Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Game, Set, Ekonomistyrning - En multipel fallstudie på ekonomistyrning i svenska tennisklubbar

Läckgren, Max LU ; Johnsson, Hugo LU and Wester, Carolina LU (2021) FEKH69 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: Game, Set, Ekonomistyrning: en multiple fallstudie på ekonomistyrning i svenska tennisklubbar
Seminariedatum: 2 juni 2021
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Hugo Johnsson, Max Läckgren, Carolina Wester
Handledare: Gert Paulsson
Fem nyckelord: Ekonomistyrning, Ekonomistyrningssytem som ett paket, Styrningsverktyg, Ideella föreningar, idrottsförening
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur ideella idrottsföreningar arbetar med ekonomistyrning och vilka styrningsverktyg som används i deras arbete.

Forskningsfråga: Hur använder sig ideella idrottsföreningar av ekonomistyrning och styrningsverktyg för att driva sitt ekonomiska arbete?

... (More)
Examensarbetets titel: Game, Set, Ekonomistyrning: en multiple fallstudie på ekonomistyrning i svenska tennisklubbar
Seminariedatum: 2 juni 2021
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Hugo Johnsson, Max Läckgren, Carolina Wester
Handledare: Gert Paulsson
Fem nyckelord: Ekonomistyrning, Ekonomistyrningssytem som ett paket, Styrningsverktyg, Ideella föreningar, idrottsförening
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur ideella idrottsföreningar arbetar med ekonomistyrning och vilka styrningsverktyg som används i deras arbete.

Forskningsfråga: Hur använder sig ideella idrottsföreningar av ekonomistyrning och styrningsverktyg för att driva sitt ekonomiska arbete?

Metod: För att uppnå studiens syfte har ett kvalitativt angreppssätt antagits genom en fallstudie på två av de största tennisklubbarna i sverige. Det empiriska materialet införskaffades genom semistrukturerade
intervjuer med anställda från respektive klubb.

Teoretiska perspektiv: Det empiriska materialet har analyserats utifrån Malmi & Browns (2008) styrpaket som system som utgör det teoretiska ramverket för studien samt diskuterat utifrån institutionell teori och Dimaggio och Powells (1983) isomorphic pressures.

Empiri: Det empiriska kapitlet består av svaren som erhållits under de semistrukturerade intervjuerna i referens till de olika beståndsdelarna av Malmi & Browns (2008) modell.

Slutsats: Utifrån analysen av de empiriska materialet anses klubbarna jobbar med alla delarna av Malmi och Browns (2008) styrningspaket, dock är inte alla delarna helt anpassat till deras verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Läckgren, Max LU ; Johnsson, Hugo LU and Wester, Carolina LU
supervisor
organization
course
FEKH69 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ekonomistyrning, Ekonomistyrningssytem som ett paket, Styrningsverktyg, Ideella föreningar, Idrottsförening
language
Swedish
id
9062120
date added to LUP
2021-08-30 14:27:35
date last changed
2021-08-30 14:27:35
@misc{9062120,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: Game, Set, Ekonomistyrning: en multiple fallstudie på ekonomistyrning i svenska tennisklubbar
Seminariedatum: 2 juni 2021
Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng
Författare: Hugo Johnsson, Max Läckgren, Carolina Wester
Handledare: Gert Paulsson
Fem nyckelord: Ekonomistyrning, Ekonomistyrningssytem som ett paket, Styrningsverktyg, Ideella föreningar, idrottsförening
Syfte: Syftet med uppsatsen är att få förståelse för hur ideella idrottsföreningar arbetar med ekonomistyrning och vilka styrningsverktyg som används i deras arbete.

Forskningsfråga: Hur använder sig ideella idrottsföreningar av ekonomistyrning och styrningsverktyg för att driva sitt ekonomiska arbete?

Metod: För att uppnå studiens syfte har ett kvalitativt angreppssätt antagits genom en fallstudie på två av de största tennisklubbarna i sverige. Det empiriska materialet införskaffades genom semistrukturerade
intervjuer med anställda från respektive klubb.

Teoretiska perspektiv: Det empiriska materialet har analyserats utifrån Malmi & Browns (2008) styrpaket som system som utgör det teoretiska ramverket för studien samt diskuterat utifrån institutionell teori och Dimaggio och Powells (1983) isomorphic pressures.

Empiri: Det empiriska kapitlet består av svaren som erhållits under de semistrukturerade intervjuerna i referens till de olika beståndsdelarna av Malmi & Browns (2008) modell.

Slutsats: Utifrån analysen av de empiriska materialet anses klubbarna jobbar med alla delarna av Malmi och Browns (2008) styrningspaket, dock är inte alla delarna helt anpassat till deras verksamhet.}},
 author    = {{Läckgren, Max and Johnsson, Hugo and Wester, Carolina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Game, Set, Ekonomistyrning - En multipel fallstudie på ekonomistyrning i svenska tennisklubbar}},
 year     = {{2021}},
}