Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Konfektionerat byggmaterial ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv

Hägge, Anders and Olsson, Hanna LU (2021) In TVBP 21/5635 VBEM01 20211
Construction Management
Abstract
Problem: In the construction industry there are increasingly higher requirements to reduce the environmental impact and production costs as well as improve the work environment and construction logistics. To meet these new requirements, new production methods are needed. Studies have shown, ready-to-use construction materials can be used in order to improve the environmental impact and the work environment. However, its effect on the construction logistics and production cost is still uncertain.

Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate whether the usage of ready-to-use construction materials is economically profitable, what advantages and disadvantages there are, when it is appropriate to use and how it can be most... (More)
Problem: In the construction industry there are increasingly higher requirements to reduce the environmental impact and production costs as well as improve the work environment and construction logistics. To meet these new requirements, new production methods are needed. Studies have shown, ready-to-use construction materials can be used in order to improve the environmental impact and the work environment. However, its effect on the construction logistics and production cost is still uncertain.

Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate whether the usage of ready-to-use construction materials is economically profitable, what advantages and disadvantages there are, when it is appropriate to use and how it can be most efficient.

Method: In order to meet the purpose of this master thesis, a literature study, an interview study and a case study were conducted. The literature study aimed to create a context and knowledge about the subject by processing previous research and theories. To also include the industry’s perspective of the subject and to applicate it in practise, an interview and case study was conducted. Furthermore, a risk analysis was considered necessary to consider the risks and consequences with ready-to-use materials.

Conclusion: In summary, there are potential economic benefits with ready-to-use construction materials, since several cost items reduces or eliminates by ordering pre-adapted material. However, other cost items may increase, but not to the same extent as the reduced costs. There are also risks with ready-to-use construction materials which can lead to additional costs for the project. If they occur or not and how dire the consequences vary and depend on the conditions of the individual project. Hence, it is up to each project to determine whether the potential profitability of ready-to-use construction material is greater than the risks. Furthermore, ready-to-use construction materials are not suitable for all housing projects. Large projects with a high degree of repetition of e.g. room heights are more suitable than less irregular projects. Since all housing projects are unique, a separate assessment of the advantages and disadvantages should be made for the specific case. The profitability of ready-to-use construction materials is also affected by good construction logistics. By receiving pre-adapted material at the right time and place to the construction site, saving site storage and increases the production flow. (Less)
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Det ställs alltmer skärpta krav på att förbättra miljö, arbetsmiljö, logistik och ekonomi inom byggproduktion och det krävs därmed att hitta nya metoder som tillmötesgår de nya kraven. Konfektionering har tagits upp som en metod som kan minska byggproduktionens miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö. Om denna metod även kan användas för att effektivisera logistiken och minska produktionskostnaden är okänt.

Syfte och mål: Syftet och målen med detta examensarbete är att utreda om konfektionering är en ekonomiskt lönsam metod, vilka för- och nackdelar som finns, när det lämpar sig att använda denna metod samt kartlägga hur konfektionering kan bli som mest effektivt.

Metod: Tre separata studier genomfördes i... (More)
Problemformulering: Det ställs alltmer skärpta krav på att förbättra miljö, arbetsmiljö, logistik och ekonomi inom byggproduktion och det krävs därmed att hitta nya metoder som tillmötesgår de nya kraven. Konfektionering har tagits upp som en metod som kan minska byggproduktionens miljöpåverkan och skapa en bättre arbetsmiljö. Om denna metod även kan användas för att effektivisera logistiken och minska produktionskostnaden är okänt.

Syfte och mål: Syftet och målen med detta examensarbete är att utreda om konfektionering är en ekonomiskt lönsam metod, vilka för- och nackdelar som finns, när det lämpar sig att använda denna metod samt kartlägga hur konfektionering kan bli som mest effektivt.

Metod: Tre separata studier genomfördes i form av litteraturstudie, intervjustudie och fallstudie för att besvara frågeställningarna och syftet med detta examensarbete. I litteraturstudien togs det upp tidigare forskning om ämnesområdet samt ytterligare teori för att skapa sammanhang och kunskap kring ämnet. Intervjustudien genomfördes för att inkludera branschens perspektiv och erfarenhet i arbetet. En fallstudie genomfördes också för att ge ett konkret exempel och förankra arbetet i praktiken. Vidare ansågs det nödvändigt att göra en riskanalys baserad på studierna för att beakta de risker och konsekvenser som finns med konfektionering.

Slutsats: Det finns potentiella ekonomiska vinningar med konfektionering då flera kostnadsposter minskar eller elimineras genom att beställa konfektionerat material istället för material med standardmått. Dock kan andra kostnadsposter öka, men inte i samma grad som de minskade kostnaderna. Det finns även risker med konfektionering som kan medföra tillkommande kostnader för projektet. Sannolikheten att dessa risker uppstår och hur stora konsekvenserna blir beror på det enskilda projektets förutsättningar. Vidare är inte alla bostadsprojekt lika lämpliga för konfektionering. Stora projekt med en hög upprepningsgrad av t.ex. rumshöjder är mer lämpade än mindre oregelbundna projekt. Då alla projekt även är unika bör en separat bedömning av för- och nackdelarna göras för det särskilda fallet. Detta för att avgöra om den potentiella lönsamheten med konfektionering går att uppnå. För att minimera riskerna med konfektionering samt maximera effektiviteten och lönsamheten är det nödvändigt med en välfungerande logistik. Genom att få material färdiganpassat, i rätt tid och på rätt plats på byggarbetsplatsen sparas upplagsytor och produktionsflödet ökar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hägge, Anders and Olsson, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Ready-to-use construction materials from an economic holistic perspective
course
VBEM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Konfektionering, Industriellt byggande, Riskhantering, Bygglogistik, Lean Production, Tredjepartslogistik, Byggkostnader
publication/series
TVBP 21/5635
report number
21/5635
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5635-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Anne Landin
Examinator: Stefan Olander
id
9060117
date added to LUP
2021-07-16 11:26:02
date last changed
2021-07-16 11:26:02
@misc{9060117,
 abstract   = {{Problem: In the construction industry there are increasingly higher requirements to reduce the environmental impact and production costs as well as improve the work environment and construction logistics. To meet these new requirements, new production methods are needed. Studies have shown, ready-to-use construction materials can be used in order to improve the environmental impact and the work environment. However, its effect on the construction logistics and production cost is still uncertain. 

Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate whether the usage of ready-to-use construction materials is economically profitable, what advantages and disadvantages there are, when it is appropriate to use and how it can be most efficient. 

Method: In order to meet the purpose of this master thesis, a literature study, an interview study and a case study were conducted. The literature study aimed to create a context and knowledge about the subject by processing previous research and theories. To also include the industry’s perspective of the subject and to applicate it in practise, an interview and case study was conducted. Furthermore, a risk analysis was considered necessary to consider the risks and consequences with ready-to-use materials. 
 
Conclusion: In summary, there are potential economic benefits with ready-to-use construction materials, since several cost items reduces or eliminates by ordering pre-adapted material. However, other cost items may increase, but not to the same extent as the reduced costs. There are also risks with ready-to-use construction materials which can lead to additional costs for the project. If they occur or not and how dire the consequences vary and depend on the conditions of the individual project. Hence, it is up to each project to determine whether the potential profitability of ready-to-use construction material is greater than the risks. Furthermore, ready-to-use construction materials are not suitable for all housing projects. Large projects with a high degree of repetition of e.g. room heights are more suitable than less irregular projects. Since all housing projects are unique, a separate assessment of the advantages and disadvantages should be made for the specific case. The profitability of ready-to-use construction materials is also affected by good construction logistics. By receiving pre-adapted material at the right time and place to the construction site, saving site storage and increases the production flow.}},
 author    = {{Hägge, Anders and Olsson, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVBP 21/5635}},
 title    = {{Konfektionerat byggmaterial ur ett ekonomiskt helhetsperspektiv}},
 year     = {{2021}},
}