Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp

Ericsson Brandt, Moa LU ; Schönberg, Johanna LU and Sundin, Anna LU (2021) FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju

Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning.

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. Den insamlade empirin består av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Den teori som presenteras används för att förklara begreppet motivation och hur konsumentens inre och yttre motiv
formas.

Resultat: Konsumenten drivs av de inre... (More)
Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju

Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning.

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. Den insamlade empirin består av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Den teori som presenteras används för att förklara begreppet motivation och hur konsumentens inre och yttre motiv
formas.

Resultat: Konsumenten drivs av de inre motiven - förhöjd glädje, prestation, tröst, speciellt tillfälle, spänning, nyfikenhet, frihet att inte planera, kap, annan ort, stress och tristess- när de handlar på impuls.

Slutsats: Studien har funnit nya inre motiv för impulsköp: speciellt tillfälle, nyfikenhet, kap, annan ort och tristess. Studien stärker de redan existerande motiven från tidigare forskning: förhöjd glädje, prestation, tröst, stress, spänning och frihet att inte planera. Slutligen har studien utvecklat de tidigare upptäckta motiven: tröst, frihet att inte planera och stress. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ericsson Brandt, Moa LU ; Schönberg, Johanna LU and Sundin, Anna LU
supervisor
organization
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju
language
Swedish
id
9060314
date added to LUP
2021-07-07 10:17:10
date last changed
2021-07-07 10:17:10
@misc{9060314,
 abstract   = {{Nyckelord: Konsumentbeteende, Impulsköp, Inre motiv, Motivationsfaktorer, Semistrukturerad intervju

Forskningsfråga: Vilka inre motiv driver konsumenten att köpa på impuls?

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka de inre motiv som ligger bakom konsumentens beslut att handla på impuls och på så vis lämna ett kunskapsbidrag till tidigare forskning.

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats har använts för att besvara studiens syfte och frågeställning. Den insamlade empirin består av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer.

Teoretiska perspektiv: Den teori som presenteras används för att förklara begreppet motivation och hur konsumentens inre och yttre motiv
formas.

Resultat: Konsumenten drivs av de inre motiven - förhöjd glädje, prestation, tröst, speciellt tillfälle, spänning, nyfikenhet, frihet att inte planera, kap, annan ort, stress och tristess- när de handlar på impuls.

Slutsats: Studien har funnit nya inre motiv för impulsköp: speciellt tillfälle, nyfikenhet, kap, annan ort och tristess. Studien stärker de redan existerande motiven från tidigare forskning: förhöjd glädje, prestation, tröst, stress, spänning och frihet att inte planera. Slutligen har studien utvecklat de tidigare upptäckta motiven: tröst, frihet att inte planera och stress.}},
 author    = {{Ericsson Brandt, Moa and Schönberg, Johanna and Sundin, Anna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Varför köper vi på impuls? En kvalitativ studie om konsumentens inre motiv bakom impulsköp}},
 year     = {{2021}},
}