peroxide> 30%, filter it through metal filters and analyse it in stereo magnifier. The results showed that several particles could be identified as primary and secondary microplastics in all samples examined. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Metodutveckling i sökandet efter mikroplaster i tarminnehåll från tumlare

Ett allt växande problem är ökande mängden mikroplaster i havet och hur de påverkar havslevande organismer. Mikroplast är små plastbitar som är mellan 0,1 - 500 mikrometer. De är uppdelade i primära och sekundära mikroplaster. Det har visat sig att båda typerna ackumuleras och stannar kvar i vattenlevande ekosystem där plasten kan binda och släppa ifrån sig miljögifter till omgivningen. Av miljögifterna som finns i och på plast så klassas 60% av dem som farliga och giftiga föreningar. Detta gör de på grund av att de kan vara cancerframkallande, skadliga för arvsmassan och för att de kan vara hormonstörande.

Tumlare är en liten val som lever runt Sveriges kust.... (More)
Metodutveckling i sökandet efter mikroplaster i tarminnehåll från tumlare

Ett allt växande problem är ökande mängden mikroplaster i havet och hur de påverkar havslevande organismer. Mikroplast är små plastbitar som är mellan 0,1 - 500 mikrometer. De är uppdelade i primära och sekundära mikroplaster. Det har visat sig att båda typerna ackumuleras och stannar kvar i vattenlevande ekosystem där plasten kan binda och släppa ifrån sig miljögifter till omgivningen. Av miljögifterna som finns i och på plast så klassas 60% av dem som farliga och giftiga föreningar. Detta gör de på grund av att de kan vara cancerframkallande, skadliga för arvsmassan och för att de kan vara hormonstörande.

Tumlare är en liten val som lever runt Sveriges kust. Valen är en toppredator och lever oftast i kustnära livsmiljöer vilket gör dem extra känslig för mänskliga aktiviteter såsom oavsiktlig bifångst vid fiske som leder till att de drunknar och miljögifter som försämrar deras reproduktionsorgan och gör dem mindre motståndskraftiga mot sjukdomar. Det finns tre tumlarpopulationer i det svenska vattnet varav östersjöpopulationen idag endast består av några hundratals individer. Den är klassad som akut hotad och det krävs åtgärder för att den ska finns kvar i framtiden. Det har aldrig tidigare undersökts om marina däggdjur runt Sveriges kust har mikroplaster i sitt tarmsystem. Denna studie avser att ta fram en metod för att analysera om mikroplaster finns i tarminnehåll från tumlare.

Metod Naturhistoriska riksmuseet och statens veterinärmedicinska anstalt tar hand om strandade och bifångade tumlare och i samband med obduktion tog de prover från tarminnehållet. Proverna vägdes upp och väteperoxid tillsattes. Väteperoxid är en kemikalier som bryter ner biologisk materia. De nästkommande två veckor rördes proverna regelbundet för att säkerställa att allt organiskt material kom i kontakt med väteperoxid. För att påskynda nedbrytningen ytterligare värmdes sedan proverna i vattenbad. Detta påskyndar den oxiderande reaktionen som bryter ner organiskt material. När proverna var redo ca 20 dagar efter att försöket startade filtrerades de genom metalfilter som var 500, 100 och 40 mikrometer. Det som fastnade på filtret fördes över till en petriskål som sedan studerades i en stereolupp.

Resultatet visade att flera partiklar gick att identifierades till primär och sekundär mikroplast i samtliga prover som undersöktes. Metodutveckling klargjorde också att risken för kontaminering från utomstående källor är stor och måste hållas i åtanke under hela processen. I vidare studier kan metoden användas till att ta reda på hur mycket plast det finns i djuret och hur det påverkar dem. Den kan även användas föra att undersöka om det finns mikroplaster i andra ställen än mag- och tarmkanalen.

Handledare: Josefine Larsson & Maria Hansson
Examensarbete 15 hp i Biologi 2021
Biologiska institutionen, Lunds universitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Eriksson, Thea
supervisor
organization
course
BIOK01 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9059929
date added to LUP
2021-06-30 10:59:32
date last changed
2021-06-30 10:59:32
@misc{9059929,
 abstract   = {{An ever-growing problem is the increasing amount of microplastics in the sea and how they affect marine organisms. Microplastics are small pieces of plastic that are between 0.1 - 500 micrometres. They are divided into primary and secondary microplastics. Primary microplastics are those plastics that are intentionally produced to be microplastics. Secondary microplastics are generated from larger plastic products that degrade over time to smaller pieces by weather and wind. It has been shown that both types accumulate and remain in aquatic ecosystems where the plastic can bind and release environmental toxins into the environment. Porpoises are a small whale species that lives around the coast of Sweden. Theyare a top predator and usually lives in coastal habitats, which makes them extra sensitive to human activities such as unintentional bycatch during fishing that leads to drowning and environmental toxins that impair their reproductive organs and make them less resistant to disease. There are three porpoise populations in the Swedish waters, of which the Baltic Sea population today only consists of a few hundred individuals. It is classified as critically endangered, and measures are required for them to remain in the future. It has never before been investigated whether marine mammals around the coast of Sweden have microplastics in their intestinal system. This study aims to develop a method for analysing whether microplastics are present in the intestinal contents of porpoises. By reducing the organic material in the intestinal samples using hydrogen peroxide> 30%, filter it through metal filters and analyse it in stereo magnifier. The results showed that several particles could be identified as primary and secondary microplastics in all samples examined.}},
 author    = {{Eriksson, Thea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Mikroplast i tumlare - Metodutveckling i sökandet efter mikroplaster i tarminnehåll från tumlare}},
 year     = {{2021}},
}