Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Stigmatiserad och normbrytande? - En kvalitativ studie om homosexuella personers erfarenheter av stigma och heterosexuella normer i Sverige.

Johnsson Kärrbrink, David LU (2021) SOCK08 20211
Sociology
Abstract (Swedish)
HBTQIA+ personer i Sverige är relativt jämställda med heterosexuella cis-personer i jämförelse med andra länder men det finns tidigare forskning som visar på att det finns informella processer som förhindrar den jämställdheten. Syftet med studien är därför att belysa dessa processer och se hur de påverkar homosexuella personer i Sverige för att synliggöra eventuella problem. Studien avgränsar sig till homosexuella personer i Sverige och ämnar att analysera hur fem homosexuella personer i Sverige upplever heterosexuella normer och stigmatisering av homosexualitet. De teorier som arbetet baseras på är Erving Goffmans teori om stigma, Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisensamt John Gagnons och William Simons teori om sexuella... (More)
HBTQIA+ personer i Sverige är relativt jämställda med heterosexuella cis-personer i jämförelse med andra länder men det finns tidigare forskning som visar på att det finns informella processer som förhindrar den jämställdheten. Syftet med studien är därför att belysa dessa processer och se hur de påverkar homosexuella personer i Sverige för att synliggöra eventuella problem. Studien avgränsar sig till homosexuella personer i Sverige och ämnar att analysera hur fem homosexuella personer i Sverige upplever heterosexuella normer och stigmatisering av homosexualitet. De teorier som arbetet baseras på är Erving Goffmans teori om stigma, Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisensamt John Gagnons och William Simons teori om sexuella manus. Resultatet visar på att trots att de flesta respondenterna inte känner sig betydligt negativt påverkade av processerna är de fortfarande fullt medvetna om att de existerar och har kommit i kontakt med dem på något sätt. Fokus hamnar även på att respondenterna upplever att det har saknats en tillräcklig kunskap om HBTQIA+ vilket kan vara en anledning till att processerna som upprätthåller de heterosexuella normerna är markanta. Slutsatsen för studien är att det finns informella processer som förhindrar en fullkomlig jämställdhet och att en eventuell lösning på det kan vara att utöka den utbildning som finns kring HBTQIA+. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johnsson Kärrbrink, David LU
supervisor
organization
course
SOCK08 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Homosexualitet, Stigma, Den heterosexuella matrisen, Sexuella manus, HBTQIA+
language
Swedish
id
9060958
date added to LUP
2021-08-04 09:23:12
date last changed
2021-08-04 09:23:12
@misc{9060958,
 abstract   = {{HBTQIA+ personer i Sverige är relativt jämställda med heterosexuella cis-personer i jämförelse med andra länder men det finns tidigare forskning som visar på att det finns informella processer som förhindrar den jämställdheten. Syftet med studien är därför att belysa dessa processer och se hur de påverkar homosexuella personer i Sverige för att synliggöra eventuella problem. Studien avgränsar sig till homosexuella personer i Sverige och ämnar att analysera hur fem homosexuella personer i Sverige upplever heterosexuella normer och stigmatisering av homosexualitet. De teorier som arbetet baseras på är Erving Goffmans teori om stigma, Judith Butlers teori om den heterosexuella matrisensamt John Gagnons och William Simons teori om sexuella manus. Resultatet visar på att trots att de flesta respondenterna inte känner sig betydligt negativt påverkade av processerna är de fortfarande fullt medvetna om att de existerar och har kommit i kontakt med dem på något sätt. Fokus hamnar även på att respondenterna upplever att det har saknats en tillräcklig kunskap om HBTQIA+ vilket kan vara en anledning till att processerna som upprätthåller de heterosexuella normerna är markanta. Slutsatsen för studien är att det finns informella processer som förhindrar en fullkomlig jämställdhet och att en eventuell lösning på det kan vara att utöka den utbildning som finns kring HBTQIA+.}},
 author    = {{Johnsson Kärrbrink, David}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Stigmatiserad och normbrytande? - En kvalitativ studie om homosexuella personers erfarenheter av stigma och heterosexuella normer i Sverige.}},
 year     = {{2021}},
}