Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

SPAC för visat intresse - Hur uppmärksamhet påverkar avkastning i SPAC-bolag

Nordfält, Timothy LU ; Petersson, Anton LU and Svensson, Axel LU (2021) FEKH89 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund och syfte - SPAC-bolag är jämfört med andra investeringsformer
förhållandevis komplicerade. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka huruvida avkastning för SPAC-aktier från börsnotering till genomfört förvärv korrelerar med dess popularitet, då investerare kan antas grunda investeringsbeslut i bolagstypen på annat än egna analyser.

Teoretisk ansats - Investor Attention Theory ligger till grund för uppsatsen vilken sedan tidigare har påvisat korrelation mellan avkastning och olika tillgångars popularitet.

Metod - För att mäta populariteten för SPAC-bolag nyttjas Search Volume Index-data från Google Trends (SVI).

Empiri - Underlaget består av 127 stycken amerikanska SPAC-bolag noterade mellan 2013 och 2020 där... (More)
Bakgrund och syfte - SPAC-bolag är jämfört med andra investeringsformer
förhållandevis komplicerade. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka huruvida avkastning för SPAC-aktier från börsnotering till genomfört förvärv korrelerar med dess popularitet, då investerare kan antas grunda investeringsbeslut i bolagstypen på annat än egna analyser.

Teoretisk ansats - Investor Attention Theory ligger till grund för uppsatsen vilken sedan tidigare har påvisat korrelation mellan avkastning och olika tillgångars popularitet.

Metod - För att mäta populariteten för SPAC-bolag nyttjas Search Volume Index-data från Google Trends (SVI).

Empiri - Underlaget består av 127 stycken amerikanska SPAC-bolag noterade mellan 2013 och 2020 där samtliga bolag har genomfört förvärv.

Resultat - Studien finner ett statistiskt signifikant samband där de SPAC-bolag som genererar mer söktrafik via Google under en tioveckorsperiod innan genomfört förvärv också uppvisar en högre avkastning för aktieägarna. (Less)
Popular Abstract
Background and purpose - Compared to other forms of investments, SPAC companies are quite complex. The purpose of the thesis is therefore to analyze whether the return on SPAC-investments during the period from IPO until completed acquisition correlates with the amount of attention the company receives, as investors can be assumed to base investment decisions in SPACs on other factors than their own personal assessments.

Theoretical perspectives - Investor Attention Theory is the basis for the thesis, which has previously shown a correlation between returns and the popularity of different assets.

Methodology - To measure the popularity of SPAC companies, Search Volume Index data from Google Trends (SVI) is used.

Empirical... (More)
Background and purpose - Compared to other forms of investments, SPAC companies are quite complex. The purpose of the thesis is therefore to analyze whether the return on SPAC-investments during the period from IPO until completed acquisition correlates with the amount of attention the company receives, as investors can be assumed to base investment decisions in SPACs on other factors than their own personal assessments.

Theoretical perspectives - Investor Attention Theory is the basis for the thesis, which has previously shown a correlation between returns and the popularity of different assets.

Methodology - To measure the popularity of SPAC companies, Search Volume Index data from Google Trends (SVI) is used.

Empirical foundation - The data consists of 127 US SPAC companies listed between 2013 and 2020, where all companies have completed an acquisition.

Conclusion - The study finds a statistically significant correlation where the SPAC companies that give rise to more search traffic via Google during a ten-week period before completed acquisitions also generate a higher return for shareholders. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordfält, Timothy LU ; Petersson, Anton LU and Svensson, Axel LU
supervisor
organization
course
FEKH89 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
SPAC, SVI, Google Trends, Avkastning, Uppmärksamhet
language
Swedish
id
9060683
date added to LUP
2021-08-30 15:31:26
date last changed
2021-08-30 15:31:26
@misc{9060683,
 abstract   = {{Bakgrund och syfte - SPAC-bolag är jämfört med andra investeringsformer
förhållandevis komplicerade. Syftet med uppsatsen är därför att undersöka huruvida avkastning för SPAC-aktier från börsnotering till genomfört förvärv korrelerar med dess popularitet, då investerare kan antas grunda investeringsbeslut i bolagstypen på annat än egna analyser.

Teoretisk ansats - Investor Attention Theory ligger till grund för uppsatsen vilken sedan tidigare har påvisat korrelation mellan avkastning och olika tillgångars popularitet.

Metod - För att mäta populariteten för SPAC-bolag nyttjas Search Volume Index-data från Google Trends (SVI).

Empiri - Underlaget består av 127 stycken amerikanska SPAC-bolag noterade mellan 2013 och 2020 där samtliga bolag har genomfört förvärv.

Resultat - Studien finner ett statistiskt signifikant samband där de SPAC-bolag som genererar mer söktrafik via Google under en tioveckorsperiod innan genomfört förvärv också uppvisar en högre avkastning för aktieägarna.}},
 author    = {{Nordfält, Timothy and Petersson, Anton and Svensson, Axel}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{SPAC för visat intresse - Hur uppmärksamhet påverkar avkastning i SPAC-bolag}},
 year     = {{2021}},
}