Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvärdering av markfunktion vid användning av bergkross som återfyllnadsmassa

Cadovius, Hanna LU (2021) MVEM12 20211
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
A commonly used method in remediation projects is to excavate the contaminated soil and treat it in another location or put it in a landfill. The remediation site is then refilled with crushed stones. When the original soil and its initial organisms are removed and replaced with only crushed stones, the environmental properties are changed. This can affect both primary production and the flora and fauna. This study investigates the soil quality in two places where crushed stones are used and compare the results with reference places. Questions to be answered are if the primary production and habitat- and life function for flora and fauna will be affected in places where crushed stones are used. The method used is Soil Function toolbox (SF... (More)
A commonly used method in remediation projects is to excavate the contaminated soil and treat it in another location or put it in a landfill. The remediation site is then refilled with crushed stones. When the original soil and its initial organisms are removed and replaced with only crushed stones, the environmental properties are changed. This can affect both primary production and the flora and fauna. This study investigates the soil quality in two places where crushed stones are used and compare the results with reference places. Questions to be answered are if the primary production and habitat- and life function for flora and fauna will be affected in places where crushed stones are used. The method used is Soil Function toolbox (SF box). Sampling was done on two sites in Malmö, Sweden, with each one reference site next to it. The results shows that there is not a significant difference between the reference sites and the sites where crushed stones were used when it comes to primary production (p = 0,17). The soil performance for primary production is very poor in both the reference sites and the sites where crushed stones were used. There is a significant difference (p<0,001) in the habitat- and life function, where the reference sites have a medium soil performance and the crushed stone sites have a very poor soil performance. This knowledge can be used in the future to improve soil health in remediation projects. To save resources, it is of benefit to plan for the future usage of the soil before remediation. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Markmiljön – så påverkas den av bergkross

Har du någon gång funderat på marken du varje dag går på? Inte? Nästa gång, ta en närmare titt och upplev ett myllrande liv.

Marken du går på har en mycket större betydelse för miljön än vad du kanske tror. Dess egenskaper gör det möjligt för biologisk aktivitet i marken, och möjlighet för växter och djur att leva på platsen. Marken är alltså en viktig del för ekosystemets utveckling och för liv. Det finns många förorenade områden i Sverige som behöver åtgärdas. När ett område är förorenat är en vanlig åtgärd att schakta bort den förorenade jorden och återfylla platsen med bergkross. Detta gör att egenskaperna i marken förändras och de organismer som finns i marken tas bort, vilket gör att... (More)
Markmiljön – så påverkas den av bergkross

Har du någon gång funderat på marken du varje dag går på? Inte? Nästa gång, ta en närmare titt och upplev ett myllrande liv.

Marken du går på har en mycket större betydelse för miljön än vad du kanske tror. Dess egenskaper gör det möjligt för biologisk aktivitet i marken, och möjlighet för växter och djur att leva på platsen. Marken är alltså en viktig del för ekosystemets utveckling och för liv. Det finns många förorenade områden i Sverige som behöver åtgärdas. När ett område är förorenat är en vanlig åtgärd att schakta bort den förorenade jorden och återfylla platsen med bergkross. Detta gör att egenskaperna i marken förändras och de organismer som finns i marken tas bort, vilket gör att ekosystemet på platsen rubbas. Eftersom markmiljö är ett av Naturvårdsverkets skyddsobjekt vid riskbedömning av förorenad mark borde det därför vara viktigt att studera vilken saneringsmetod som väljs och vad för påverkan den har.
Denna studie undersöker hur markmiljön påverkas vid användning av bergkross. Resultatet visar att återfylla med bergkross inte har så stor påverkan för processen där levande organismer omvandlar oorganiska ämnen till organiska ämnen. Detta är när en jämförelse har gjort mellan en mark som sanerats med bergkross och en intilliggandes mark som inte har sanerats. Om man istället skulle jämfört resultatet med en plats som där det är en hög biologisk mångfald, till exempel en skog, skulle det antagligen haft en påverkan. Resultatet visar dock att markmiljön påverkas på annat vis, nämligen att det blir sämre förutsättningar för växter och organismer att trivas på platsen. Det bör därför sättas in åtgärder för att kunna förbättra dessa förutsättningar. Innan åtgärder sätts in bör man fundera på vad marken ska användas till. Ska det vara en park eller ett höghus ovanpå den? När man vet det kan rätt åtgärder sättas in för att förbättra förutsättningarna. Med de rätta åtgärderna kan vi skapa en bra markmiljö och i sin tur ett fungerande ekosystem där det behövs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cadovius, Hanna LU
supervisor
organization
course
MVEM12 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
polluted soil, remediation, effects on flora and fauna, Soil Function Toolbox
language
Swedish
id
9060577
date added to LUP
2021-07-05 09:35:49
date last changed
2021-07-05 09:35:49
@misc{9060577,
 abstract   = {{A commonly used method in remediation projects is to excavate the contaminated soil and treat it in another location or put it in a landfill. The remediation site is then refilled with crushed stones. When the original soil and its initial organisms are removed and replaced with only crushed stones, the environmental properties are changed. This can affect both primary production and the flora and fauna. This study investigates the soil quality in two places where crushed stones are used and compare the results with reference places. Questions to be answered are if the primary production and habitat- and life function for flora and fauna will be affected in places where crushed stones are used. The method used is Soil Function toolbox (SF box). Sampling was done on two sites in Malmö, Sweden, with each one reference site next to it. The results shows that there is not a significant difference between the reference sites and the sites where crushed stones were used when it comes to primary production (p = 0,17). The soil performance for primary production is very poor in both the reference sites and the sites where crushed stones were used. There is a significant difference (p<0,001) in the habitat- and life function, where the reference sites have a medium soil performance and the crushed stone sites have a very poor soil performance. This knowledge can be used in the future to improve soil health in remediation projects. To save resources, it is of benefit to plan for the future usage of the soil before remediation.}},
 author    = {{Cadovius, Hanna}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utvärdering av markfunktion vid användning av bergkross som återfyllnadsmassa}},
 year     = {{2021}},
}