Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Motivation och arbetstillfredsställelse i vården: en jämförande studie mellan hyr- och fast anställda sjuksköterskor

Berggren, Ebba LU and Holmlund, Vera (2021) PSYK11 20211
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftar till att undersöka arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos två olika grupper av sjuksköterskor kopplat till Herzbergs tvåfaktorteori, Self determination theory och Inre/ yttre motivationsfaktorer. En jämförelse av fast anställda sjuksköterskor samt hyrsjuksköterskor utfördes. Specifikt undersöktes skillnader och samband av hygienfaktorer och motivationsfaktorer mellan grupperna. Även skillnader i arbetstillfredsställelse. En analys av detta tillfogades genom t-test samt en korrelationsanalys. Datan samlades in genom en enkätundersökning (N=722). Resultatet visade ett signifikans på skillnad i uppmätta hygienfaktorer mellan fast- och hyranställda, där fast anställda fick en högre poäng av hygienfaktorer. Skillnaden... (More)
Studien syftar till att undersöka arbetsmotivation och arbetstillfredsställelse hos två olika grupper av sjuksköterskor kopplat till Herzbergs tvåfaktorteori, Self determination theory och Inre/ yttre motivationsfaktorer. En jämförelse av fast anställda sjuksköterskor samt hyrsjuksköterskor utfördes. Specifikt undersöktes skillnader och samband av hygienfaktorer och motivationsfaktorer mellan grupperna. Även skillnader i arbetstillfredsställelse. En analys av detta tillfogades genom t-test samt en korrelationsanalys. Datan samlades in genom en enkätundersökning (N=722). Resultatet visade ett signifikans på skillnad i uppmätta hygienfaktorer mellan fast- och hyranställda, där fast anställda fick en högre poäng av hygienfaktorer. Skillnaden i uppmätta motivationsfaktorer visade däremot inte på signifikans men hyrsköterskor nådde där en högre sammanlagd poäng. De hyranställda upplevde vidare en större total arbetstillfredsställelse. En signifikant positivt korrelationen mellan hygien- och motivationsfaktorer visade på r =0.582 vilket ger empiriskt stöd för tidigare forskning och etablerad teoribild. Sammantaget kan alltså sägas att den största skillnaden återfinns i hygienfaktorerna men att skillnaden mellan samtliga konstrukt är relativt liten mellan grupperna. Således är grupperna fast anställda och hyrsköterskor jämförelsevis lika och följer båda vad som prognoseras av teorin. (Less)
Abstract
The study aims to investigate work motivation and job satisfaction among two different groups of nurses linked to Herzberg's two-factor theory, Self determination theory and internal/ external motivation. A comparison between continuous employed nurses and hired nurses was performed. More specifically, differences and relationships of hygiene factors and motivational factors between the two groups were examined, also differences in job satisfaction. An analysis was conducted through a t-test as well as a correlation analysis. The data were collected through a survey (N = 722). The result showed significance in the difference in measured hygiene factors between permanent and temporary employees, where permanent employees received a higher... (More)
The study aims to investigate work motivation and job satisfaction among two different groups of nurses linked to Herzberg's two-factor theory, Self determination theory and internal/ external motivation. A comparison between continuous employed nurses and hired nurses was performed. More specifically, differences and relationships of hygiene factors and motivational factors between the two groups were examined, also differences in job satisfaction. An analysis was conducted through a t-test as well as a correlation analysis. The data were collected through a survey (N = 722). The result showed significance in the difference in measured hygiene factors between permanent and temporary employees, where permanent employees received a higher score in the hygiene factors. The result did not show any significance in the difference of measured motivation factors. However, the hired employees were measured to a higher score. The hired employees experienced a greater total
job satisfaction. A significant positive correlation between hygiene and motivation factors showed r = 0.582, which provides empirical support for previous research and the established theoretical picture. All in all, it can thus be said that the biggest difference is found in the hygiene factors, but that the difference between all constructs is relatively small between the
groups. Hence, the groups of permanent employees and hired nurses are comparatively equal and both follow what is predicted by the theory. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berggren, Ebba LU and Holmlund, Vera
supervisor
organization
course
PSYK11 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Sjuksköterska, Hyrsköterska, Motivation, Herzberg, Arbetstillfredsställelse, Nurse, Hire Nurse, Job satisfaction
language
Swedish
id
9061975
date added to LUP
2021-08-12 10:52:02
date last changed
2021-08-12 10:52:02
@misc{9061975,
 abstract   = {{The study aims to investigate work motivation and job satisfaction among two different groups of nurses linked to Herzberg's two-factor theory, Self determination theory and internal/ external motivation. A comparison between continuous employed nurses and hired nurses was performed. More specifically, differences and relationships of hygiene factors and motivational factors between the two groups were examined, also differences in job satisfaction. An analysis was conducted through a t-test as well as a correlation analysis. The data were collected through a survey (N = 722). The result showed significance in the difference in measured hygiene factors between permanent and temporary employees, where permanent employees received a higher score in the hygiene factors. The result did not show any significance in the difference of measured motivation factors. However, the hired employees were measured to a higher score. The hired employees experienced a greater total
job satisfaction. A significant positive correlation between hygiene and motivation factors showed r = 0.582, which provides empirical support for previous research and the established theoretical picture. All in all, it can thus be said that the biggest difference is found in the hygiene factors, but that the difference between all constructs is relatively small between the
groups. Hence, the groups of permanent employees and hired nurses are comparatively equal and both follow what is predicted by the theory.}},
 author    = {{Berggren, Ebba and Holmlund, Vera}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Motivation och arbetstillfredsställelse i vården: en jämförande studie mellan hyr- och fast anställda sjuksköterskor}},
 year     = {{2021}},
}