Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Impact of fire and frost drought events on vegetation greenness and albedo in Subarctic Scandinavia

Backström, Elin LU (2021) In Student thesis series INES NGEM01 20211
Dept of Physical Geography and Ecosystem Science
Abstract
With climate change, the frequency in climate extremes such as drought, heavy rainfalls, and extreme temperatures is predicted to increase. These extremes can potentially stress and damage vegetation over large areas, leading to altered carbon cycle, vegetation greenness, albedo, and shifted species composition. This study focuses on two different types of extreme events; frost drought caused by winter warming and fires. The first aim was to study how these events affect vegetation greenness and albedo in the Subarctic region of Norway and Sweden. A second aim was to test whether the effects differ between land cover categories. The before-after-impact approach was applied to determine the effect of the events.

When studying all sites,... (More)
With climate change, the frequency in climate extremes such as drought, heavy rainfalls, and extreme temperatures is predicted to increase. These extremes can potentially stress and damage vegetation over large areas, leading to altered carbon cycle, vegetation greenness, albedo, and shifted species composition. This study focuses on two different types of extreme events; frost drought caused by winter warming and fires. The first aim was to study how these events affect vegetation greenness and albedo in the Subarctic region of Norway and Sweden. A second aim was to test whether the effects differ between land cover categories. The before-after-impact approach was applied to determine the effect of the events.

When studying all sites, the results show no impact for neither albedo nor vegetation greenness as caused by the fire events. However, when studying the impact for the different land cover categories, the vegetation in the category Mosaic tree shrubs, herbaceous cover shows a decrease in albedo after the fire events. No impact was found for the categories Broadleaved forest and Needleleaved forest. For the frost drought events, an increase in albedo was found when analysing all sites. When studying the different land cover categories, no impact on albedo nor vegetation greenness as caused by the frost drought events was found. This result indicates that the impact of frost drought events on albedo must be further investigated, especially since the effect of frost drought on albedo is poorly documented. Also, this study was focused on the effect of single fire and frost drought events. However, how vegetation will be affected by multiple extreme events of the same and different types interacting with each, as well as increased frequency in extreme events, must be further studied. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Extrema klimathändelser såsom torka, skyfall och extrema temperaturer förväntas bli mer frekventa som följd av klimatförändringar. Extrema klimathändelser kan potentiellt stressa och skada vegetation över stora områden och leda till förändring i kolcykel, vegetationsgrönhet, albedo samt ändrad artkomposition. Denna studie fokuserar på två typer av extrema klimathändelser; frystorkning orsakad av extremt varma temperaturer under vintern och bränder. Den första frågeställningen syftar till att undersöka hur dessa extremhändelser påverkar vegetationsgrönhet och den spektrala reflektansen. Den andra frågeställningen syftar till att testa huruvida påverkan varierar mellan olika kategorier av landtäckning: (a) Mosaik träd, buske, örttäcke, (b)... (More)
Extrema klimathändelser såsom torka, skyfall och extrema temperaturer förväntas bli mer frekventa som följd av klimatförändringar. Extrema klimathändelser kan potentiellt stressa och skada vegetation över stora områden och leda till förändring i kolcykel, vegetationsgrönhet, albedo samt ändrad artkomposition. Denna studie fokuserar på två typer av extrema klimathändelser; frystorkning orsakad av extremt varma temperaturer under vintern och bränder. Den första frågeställningen syftar till att undersöka hur dessa extremhändelser påverkar vegetationsgrönhet och den spektrala reflektansen. Den andra frågeställningen syftar till att testa huruvida påverkan varierar mellan olika kategorier av landtäckning: (a) Mosaik träd, buske, örttäcke, (b) Lövskog, (c) Barrskog.

Händelserna av frystorkning och bränderna i denna studie är hämtade från publikationer, kommuner och räddningstjänst. Alla händelser som analyserades inträffade i norska och svenska subarktisk mellan år 2000 och 2020. För att analysera extremhändelserna användes satellitdata från Landsat 5, 7, 8. Studien begränsades till att enbart undersöka variationer under växtsäsongen (1 juli till 31 augusti) för år 2000 och 2020. Albedo och Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) användes för att analysera hur den spektrala reflektansen respektive vegetationsgrönheten påverkades av brand och frystorkning. Det parade t-testet tillämpades för att testa skillnaden i albedo och NDVI före och efter extremhändelserna. Dels testades skillnaden före och efter händelserna för den påverkadeytan och kontrollytan separat, och dels för differensen mellan påverkad yta och kontrollyta.

För analysen av differensen mellan de påverkade ytorna och kontrollytorna, visade resultatet att det inte fanns någon påverkan som följd av brand, varken för albedo eller NDVI. När påverkan för landtäckningskategorierna analyserades visades en påverkan för kategorin Mosaik träd, buske, örttäcke som indikerade en minskning i albedo efter brand. Dock visades ingen påverkan för kategorierna Lövskog eller Barrskog. Gällande frystorkning visades en ökning i albedo när alla provytor analyserades tillsammans. När provytorna analyserades enligt de olika landtäckningstyperna visades ingen påverkan varken för albedo eller NDVI. Detta resultat indikerar att frystorknings påverkan på albedo bör undersökas vidare i framtida studier, speciellt eftersom effekten av frystorkning på just albedo inte är så väl dokumenterad. Därtill, bör fler och mer omfattande studier på både bränder och frystorkning göras framöver, detta på grund av viktiga felkällor orsakade av osäkerheter relaterade till studiens analys och begränsningar i upplösningen av den satellitdata som användes (30 m upplösning). Avslutningsvis, fokuserade denna studie på påverkan orsakad av enstaka bränder och frystorkningshändelser men hur vegetation påverkas av flera händelser av samma, och olika slag, som interagerar, samt av ökad frekvens av extrema klimathändelser bör undersökas vidare i framtida studier. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Backström, Elin LU
supervisor
organization
course
NGEM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Physical Geography and Ecosystem analysis, Vegetation Greenness, Albedo, Fire, Frost Drought
publication/series
Student thesis series INES
report number
552
language
English
additional info
External supervisor: Rasmus Erlandsson
Norsk Institutt for Naturforskning
id
9061460
date added to LUP
2021-07-09 19:45:56
date last changed
2021-07-09 19:45:56
@misc{9061460,
 abstract   = {{With climate change, the frequency in climate extremes such as drought, heavy rainfalls, and extreme temperatures is predicted to increase. These extremes can potentially stress and damage vegetation over large areas, leading to altered carbon cycle, vegetation greenness, albedo, and shifted species composition. This study focuses on two different types of extreme events; frost drought caused by winter warming and fires. The first aim was to study how these events affect vegetation greenness and albedo in the Subarctic region of Norway and Sweden. A second aim was to test whether the effects differ between land cover categories. The before-after-impact approach was applied to determine the effect of the events. 

When studying all sites, the results show no impact for neither albedo nor vegetation greenness as caused by the fire events. However, when studying the impact for the different land cover categories, the vegetation in the category Mosaic tree shrubs, herbaceous cover shows a decrease in albedo after the fire events. No impact was found for the categories Broadleaved forest and Needleleaved forest. For the frost drought events, an increase in albedo was found when analysing all sites. When studying the different land cover categories, no impact on albedo nor vegetation greenness as caused by the frost drought events was found. This result indicates that the impact of frost drought events on albedo must be further investigated, especially since the effect of frost drought on albedo is poorly documented. Also, this study was focused on the effect of single fire and frost drought events. However, how vegetation will be affected by multiple extreme events of the same and different types interacting with each, as well as increased frequency in extreme events, must be further studied.}},
 author    = {{Backström, Elin}},
 language   = {{eng}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{Student thesis series INES}},
 title    = {{Impact of fire and frost drought events on vegetation greenness and albedo in Subarctic Scandinavia}},
 year     = {{2021}},
}