Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dags att reflektera över det digitala rådgivningsmötet - Utmaningar och möjligheter inom bankbranschen

Sandberg, Maja LU and Nilsson, Annie LU (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att synliggöra vilka utmaningar och möjligheter som medföljer det digitala rådgivningsmötet i bankbranschen som en del av branschens digitala transformation. Studien vill bidra till att tydliggöra hur relationen mellan bank och kund påverkas sett ur ett bankperspektiv. Frågeställningar som utformats för att uppnå studiens syfte är: Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras i det digitala rådgivningsmötet utifrån ett bankperspektiv? Och hur påverkar det digitala rådgivningsmötet möjligheten att skapa och bibehålla goda kundrelationer?

De teoretiska perspektiv studien grundar sig i är; digital transformation, Customer Relationship Management, kundinteraktion i rådgivningsmötet och värdeskapande. Med... (More)
Syftet med denna studie är att synliggöra vilka utmaningar och möjligheter som medföljer det digitala rådgivningsmötet i bankbranschen som en del av branschens digitala transformation. Studien vill bidra till att tydliggöra hur relationen mellan bank och kund påverkas sett ur ett bankperspektiv. Frågeställningar som utformats för att uppnå studiens syfte är: Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras i det digitala rådgivningsmötet utifrån ett bankperspektiv? Och hur påverkar det digitala rådgivningsmötet möjligheten att skapa och bibehålla goda kundrelationer?

De teoretiska perspektiv studien grundar sig i är; digital transformation, Customer Relationship Management, kundinteraktion i rådgivningsmötet och värdeskapande. Med hjälp av en kvalitativ metod har det empiriska materialet samlats in i form av semistrukturerade intervjuer. Dessa har sedan tillsammans med teorin analyserats på ett nyanserat sätt för att komma fram till studiens slutsatser. I slutsatserna har bland annat utmaningar för organisationer gällande kunskap, beredskap, processer och resurser synliggjorts till följd av det digitala rådgivningsmötet. Även möjligheter till följd av det digitala rådgivningsmötet så som effektivitet och flexibilitet har synliggjorts. Dessa utmaningar och möjligheter har visat sig påverka bankens arbete med att skapa och bibehålla kundrelationer, till följd av att exempelvis kunna möta kundens behov i olika situationer och kontexter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandberg, Maja LU and Nilsson, Annie LU
supervisor
organization
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Bankbranschen, digital transformation, Customer Relationship Management, kundinteraktion, kundrelationer, värdeskapande.
language
Swedish
id
9062362
date added to LUP
2021-08-11 10:24:59
date last changed
2021-08-11 10:24:59
@misc{9062362,
 abstract   = {{Syftet med denna studie är att synliggöra vilka utmaningar och möjligheter som medföljer det digitala rådgivningsmötet i bankbranschen som en del av branschens digitala transformation. Studien vill bidra till att tydliggöra hur relationen mellan bank och kund påverkas sett ur ett bankperspektiv. Frågeställningar som utformats för att uppnå studiens syfte är: Vilka utmaningar och möjligheter kan identifieras i det digitala rådgivningsmötet utifrån ett bankperspektiv? Och hur påverkar det digitala rådgivningsmötet möjligheten att skapa och bibehålla goda kundrelationer?

De teoretiska perspektiv studien grundar sig i är; digital transformation, Customer Relationship Management, kundinteraktion i rådgivningsmötet och värdeskapande. Med hjälp av en kvalitativ metod har det empiriska materialet samlats in i form av semistrukturerade intervjuer. Dessa har sedan tillsammans med teorin analyserats på ett nyanserat sätt för att komma fram till studiens slutsatser. I slutsatserna har bland annat utmaningar för organisationer gällande kunskap, beredskap, processer och resurser synliggjorts till följd av det digitala rådgivningsmötet. Även möjligheter till följd av det digitala rådgivningsmötet så som effektivitet och flexibilitet har synliggjorts. Dessa utmaningar och möjligheter har visat sig påverka bankens arbete med att skapa och bibehålla kundrelationer, till följd av att exempelvis kunna möta kundens behov i olika situationer och kontexter.}},
 author    = {{Sandberg, Maja and Nilsson, Annie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Dags att reflektera över det digitala rådgivningsmötet - Utmaningar och möjligheter inom bankbranschen}},
 year     = {{2021}},
}