Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

”Jag kan inte tänka mig att handla utan telefonen”. En kvalitativ studie om hur unga svenska använder telefonen i den fysiska butiken.

Andersson, Rasmus LU and Jonsson, Oscar LU (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga svenskar använder mobiltelefonen när de handlar i den fysiska modebutiken och hur detta påverkar konsumentens beteende.

Teori: Arbetet utgår från en traditionell beskrivning av köpprocessen, men lägger fokus på delarna informationssökning och alternativutvärderingen. Denna modell fördjupas genom tidigare forskning om engagemang och risk, samt hur mobiltelefonen används och påverkar konsumentens beteende.

Metod/Empiri: Studien tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt, där empirin har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet består utav personer i åldrarna 18-25 år för att få en inblick i hur unga konsumenter som är uppvuxna med en... (More)
Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga svenskar använder mobiltelefonen när de handlar i den fysiska modebutiken och hur detta påverkar konsumentens beteende.

Teori: Arbetet utgår från en traditionell beskrivning av köpprocessen, men lägger fokus på delarna informationssökning och alternativutvärderingen. Denna modell fördjupas genom tidigare forskning om engagemang och risk, samt hur mobiltelefonen används och påverkar konsumentens beteende.

Metod/Empiri: Studien tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt, där empirin har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet består utav personer i åldrarna 18-25 år för att få en inblick i hur unga konsumenter som är uppvuxna med en smart mobiltelefon använder den. Analysen utgår från ett abduktivt förhållningssätt.

Resultat och slutsats: Mobiltelefonen används för att söka information och jämföra produkter. Desto högre engagemang och upplevd risk desto mer inkluderas den. Mobiltelefonen påverkar konsumentens beteende ur ett socialt- och upplevelse perspektiv. Studien visar också att mobiltelefonen är en högst undermedveten process som påverkar konsumentens beteende i den fysiska butiken. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Rasmus LU and Jonsson, Oscar LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Smartphone, köpprocessen, köpbeteende, informationssökning, alternativutvärdering, retail, modebutik, detaljhandel
language
Swedish
id
9061524
date added to LUP
2021-07-14 10:55:55
date last changed
2021-07-14 10:55:55
@misc{9061524,
 abstract   = {{Syfte: Syftet med denna studie är att skapa en djupare förståelse för hur unga svenskar använder mobiltelefonen när de handlar i den fysiska modebutiken och hur detta påverkar konsumentens beteende. 

Teori: Arbetet utgår från en traditionell beskrivning av köpprocessen, men lägger fokus på delarna informationssökning och alternativutvärderingen. Denna modell fördjupas genom tidigare forskning om engagemang och risk, samt hur mobiltelefonen används och påverkar konsumentens beteende. 

Metod/Empiri: Studien tillämpar ett kvalitativt tillvägagångssätt, där empirin har samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Urvalet består utav personer i åldrarna 18-25 år för att få en inblick i hur unga konsumenter som är uppvuxna med en smart mobiltelefon använder den. Analysen utgår från ett abduktivt förhållningssätt.

Resultat och slutsats: Mobiltelefonen används för att söka information och jämföra produkter. Desto högre engagemang och upplevd risk desto mer inkluderas den. Mobiltelefonen påverkar konsumentens beteende ur ett socialt- och upplevelse perspektiv. Studien visar också att mobiltelefonen är en högst undermedveten process som påverkar konsumentens beteende i den fysiska butiken.}},
 author    = {{Andersson, Rasmus and Jonsson, Oscar}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{”Jag kan inte tänka mig att handla utan telefonen”. En kvalitativ studie om hur unga svenska använder telefonen i den fysiska butiken.}},
 year     = {{2021}},
}