Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En jämförelse av strategier för minskning av växthusgasutsläpp i stålindustrin

Janse, Gustaf LU (2021) In ISRN LUTFD2/TFEM-21/5170--SE + (1–48) FMIM01 20211
Environmental and Energy Systems Studies
Abstract (Swedish)
Stålindustrin står för uppskattningsvis 7–9 % av de globala växthusgasutsläppen. Därför måste stålindustrin bidra till minskningen av växthusgasutsläppen. Under lång tid har stålindustrin fokuserat på mindre och frekventa inkrementella minskningar av CO2 utsläpp genom energieffektiviseringsåtgärder. Dessa åtgärder kommer inte att räcka för att nå målen som är överenskomna i Parisavtalet eftersom utsläpp av CO¬2 är inneboende i den konventionella ståltillverkningsprocessen. För att nå målen i Parisavtalet måste stålindustrin ta fram och implementera ny teknik för ståltillverkning. För att möjliggöra detta måste beslutsfattare ge incitament för grön ståltillverkning. Målet med denna uppsats är att utforska och jämföra sju stålproducenters... (More)
Stålindustrin står för uppskattningsvis 7–9 % av de globala växthusgasutsläppen. Därför måste stålindustrin bidra till minskningen av växthusgasutsläppen. Under lång tid har stålindustrin fokuserat på mindre och frekventa inkrementella minskningar av CO2 utsläpp genom energieffektiviseringsåtgärder. Dessa åtgärder kommer inte att räcka för att nå målen som är överenskomna i Parisavtalet eftersom utsläpp av CO¬2 är inneboende i den konventionella ståltillverkningsprocessen. För att nå målen i Parisavtalet måste stålindustrin ta fram och implementera ny teknik för ståltillverkning. För att möjliggöra detta måste beslutsfattare ge incitament för grön ståltillverkning. Målet med denna uppsats är att utforska och jämföra sju stålproducenters strategier för att nå målen som länderna där deras huvudkontor ligger har åtagit sig i deras NDC:er, baserat på stålproducenternas svar på CDP:s enkät. Uppsatsen kommer undersöka om det är troligt att stålindustrin kan nå målen som är uppsatta i NDC:erna. Resultaten av undersökningen visar att stålproducenternas ambitionsnivå varierar. Vissa länder och stålproducenter har inga styrmedel på plats för att ge incitament till industrin att minska sina utsläpp. I kontrast till detta har vissa stålproducenter åtagit sig att nå netto nollutsläpp till år 2050. Stålproducenterna har dock inte kommit speciellt långt när det kommer till att implementera ny teknik och tiden för att uppnå målen i Parisavtalet håller på att rinna ut. För att nå netto nollutsläpp har många av de mer ambitiösa stålproducenterna fokuserat sina R&D insatser på H-DRI. Om H-DRI tekniken ska vara CO2 neutral måste även energiproduktionen vara detta. På grund av detta måste beslutsfattare göra stora investeringar i utsläppsneutral energiproduktion för att hjälpa stålindustrin att minska sina utsläpp. (Less)
Abstract
The steel industry is accountable for approximately 7–9 % of global GHG emissions. Therefore, the steel industry must contribute to the reductiuon of emissions of GHG. For a long time, the industry has focused on minor and frequent incremental reductions of CO2 emissions by implementing energy efficiency measures. However, these types of measures will not be sufficient to reach the goals agreed upon in the Paris Agreement as emissions of CO2 is inherent to the conventional steelmaking process. In order to achieve the goals of the Paris Agreement the actors in the steel industry have to research and implement new technology into the production. To achieve this, decision makers need to incentivize green steel making. This thesis aims to... (More)
The steel industry is accountable for approximately 7–9 % of global GHG emissions. Therefore, the steel industry must contribute to the reductiuon of emissions of GHG. For a long time, the industry has focused on minor and frequent incremental reductions of CO2 emissions by implementing energy efficiency measures. However, these types of measures will not be sufficient to reach the goals agreed upon in the Paris Agreement as emissions of CO2 is inherent to the conventional steelmaking process. In order to achieve the goals of the Paris Agreement the actors in the steel industry have to research and implement new technology into the production. To achieve this, decision makers need to incentivize green steel making. This thesis aims to examine and compare the strategies seven steel makers have set up to reach the goals stated in the NDC's of the country where their headquarters are located, based on the information disclosed in their answers to CDP’s questionnaire. The thesis will examine whether it is plausible that the steel makers can reach the goals which have been set up in the NDC:s. The results of the examination of the steel makers CDP-answers are that the level of ambition varies between the examined steel makers. Some countries and steel makers have no policies in place to incentivize the industry to reduce emissions. In contrast, the most ambitious steel makers have set up a pathway to reach net zero emissions by year 2050. However, the steel makers have yet to come very far in the implementation of new technology and time set out to fulfill the goals of the Paris Agreement is running out. To achieve net zero emissions many of the more ambitious steelmakers have been focusing their R & D efforts on H-DRI. If H-DRI technology is to be carbon neutral, the energy production also needs to be carbon neutral. Thus, the decision makers must make substantial investments in zero emissions energy production to aid the steel industry in lowering their emissions. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Janse, Gustaf LU
supervisor
organization
alternative title
A comparison of strategies for reduction of greenhouse gases in the steel industry -The steel industry’s path to reach national climate goals
course
FMIM01 20211
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
CDP, Stålindustri, NDC, Styrmedel, Utsläppsminskning
publication/series
ISRN LUTFD2/TFEM-21/5170--SE + (1–48)
report number
21/5170
ISSN
1102-3651
language
Swedish
id
9060107
date added to LUP
2021-07-05 11:17:18
date last changed
2021-07-05 11:17:18
@misc{9060107,
 abstract   = {{The steel industry is accountable for approximately 7–9 % of global GHG emissions. Therefore, the steel industry must contribute to the reductiuon of emissions of GHG. For a long time, the industry has focused on minor and frequent incremental reductions of CO2 emissions by implementing energy efficiency measures. However, these types of measures will not be sufficient to reach the goals agreed upon in the Paris Agreement as emissions of CO2 is inherent to the conventional steelmaking process. In order to achieve the goals of the Paris Agreement the actors in the steel industry have to research and implement new technology into the production. To achieve this, decision makers need to incentivize green steel making. This thesis aims to examine and compare the strategies seven steel makers have set up to reach the goals stated in the NDC's of the country where their headquarters are located, based on the information disclosed in their answers to CDP’s questionnaire. The thesis will examine whether it is plausible that the steel makers can reach the goals which have been set up in the NDC:s. The results of the examination of the steel makers CDP-answers are that the level of ambition varies between the examined steel makers. Some countries and steel makers have no policies in place to incentivize the industry to reduce emissions. In contrast, the most ambitious steel makers have set up a pathway to reach net zero emissions by year 2050. However, the steel makers have yet to come very far in the implementation of new technology and time set out to fulfill the goals of the Paris Agreement is running out. To achieve net zero emissions many of the more ambitious steelmakers have been focusing their R & D efforts on H-DRI. If H-DRI technology is to be carbon neutral, the energy production also needs to be carbon neutral. Thus, the decision makers must make substantial investments in zero emissions energy production to aid the steel industry in lowering their emissions.}},
 author    = {{Janse, Gustaf}},
 issn     = {{1102-3651}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{ISRN LUTFD2/TFEM-21/5170--SE + (1–48)}},
 title    = {{En jämförelse av strategier för minskning av växthusgasutsläpp i stålindustrin}},
 year     = {{2021}},
}