Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fallstudie: Implementering av metod för att minska indirekta utsläpp från konsulttjänster - Ett medarbetarperspektiv

Bergström, Hanna LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
There is an increased awareness among engineering consulting firms in Sweden that the sector’s main contribution to greenhouse gas emissions stems from their consulting projects. Due to this fact, WSP Sweden has initiated an internal project to monitor and reduce indirect emissions from their consulting projects. Methods of sustainability work are however not easy to implement or manage and can involve the subsequent difficulties of organisational barriers.

The objective of this study is to identify perceived intra-organisational obstacles and assets of the implementation of WSP’s climate work method from the employees’ point of view.

The methodology of this essay was based on seven interviews and two focus group discussions, with... (More)
There is an increased awareness among engineering consulting firms in Sweden that the sector’s main contribution to greenhouse gas emissions stems from their consulting projects. Due to this fact, WSP Sweden has initiated an internal project to monitor and reduce indirect emissions from their consulting projects. Methods of sustainability work are however not easy to implement or manage and can involve the subsequent difficulties of organisational barriers.

The objective of this study is to identify perceived intra-organisational obstacles and assets of the implementation of WSP’s climate work method from the employees’ point of view.

The methodology of this essay was based on seven interviews and two focus group discussions, with seven out of eight of the Quality, Health, Safety and Environment Managers from the departments at WSP Sweden. A qualitative thematic analysis was conducted to discover potential obstacles and assets of WSP’s climate work method.
The results showed that the obstacles faced by the WSP’s climate work method included; having a disorganised communication structure, unclear instructions, as well as insecurity or lack of motivation from employees. Identified assets to the work method were; gathering of viable sustainability information, direct and open communication, interactive communication, clear instruction and purpose, the inclusion of employees at an early stage of the project, and consulting with climate experts and ambassadors. Additional points of interest outside the main objectives were also discovered, such as how the acceptance of carbon intensive consulting projects was being questioned, how the division of responsibility for emission calculation and follow-up were being handled, as well as the allocation of emissions and emission reduction.

The study concludes that soft values are the recurring theme that should be considered in the implementation of the climate work method. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Gällande utsläpp av växthusgaser och tillhörande klimatförändringar finns det en allmän konsensus om att det är bråttom. Vem däremot som ska ta ansvaret för att stoppa klimatförändringarna är omtvistat. Är det regeringar och myndigheter, företag eller privatpersoner? I denna studie är fokus på konsultföretaget WSP Sverige som har startat upp ett nytt arbete för att kunna kartlägga och minska utsläppen som de tror är deras största, nämligen de från sina konsultuppdrag. Parallellt med uppstarten av arbetet har min studie undersökt hur WSP kan nå ut och lyckas implementera detta nya klimatarbete över hela företaget, baserat på medarbetares erfarenheter och idéer.

Om WSP gör ritningarna för en bro är det inte WSP som sedan bygger bron,... (More)
Gällande utsläpp av växthusgaser och tillhörande klimatförändringar finns det en allmän konsensus om att det är bråttom. Vem däremot som ska ta ansvaret för att stoppa klimatförändringarna är omtvistat. Är det regeringar och myndigheter, företag eller privatpersoner? I denna studie är fokus på konsultföretaget WSP Sverige som har startat upp ett nytt arbete för att kunna kartlägga och minska utsläppen som de tror är deras största, nämligen de från sina konsultuppdrag. Parallellt med uppstarten av arbetet har min studie undersökt hur WSP kan nå ut och lyckas implementera detta nya klimatarbete över hela företaget, baserat på medarbetares erfarenheter och idéer.

Om WSP gör ritningarna för en bro är det inte WSP som sedan bygger bron, utan bygget utförs av en entreprenör. Bygget leder till utsläpp kopplade till exempelvis cement och stål. Genom att försöka ta reda på vilka utsläpp som sker till följd av konsulternas råd och lösningar hoppas därför företaget på att kunna minska de indirekta utsläpp som sker från WSP genom deras kunder. Flera i konsultbranschen tror nämligen att de utsläpp som kommer från deras uppdrag är störst av alla utsläpp som är kopplade till dem.

För att lyckas med detta arbete behöver WSPs medarbetare komma med på tåget, men vad finns det för hinder och möjligheter till detta? Genom att ha intervjuer och gruppdiskussioner med medarbetare på företaget har flera saker kommit upp. Som hinder togs exempelvis upp att kommunikationskanalerna är för många och ibland utdaterade, att det finns en osäkerhet från medarbetare gällande deras kunskap om hållbarhet samt att metodbeskrivningen till arbetet är otydlig och inte tillräckligt konkret. Som lösningar föreslogs bland annat en grön informationssida, att skala ner på antalet kommunikationskanaler samt att ha ambassadörer för arbetet ute på varje avdelning.

Trots den väldigt praktiska inställningen i studien till hur WSP skulle lyckas med implementeringen av det nya arbetet, kom medarbetarna med många egna diskussioner som gav ett bredare perspektiv och handlade om moraliska ställningstaganden. Kommer man i framtiden som företag tacka nej till uppdrag för att de leder till för mycket utsläpp? Var går gränsen för ansvaret som WSP tar för utsläppen?

Det här arbetet är viktigt både för att se hur man kan introducera ett nytt hållbarhetsarbete och nå ut till medarbetarna, men också för att visa vart konsultföretag är på väg i nuläget med sina mål om att minska sina indirekta utsläpp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Hanna LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
implementation, consulting projects, internal communication, scope 3, emission reduction
language
Swedish
id
9060016
date added to LUP
2021-07-01 08:45:06
date last changed
2021-07-01 08:45:06
@misc{9060016,
 abstract   = {{There is an increased awareness among engineering consulting firms in Sweden that the sector’s main contribution to greenhouse gas emissions stems from their consulting projects. Due to this fact, WSP Sweden has initiated an internal project to monitor and reduce indirect emissions from their consulting projects. Methods of sustainability work are however not easy to implement or manage and can involve the subsequent difficulties of organisational barriers.

The objective of this study is to identify perceived intra-organisational obstacles and assets of the implementation of WSP’s climate work method from the employees’ point of view.

The methodology of this essay was based on seven interviews and two focus group discussions, with seven out of eight of the Quality, Health, Safety and Environment Managers from the departments at WSP Sweden. A qualitative thematic analysis was conducted to discover potential obstacles and assets of WSP’s climate work method. 
The results showed that the obstacles faced by the WSP’s climate work method included; having a disorganised communication structure, unclear instructions, as well as insecurity or lack of motivation from employees. Identified assets to the work method were; gathering of viable sustainability information, direct and open communication, interactive communication, clear instruction and purpose, the inclusion of employees at an early stage of the project, and consulting with climate experts and ambassadors. Additional points of interest outside the main objectives were also discovered, such as how the acceptance of carbon intensive consulting projects was being questioned, how the division of responsibility for emission calculation and follow-up were being handled, as well as the allocation of emissions and emission reduction.

The study concludes that soft values are the recurring theme that should be considered in the implementation of the climate work method.}},
 author    = {{Bergström, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Fallstudie: Implementering av metod för att minska indirekta utsläpp från konsulttjänster - Ett medarbetarperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}