Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förorenad mark i fysisk planering

Apelqvist, Ellen LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
The purpose of this study is to examine how spatial planning on contaminated land is done in theory compared to in practice. Furthermore, the study aims to identify potential gaps that may arise between legislation and work in practice as well as highlight challenges that exist. As a basis for the analysis, theories in the form of terms such as cooperation and frontline bureaucracy are used.
The study shows that united action between actors is lacking and to achieve increased cooperation, clear and distinct management as well as clear stated goals are needed within the municipalities. These components are not only identified to be necessary in order to achieve better communication and cooperation, but they were also requested by the... (More)
The purpose of this study is to examine how spatial planning on contaminated land is done in theory compared to in practice. Furthermore, the study aims to identify potential gaps that may arise between legislation and work in practice as well as highlight challenges that exist. As a basis for the analysis, theories in the form of terms such as cooperation and frontline bureaucracy are used.
The study shows that united action between actors is lacking and to achieve increased cooperation, clear and distinct management as well as clear stated goals are needed within the municipalities. These components are not only identified to be necessary in order to achieve better communication and cooperation, but they were also requested by the administrators. Furthermore, it is a challenge to work with two different laws, the Environmental Code has a degree of caution that the Planning and Building Act does not have. In order to succeed working with two parallel laws, the differences need to be identified and regulated. The administrators have large room for maneuver, and they request clearer structure and guidelines in order to legitimize the exercise of authority. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Till nästa generation ska Sverige ha löst de stora miljöproblemen, det har Sveriges regering beslutat. För att nå det målet har Sverige 16 nationella klimatmål varav ett av dom är målet om en giftfri miljö. Ett delmål inom ramen giftfri miljö är att förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning som möjligt och att de inte innebär något hot mot människa och miljö. Genom att planlägga, sanera och exploatera förorenad mark är det möjligt att använda sig av redan befintlig infrastruktur, avlägsna föroreningar och lämna orörd mark orörd samtidigt som staden växer och utvecklas. Detta sparar på jordens resurser, bidrar till en hållbar stadsutveckling och tar oss ett steg närmre målet om en giftfri miljö.
Förorenad mark är ett ämne som... (More)
Till nästa generation ska Sverige ha löst de stora miljöproblemen, det har Sveriges regering beslutat. För att nå det målet har Sverige 16 nationella klimatmål varav ett av dom är målet om en giftfri miljö. Ett delmål inom ramen giftfri miljö är att förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning som möjligt och att de inte innebär något hot mot människa och miljö. Genom att planlägga, sanera och exploatera förorenad mark är det möjligt att använda sig av redan befintlig infrastruktur, avlägsna föroreningar och lämna orörd mark orörd samtidigt som staden växer och utvecklas. Detta sparar på jordens resurser, bidrar till en hållbar stadsutveckling och tar oss ett steg närmre målet om en giftfri miljö.
Förorenad mark är ett ämne som ibland faller mellan stolarna, vilket kan bero på att det är flera olika aktörer inblandade men även på grund av att föroreningar ibland är en kostsam process att reda ut och ta hand om. Därför är det extra viktigt med en tydlig ansvarsfördelning och kommunikation i form av samverkan mellan aktörer och yrkesroller. Detta eftersom olika yrkesroller besitter olika kunskaper och således har olika förutsättningar, vilket delvis beror på att de följer olika regelverk. Förorenad mark kan bli en kostsam historia i form av sanering och riskbedömning, vilket kan bidra till att kommuner ibland väljer att inte gräva i mark som eventuellt är förorenad då det inte är fördelaktigt ekonomiskt. Ibland är det mer fördelaktigt att kapsla in en förorening än att ta sig an en sanering, både ekonomiskt men även för att begränsa eventuell spridning.
Bristen på kunskap om förorenade områden är något som rapporten identifierar som en utmaning. Med hjälp av en större kunskap om de förorenade områden som finns i kommunen kan arbetet med planläggning av förorenad mark underlätta. Ju noggrannare förorenad mark är utredd i ett tidigt skede desto smidigare går processen senare. Därför är det viktigt att få in aspekten förorenad mark i rätt skede, gärna så tidig som möjligt, i planeringsprocessen, även här är ökad samverkan något som kan bidra till en smidigare planläggning.
Syftet med studien är att undersöka hur planläggning av förorenad mark går till i teorin samt i praktiken. Detta genom att analysera dokument, lagar och rättsfall samt genom att intervjua tjänstepersoner som arbetar med planläggning och miljöfrågor. Vidare syftar studien till att identifiera potentiella luckor i lagstiftningen samt utmaningar i planprocessen. Resultatet visar att det finns glapp mellan lagstiftningen och hur planläggning fungerar i praktiken. För att lyckas med en hållbar regional utveckling krävs samverkan mellan instanser; stadsbyggnadskontor, miljöförvaltning, länsstyrelsen, exploatörer och ibland även konsulter.
Det faktum att Miljöbalken anser att ett område ska vara avhjälpt innan en detaljplan kan godkännas är något som ses som en utmaning. I praktiken är det mer fördelaktigt att genomföra sanering i samband med schaktning inför exploatering, det hushållar tid, pengar och resurser. En lösning är att sträva efter att planlägga och exploatera mark efter hur föroreningssituationen ser ut, på så sätt kan kommuner växa och bli större och tätare samtidigt som vi når målet om en giftfri miljö och en hållbar utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Apelqvist, Ellen LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Spatial planning, contaminated land, legislation, brownfield areas, regional development, sustainable development
language
Swedish
id
9060421
date added to LUP
2021-07-02 09:45:00
date last changed
2021-07-02 09:45:00
@misc{9060421,
 abstract   = {{The purpose of this study is to examine how spatial planning on contaminated land is done in theory compared to in practice. Furthermore, the study aims to identify potential gaps that may arise between legislation and work in practice as well as highlight challenges that exist. As a basis for the analysis, theories in the form of terms such as cooperation and frontline bureaucracy are used.
	The study shows that united action between actors is lacking and to achieve increased cooperation, clear and distinct management as well as clear stated goals are needed within the municipalities. These components are not only identified to be necessary in order to achieve better communication and cooperation, but they were also requested by the administrators. Furthermore, it is a challenge to work with two different laws, the Environmental Code has a degree of caution that the Planning and Building Act does not have. In order to succeed working with two parallel laws, the differences need to be identified and regulated. The administrators have large room for maneuver, and they request clearer structure and guidelines in order to legitimize the exercise of authority.}},
 author    = {{Apelqvist, Ellen}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Förorenad mark i fysisk planering}},
 year     = {{2021}},
}