Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Tiden går, men strukturer består

Norell, Emma LU and Larsson, Linda (2021) KSMK65 20211
Department of Service Studies
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att undersöka hur högre chefer inom besöksnäringen upplever jämställdhet i karriärutveckling samt hur jämställdhet tar sig till uttryck i deras arbetsliv. Studien strävar även efter att undersöka om det alltmer uppmärksammade jämställdhetsarbetet i samhället endast resulterar i dokumenterade formaliteter eller genererar verklig skillnad i praktiken för chefer inom besöksnäringen. För att bidra till mer nyanserad forskning, utgår den här studien från både manliga och kvinnliga respondenters uppfattningar då tidigare forskning många gånger fokuserat på att lyfta kvinnors erfarenheter kring jämställdhet på arbetsplatsen. Studien synliggör därmed dolda strukturer och barriärer som fortfarande existerar i vårt samhälle samt... (More)
Studiens syfte är att undersöka hur högre chefer inom besöksnäringen upplever jämställdhet i karriärutveckling samt hur jämställdhet tar sig till uttryck i deras arbetsliv. Studien strävar även efter att undersöka om det alltmer uppmärksammade jämställdhetsarbetet i samhället endast resulterar i dokumenterade formaliteter eller genererar verklig skillnad i praktiken för chefer inom besöksnäringen. För att bidra till mer nyanserad forskning, utgår den här studien från både manliga och kvinnliga respondenters uppfattningar då tidigare forskning många gånger fokuserat på att lyfta kvinnors erfarenheter kring jämställdhet på arbetsplatsen. Studien synliggör därmed dolda strukturer och barriärer som fortfarande existerar i vårt samhälle samt hur rekryteringsprocesser i vissa fall kan gynna och i andra fall missgynna män och kvinnor på olika sätt. Utifrån studien kan vi fastslå att de flesta respondenterna vill beskriva besöksnäringen som en jämställd bransch medan somliga uttalar sig om att vi har en bit kvar att gå. Oavsett inledande åsikt visar studien att dolda barriärer och strukturer åsidosätter, i de flesta fall, kvinnor mer än män. Det gör att män och kvinnor inte har samma förutsättningar till karriärutveckling inom besöksnäringen idag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Norell, Emma LU and Larsson, Linda
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ studie om jämställdhet i chefers karriärutveckling
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Jämställdhet, karriärutveckling, besöksnäringen, glastaket, dolda barriärer och strukturer, informella rekryteringsaspekter
language
Swedish
id
9062260
date added to LUP
2021-08-03 11:36:55
date last changed
2021-08-03 11:36:55
@misc{9062260,
 abstract   = {{Studiens syfte är att undersöka hur högre chefer inom besöksnäringen upplever jämställdhet i karriärutveckling samt hur jämställdhet tar sig till uttryck i deras arbetsliv. Studien strävar även efter att undersöka om det alltmer uppmärksammade jämställdhetsarbetet i samhället endast resulterar i dokumenterade formaliteter eller genererar verklig skillnad i praktiken för chefer inom besöksnäringen. För att bidra till mer nyanserad forskning, utgår den här studien från både manliga och kvinnliga respondenters uppfattningar då tidigare forskning många gånger fokuserat på att lyfta kvinnors erfarenheter kring jämställdhet på arbetsplatsen. Studien synliggör därmed dolda strukturer och barriärer som fortfarande existerar i vårt samhälle samt hur rekryteringsprocesser i vissa fall kan gynna och i andra fall missgynna män och kvinnor på olika sätt. Utifrån studien kan vi fastslå att de flesta respondenterna vill beskriva besöksnäringen som en jämställd bransch medan somliga uttalar sig om att vi har en bit kvar att gå. Oavsett inledande åsikt visar studien att dolda barriärer och strukturer åsidosätter, i de flesta fall, kvinnor mer än män. Det gör att män och kvinnor inte har samma förutsättningar till karriärutveckling inom besöksnäringen idag.}},
 author    = {{Norell, Emma and Larsson, Linda}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Tiden går, men strukturer består}},
 year     = {{2021}},
}