Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Klimatpåverkan av förpackningar - Livscykelanalys av offsettryck kascherade wellpappförpackningar

Végvári, Fanni LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
Packaging is an essential product to protect, transport and store goods in. An increase in consumer consciousness about the climate impact derived from packaging has been identified during recent years. As a response, the manufacturing industry is increasing their sustainability work when producing packaging and products. The goal of this study is to contribute with more information about the climate impact from packaging, specifically laminated corrugated carboard packaging produced in Sweden. This study shows that laminated corrugated cardboard packaging produced by FrontPac emits 781 kg CO2-eq./ton product using only manual calculations based on obtained data and complementary literature. The climate impact amounts to 1 929 kg... (More)
Packaging is an essential product to protect, transport and store goods in. An increase in consumer consciousness about the climate impact derived from packaging has been identified during recent years. As a response, the manufacturing industry is increasing their sustainability work when producing packaging and products. The goal of this study is to contribute with more information about the climate impact from packaging, specifically laminated corrugated carboard packaging produced in Sweden. This study shows that laminated corrugated cardboard packaging produced by FrontPac emits 781 kg CO2-eq./ton product using only manual calculations based on obtained data and complementary literature. The climate impact amounts to 1 929 kg CO2-eq./ton product using an LCA software. This study performs a life cycle assessment focusing on solely calculating the climate impact. The system boundaries are limited to the factory’s gate, a so called “cradle-to-gate” study. The processes exclude the use of the product, transportation from the factory and waste management. The software used in the study was OpenLCA, where the database used was Environmental Footprint and the life cycle inventory assessment method was Environmental Footprint (Mid-point indicator). The results show that the majority of the climate impact derives from the production and transportation of materials to FrontPacs’ factory. The most significant differences in methodology and results between this study and other studies are the energy mix grid, the means of transportation and the transportation distance. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Klimatpåverkan av förpackningar

Är du som konsument intresserad av att veta hur mycket produkter bidrar till klimatpåverkan för att kunna fatta mer hållbara beslut? Det är du inte ensam om. Som en respons på klimatförändringen har klimatpåverkan av produkter i dagens samhälle blivit alltmer uppmärksammat. Detta har bidragit till att olika företag tagit fram siffor på vilken klimatpåverkan just deras produkter har. FrontPac, ett företag som tillverkar offsettryck kascherade wellpappförpackningar, har en klimatpåverkan mellan 781 och 1 929 kg CO2-ekv. per ton förpackning. Detta kan konverteras till en flygresa från Stockholm till Dubai respektive en flygresa från Stockholm till Sydney.
Wellpapp är ett material som liknas vid vanlig... (More)
Klimatpåverkan av förpackningar

Är du som konsument intresserad av att veta hur mycket produkter bidrar till klimatpåverkan för att kunna fatta mer hållbara beslut? Det är du inte ensam om. Som en respons på klimatförändringen har klimatpåverkan av produkter i dagens samhälle blivit alltmer uppmärksammat. Detta har bidragit till att olika företag tagit fram siffor på vilken klimatpåverkan just deras produkter har. FrontPac, ett företag som tillverkar offsettryck kascherade wellpappförpackningar, har en klimatpåverkan mellan 781 och 1 929 kg CO2-ekv. per ton förpackning. Detta kan konverteras till en flygresa från Stockholm till Dubai respektive en flygresa från Stockholm till Sydney.
Wellpapp är ett material som liknas vid vanlig kartong, men består av tre lager. Dessa lager är två plana lager med ett vågigt lager emellan. Kaschering är en teknik där papperslagren limmas ihop, medan offsettryck är en tryckmetod som sker på tryckpapper av god kvalitet. Den främsta klimatpåverkan beräknad i studien härstammar från tillverkning av förpackningarna och transport av material till FrontPacs verksamhet. Studiens resultat jämfördes även med andra genomförda studier på liknande material. Det identifierades en stor variation på klimatpåverkan beroende på vilken energikälla som används i verksamheten samt vilken typ av transportmedel och transportsträcka som transporten sker på.
Framtagandet av resultatet bidrar till mer tillgänglig information om klimatpåverkan av förpackningar och produkter. Resultatet kan användas för att jämföra förpackningar tillverkade av pappersmaterial med andra material för att komma fram till vilket som har minst klimatpåverkan. Det är även möjligt att trycka denna information på själva förpackningarna för att informera konsumenter om dess påverkan på miljön och klimatet. Konsumenter som köper produkterna har då en större förståelse för produkten och kan välja att medvetet konsumera produkter som är mer hållbara. Då klimatmedvetenhet hos konsumenter ökat, finns det önskemål om att tillverkare presenterar vad deras produkter har för klimatpåverkan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Végvári, Fanni LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Life cycle assessment, LCA, carbon footprint, CO2-eq., packaging, laminated corrugated cardboard
language
Swedish
id
9060330
date added to LUP
2021-07-02 10:06:55
date last changed
2021-07-02 10:06:55
@misc{9060330,
 abstract   = {{Packaging is an essential product to protect, transport and store goods in. An increase in consumer consciousness about the climate impact derived from packaging has been identified during recent years. As a response, the manufacturing industry is increasing their sustainability work when producing packaging and products. The goal of this study is to contribute with more information about the climate impact from packaging, specifically laminated corrugated carboard packaging produced in Sweden. This study shows that laminated corrugated cardboard packaging produced by FrontPac emits 781 kg CO2-eq./ton product using only manual calculations based on obtained data and complementary literature. The climate impact amounts to 1 929 kg CO2-eq./ton product using an LCA software. This study performs a life cycle assessment focusing on solely calculating the climate impact. The system boundaries are limited to the factory’s gate, a so called “cradle-to-gate” study. The processes exclude the use of the product, transportation from the factory and waste management. The software used in the study was OpenLCA, where the database used was Environmental Footprint and the life cycle inventory assessment method was Environmental Footprint (Mid-point indicator). The results show that the majority of the climate impact derives from the production and transportation of materials to FrontPacs’ factory. The most significant differences in methodology and results between this study and other studies are the energy mix grid, the means of transportation and the transportation distance.}},
 author    = {{Végvári, Fanni}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Klimatpåverkan av förpackningar - Livscykelanalys av offsettryck kascherade wellpappförpackningar}},
 year     = {{2021}},
}