Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskors upplevelser vid användning av National Early Warning Score En litteraturstudie

Börjesson Skölling, Agnes LU and Engdahl, Elin LU (2021) SJSK20 20211
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: National Early Warning Score (NEWS) är ett bedömningsinstrument som används av sjuksköterskor för att tidigt identifiera avvikande vitala parametrar. Förändring i de vitala parametrarna kan vara en indikation på ett försämrat allmäntillstånd vilket kan leda till död. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret och besitter därför ett huvudansvar för att uppmärksamma förändrade parametrar. Det finns ett behov av att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att använda NEWS för att belysa hinder och fördelar.
Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser vid användandet av National Early Warning Score i samband med omvårdnad av inneliggande patienter.
Metod: Icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Nio artiklar har... (More)
Bakgrund: National Early Warning Score (NEWS) är ett bedömningsinstrument som används av sjuksköterskor för att tidigt identifiera avvikande vitala parametrar. Förändring i de vitala parametrarna kan vara en indikation på ett försämrat allmäntillstånd vilket kan leda till död. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret och besitter därför ett huvudansvar för att uppmärksamma förändrade parametrar. Det finns ett behov av att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att använda NEWS för att belysa hinder och fördelar.
Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser vid användandet av National Early Warning Score i samband med omvårdnad av inneliggande patienter.
Metod: Icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Nio artiklar har inkluderats och analyserats med integrerad analys.
Resultat: Tre kategorier identifierades: att använda sin kliniska blick, ett hjälpmedel för sjuksköterskan och den interprofessionella kommunikationen. Föreliggande litteraturstudie identifierade hur NEWS kan komma i konflikt med och stärka den kliniska blicken. NEWS kan skapa tydlighet och stötta beslutsfattande samt hjälpa sjuksköterskan att uppmärksamma avvikelser i vitala parametrar och underlätta prioritering av vården. NEWS bidrar till ett gemensamt språk mellan sjuksköterska och läkare vilket underlättar den interprofessionella kommunikationen.
Slutsats: Upplevelsen av NEWS varierar beroende på arbetslivserfarenhet. Mindre erfarna saknar ofta den kliniska blicken och upplevde därför NEWS som ett bra stöd i deras kliniska bedömning. Även erfarna sjuksköterskor såg NEWS som betydelsefullt men saknade en integration av den kliniska blicken. Allmänt upplevs NEWS ha förbättrat kommunikationen och är användbart för att identifiera försämrade patienter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Börjesson Skölling, Agnes LU and Engdahl, Elin LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterska, upplevelser, National Early Warning Score, NEWS, patientsäkerhet, omvårdnad
language
Swedish
id
9060655
date added to LUP
2021-11-26 10:49:38
date last changed
2021-11-26 10:49:38
@misc{9060655,
 abstract   = {{Bakgrund: National Early Warning Score (NEWS) är ett bedömningsinstrument som används av sjuksköterskor för att tidigt identifiera avvikande vitala parametrar. Förändring i de vitala parametrarna kan vara en indikation på ett försämrat allmäntillstånd vilket kan leda till död. Sjuksköterskan har omvårdnadsansvaret och besitter därför ett huvudansvar för att uppmärksamma förändrade parametrar. Det finns ett behov av att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att använda NEWS för att belysa hinder och fördelar. 
Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser vid användandet av National Early Warning Score i samband med omvårdnad av inneliggande patienter. 
Metod: Icke-systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Nio artiklar har inkluderats och analyserats med integrerad analys. 
Resultat: Tre kategorier identifierades: att använda sin kliniska blick, ett hjälpmedel för sjuksköterskan och den interprofessionella kommunikationen. Föreliggande litteraturstudie identifierade hur NEWS kan komma i konflikt med och stärka den kliniska blicken. NEWS kan skapa tydlighet och stötta beslutsfattande samt hjälpa sjuksköterskan att uppmärksamma avvikelser i vitala parametrar och underlätta prioritering av vården. NEWS bidrar till ett gemensamt språk mellan sjuksköterska och läkare vilket underlättar den interprofessionella kommunikationen. 
Slutsats: Upplevelsen av NEWS varierar beroende på arbetslivserfarenhet. Mindre erfarna saknar ofta den kliniska blicken och upplevde därför NEWS som ett bra stöd i deras kliniska bedömning. Även erfarna sjuksköterskor såg NEWS som betydelsefullt men saknade en integration av den kliniska blicken. Allmänt upplevs NEWS ha förbättrat kommunikationen och är användbart för att identifiera försämrade patienter.}},
 author    = {{Börjesson Skölling, Agnes and Engdahl, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskors upplevelser vid användning av National Early Warning Score En litteraturstudie}},
 year     = {{2021}},
}