Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hel- eller halvprefab vid val av mellanbjälklag

Grönvall, Oscar LU and Viebke, Nelly (2021) VBEM01 20211
Construction Management
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att identifiera skillnader och kvaliteter för det helprefabricerade mellanbjälklaget massivbjälklag samt det halvprefabricerade mellanbjälklaget plattbärlag. Det övergripande målet är att skapa ett kunskapsunderlag för val av mellanbjälklag i bostadsprojekteringar.

Ett plattbärlags främsta fördelar är dess flexibilitet och branschens utbredda kunskap och erfarenhet av det. Dessutom har branschen hög produktionskapacitet. På projekt med komplex utformning lämpar sig plattbärlag väl. Detta framhävs i det studerade fallprojektet då plattbärlag är det kostnadseffektivaste alternativet.
Massivbjälklags fördelar är dess tidseffektivitet på byggarbetsplatsen och att det levereras som en näst intill färdig produkt.... (More)
Studien syftar till att identifiera skillnader och kvaliteter för det helprefabricerade mellanbjälklaget massivbjälklag samt det halvprefabricerade mellanbjälklaget plattbärlag. Det övergripande målet är att skapa ett kunskapsunderlag för val av mellanbjälklag i bostadsprojekteringar.

Ett plattbärlags främsta fördelar är dess flexibilitet och branschens utbredda kunskap och erfarenhet av det. Dessutom har branschen hög produktionskapacitet. På projekt med komplex utformning lämpar sig plattbärlag väl. Detta framhävs i det studerade fallprojektet då plattbärlag är det kostnadseffektivaste alternativet.
Massivbjälklags fördelar är dess tidseffektivitet på byggarbetsplatsen och att det levereras som en näst intill färdig produkt. Massivbjälklag är i jämförelse med plattbärlag mer tidseffektivt och i projekt med rätt förutsättningar bidrar denna tidseffektivitet till att massivbjälklag även blir det mest kostnadseffektiva alternativet. Massivbjälklag är dessutom mindre känsligt för yttre omständigheter och förseningar.
Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen skiljer sig mellan bjälklagsalternativen. Då massivbjälklag levereras som en färdig produkt har det en slät yta som är bättre att arbeta på och med. Dessutom inkluderar montage av massivbjälklag mindre tunga lyft och färre arbetsmoment för hantverkarna i jämförelse med montage av plattbärlag. Genom studien kan det konstateras att det massiva bjälklaget har bättre arbetsmiljö.
I studien framgår det att valet mellan massivbjälklag och plattbärlag beror på flera aspekter. Det kan dock konstateras att byggtiden för respektive bjälklagsalternativ på ett projekt i hög utsträckning kan avgöra vilket som i slutändan blir mest kostnadseffektivt. Byggtiden kommer inte skilja mycket mellan alternativen vid projekt med komplex utformning, i de fall kommer plattbärlag vara kostnadseffektivast. I projekt där skillnaden i byggtid är större kommer istället massivbjälklag vara kostnadseffektivast. Ett bjälklags kostnadseffektivitet beror även på ett företags organisation och interna resurser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grönvall, Oscar LU and Viebke, Nelly
supervisor
organization
alternative title
Choosing between full or semi prefabricated intermediate floor
course
VBEM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Industrialisering, Prefabricering, Mellanbjälklag, Massivbjälklag, Plattbärlag, Stomkonstruktion
report number
21/5634
other publication id
LUTVDG/TVBP-21/5634-SE
language
Swedish
additional info
Handledare: Stefan Olander
Examinator: Anne Landin
id
9061935
date added to LUP
2021-07-30 13:13:03
date last changed
2021-07-30 13:13:03
@misc{9061935,
 abstract   = {{Studien syftar till att identifiera skillnader och kvaliteter för det helprefabricerade mellanbjälklaget massivbjälklag samt det halvprefabricerade mellanbjälklaget plattbärlag. Det övergripande målet är att skapa ett kunskapsunderlag för val av mellanbjälklag i bostadsprojekteringar.

Ett plattbärlags främsta fördelar är dess flexibilitet och branschens utbredda kunskap och erfarenhet av det. Dessutom har branschen hög produktionskapacitet. På projekt med komplex utformning lämpar sig plattbärlag väl. Detta framhävs i det studerade fallprojektet då plattbärlag är det kostnadseffektivaste alternativet.
Massivbjälklags fördelar är dess tidseffektivitet på byggarbetsplatsen och att det levereras som en näst intill färdig produkt. Massivbjälklag är i jämförelse med plattbärlag mer tidseffektivt och i projekt med rätt förutsättningar bidrar denna tidseffektivitet till att massivbjälklag även blir det mest kostnadseffektiva alternativet. Massivbjälklag är dessutom mindre känsligt för yttre omständigheter och förseningar.
Arbetsmiljön på byggarbetsplatsen skiljer sig mellan bjälklagsalternativen. Då massivbjälklag levereras som en färdig produkt har det en slät yta som är bättre att arbeta på och med. Dessutom inkluderar montage av massivbjälklag mindre tunga lyft och färre arbetsmoment för hantverkarna i jämförelse med montage av plattbärlag. Genom studien kan det konstateras att det massiva bjälklaget har bättre arbetsmiljö.
I studien framgår det att valet mellan massivbjälklag och plattbärlag beror på flera aspekter. Det kan dock konstateras att byggtiden för respektive bjälklagsalternativ på ett projekt i hög utsträckning kan avgöra vilket som i slutändan blir mest kostnadseffektivt. Byggtiden kommer inte skilja mycket mellan alternativen vid projekt med komplex utformning, i de fall kommer plattbärlag vara kostnadseffektivast. I projekt där skillnaden i byggtid är större kommer istället massivbjälklag vara kostnadseffektivast. Ett bjälklags kostnadseffektivitet beror även på ett företags organisation och interna resurser.}},
 author    = {{Grönvall, Oscar and Viebke, Nelly}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hel- eller halvprefab vid val av mellanbjälklag}},
 year     = {{2021}},
}