Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

När nykomlingarna får bestämma - En kvalitativ studie av chefers syn på och ledarskapsmässiga anpassning till anställda tillhörande generation Z

Nygren, Louise LU ; Ewerlöf, Cecilia LU and Petrini, Alexia LU (2021) FEKH49 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer upplever generation Z och vilka drag de tillskriver de anställda utifrån generationstillhörighet. Vidare att förstå hur ledarna anser att de bör anpassa sitt ledarskap till följd av de tillskrivna dragen och på så sätt bidra till teorin om implicita följarskapsteorier.

Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har en studie med sju intervjuer med chefer till anställda i generation Z genomförts. Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt med ett abduktivt tillvägagångssätt.

Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet behandlar tidigare ledarskapsforskning med fokus på följarskap. Mer specifikt presenteras ledares implicita följarskapsteorier.

... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur chefer upplever generation Z och vilka drag de tillskriver de anställda utifrån generationstillhörighet. Vidare att förstå hur ledarna anser att de bör anpassa sitt ledarskap till följd av de tillskrivna dragen och på så sätt bidra till teorin om implicita följarskapsteorier.

Metod: För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningen har en studie med sju intervjuer med chefer till anställda i generation Z genomförts. Studien har en socialkonstruktionistisk utgångspunkt med ett abduktivt tillvägagångssätt.

Teoretiskt perspektiv: Teorikapitlet behandlar tidigare ledarskapsforskning med fokus på följarskap. Mer specifikt presenteras ledares implicita följarskapsteorier.

Resultat: Den empiriska analysen utgår ifrån svaren från intervjuer med vårarespondenter. Den är uppdelad i tre delar som presenterar vilka attribut de tillskriver generationen, hur de anpassar sitt ledarskap samt skillnader de upplever från förr.

Slutsats: Med stöd i teorin ledares implicita följarskapsteorier har vi kommit fram till att de ledarskapsmässiga anpassningarna som görs blir större om de är riktade till en hel grupp. Studiens resultat påvisar att ledarna kategoriserar sina anställda utifrån generationstillhörighet och attribuerar ett antal karaktärsdrag till denna grupp. Utifrån attribueringen sker omfattande anpassningar som sträcker sig till en strukturell nivå och därmed påverkar alla anställda. (Less)
Abstract
Purpose: The aim of this study is to analyze how managers perceive generation Z and what attributes they ascribe to the employees based on generational belonging. Furthermore, what adaptations of their leadership they claim to make as consequence to the ascribed characteristics. In this way, we also make a contribution to implicit followership theories.

Methodology: In order to achieve the purpose of the thesis and answer the study’s research question a study with seven interviews with managers to employees in generation Z been done. The study has a social constructionist view with an abductive approach.

Theoretical perspectives: The theoretical chapter presents earlier leadership research with focus on followership. More... (More)
Purpose: The aim of this study is to analyze how managers perceive generation Z and what attributes they ascribe to the employees based on generational belonging. Furthermore, what adaptations of their leadership they claim to make as consequence to the ascribed characteristics. In this way, we also make a contribution to implicit followership theories.

Methodology: In order to achieve the purpose of the thesis and answer the study’s research question a study with seven interviews with managers to employees in generation Z been done. The study has a social constructionist view with an abductive approach.

Theoretical perspectives: The theoretical chapter presents earlier leadership research with focus on followership. More specifically it presents leaders’ implicit followership theories.

Result: The empirical analysis derives from the answers from interviews held with the respondents. It is divided into three parts, where it presents what attributes the managers ascribe to the generation, how they adapt their leadership and the experienced difference from the past to now.

Conclusion: The result of the study shows that the leaders attribute a number of characteristics based on generational belonging. Lastly, based on the attribution, structural adaptations take place that affect all employees. With support in leaders’ implicit followership theories, we have reached the conclusion that the extent of the adjustments of the leadership is greater if directed towards a group. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nygren, Louise LU ; Ewerlöf, Cecilia LU and Petrini, Alexia LU
supervisor
organization
course
FEKH49 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledares implicita följarskapsteorier, Generation Z, Följarskap, Ledarskap, Kategorisering
language
Swedish
id
9061657
date added to LUP
2021-07-26 13:12:43
date last changed
2021-07-26 13:12:43
@misc{9061657,
 abstract   = {{Purpose: The aim of this study is to analyze how managers perceive generation Z and what attributes they ascribe to the employees based on generational belonging. Furthermore, what adaptations of their leadership they claim to make as consequence to the ascribed characteristics. In this way, we also make a contribution to implicit followership theories.
 			 		
Methodology: In order to achieve the purpose of the thesis and answer the study’s research question a study with seven			interviews with managers to employees in generation Z been done. The study has a social constructionist view with an abductive approach.

Theoretical perspectives: The theoretical chapter presents earlier leadership research with focus on followership. More specifically it presents leaders’ implicit followership theories.

Result: The empirical analysis derives from the answers from interviews held with the respondents. It is divided into three parts, where it presents what attributes the managers ascribe to the generation, how they adapt their leadership and the experienced difference from the past to now. 

Conclusion: The result of the study shows that the leaders attribute a number of characteristics based on generational 			belonging. Lastly, based on the attribution, structural adaptations take place that affect all employees. With support in leaders’ implicit followership theories, we have reached the conclusion that the extent of the adjustments of the leadership is greater if directed towards a group.}},
 author    = {{Nygren, Louise and Ewerlöf, Cecilia and Petrini, Alexia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{När nykomlingarna får bestämma - En kvalitativ studie av chefers syn på och ledarskapsmässiga anpassning till anställda tillhörande generation Z}},
 year     = {{2021}},
}