Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Är företaget rött och sött?

Johansson, Sarah LU ; Gullers, Jacob LU and Mingert, Pontus LU (2021) In 20211 FEKH29 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring
färg och varumärkespersonlighet

Seminariedatum: 2021-06-02

Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp

Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert

Handledare: Johan Gromark

Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt
kan varieras med varumärkespersonlighet.

Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie.

Teori: Det teoretiska underlaget för studien grundar sig starkt i Jennifer
Aakers modell för Brand Personality Scale. Andra teorier kretsar kring varumärkespersonlighet, färgupplevelse, färg i... (More)
Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring
färg och varumärkespersonlighet

Seminariedatum: 2021-06-02

Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp

Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert

Handledare: Johan Gromark

Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt
kan varieras med varumärkespersonlighet.

Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie.

Teori: Det teoretiska underlaget för studien grundar sig starkt i Jennifer
Aakers modell för Brand Personality Scale. Andra teorier kretsar kring varumärkespersonlighet, färgupplevelse, färg i marknadsföringssyfte och skillnader mellan färgers uppfattning i olika kulturer. Dessa teorier utformar en stabil bas för fortsatta diskussioner kring färgers påverkan på ett varumärkes uppfattning och anseende.

Empiri: Det empiriska materialet består av sammanställning av data från en genomförd enkätundersökning. Enkäten distribuerades genom internet och gavs ut genom olika kanaler. Totalt sett var där 540 kvalificerade respondenter vars svar undersöktes och gav grunden för empirin. Ingen över eller underrepresentation kan ses bland åldersgrupper eller kön förutom eventuellt att de över 61 år var en mindre andel av totalen än andra grupper. Könsfördelningen blev 54,4% kvinnor, 44,8% män och 0,7% som valde att ej ange ett kön.

Slutsats: Slutsatsen som kan dras från arbetets gång är att färger absolut kan komma att ha en effekt på anseendet av en logotyp eller ett varumärke. Detta efter statistiskt säkerställda skillnader mellan olika logotypers påverkan på upplevd personlighet enligt Aakers modell. Om detta beror på kulturella skillnader, att skalan är baserad för ett ramverk i ett annat land och annan kultur eller bara att färger förändras med tiden går däremot inte att bekräfta. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Sarah LU ; Gullers, Jacob LU and Mingert, Pontus LU
supervisor
organization
alternative title
En kvantitativ studie kring färg och varumärkespersonlighet
course
FEKH29 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Brand Personality, Brand Personality Scale, BPS, Färg, Colour, Kultur, Culture
publication/series
20211
language
Swedish
id
9062060
date added to LUP
2021-07-28 13:32:02
date last changed
2021-07-28 13:32:02
@misc{9062060,
 abstract   = {{Uppsatsens titel: Är företaget rött och sött? - En kvantitativ studie kring 
färg och varumärkespersonlighet

Seminariedatum: 2021-06-02

Ämne/Kurs: FEKH29, Kandidatuppsats i Marknadsföring, 15 hp

Författare: Jacob Gullers, Sarah Johansson, Pontus Mingert

Handledare: Johan Gromark

Nyckelord: Brand Personality, Varumärkespersonlighet, Färg, Kultur

Syfte: Syftet med studien är att undersöka om logotypens färg eventuellt
 kan varieras med varumärkespersonlighet. 

Metod: Kvantitativ metod, deduktiv ansats, tvärsnittsstudie.

Teori: Det teoretiska underlaget för studien grundar sig starkt i Jennifer
 Aakers modell för Brand Personality Scale. Andra teorier kretsar kring varumärkespersonlighet, färgupplevelse, färg i marknadsföringssyfte och skillnader mellan färgers uppfattning i olika kulturer. Dessa teorier utformar en stabil bas för fortsatta diskussioner kring färgers påverkan på ett varumärkes uppfattning och anseende.

Empiri: Det empiriska materialet består av sammanställning av data från en genomförd enkätundersökning. Enkäten distribuerades genom internet och gavs ut genom olika kanaler. Totalt sett var där 540 kvalificerade respondenter vars svar undersöktes och gav grunden för empirin. Ingen över eller underrepresentation kan ses bland åldersgrupper eller kön förutom eventuellt att de över 61 år var en mindre andel av totalen än andra grupper. Könsfördelningen blev 54,4% kvinnor, 44,8% män och 0,7% som valde att ej ange ett kön.

Slutsats: Slutsatsen som kan dras från arbetets gång är att färger absolut kan komma att ha en effekt på anseendet av en logotyp eller ett varumärke. Detta efter statistiskt säkerställda skillnader mellan olika logotypers påverkan på upplevd personlighet enligt Aakers modell. Om detta beror på kulturella skillnader, att skalan är baserad för ett ramverk i ett annat land och annan kultur eller bara att färger förändras med tiden går däremot inte att bekräfta.}},
 author    = {{Johansson, Sarah and Gullers, Jacob and Mingert, Pontus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{20211}},
 title    = {{Är företaget rött och sött?}},
 year     = {{2021}},
}