Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

We plan to win

Herberts, Clara LU ; Wiklund, Emma LU and Bladh, Olivia LU (2021) FEKH69 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Examensarbetets titel: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning
Seminariedatum: 2:a Juni 2021
Ämne/kurs: FEKH69 - Examensarbete kandidatnivå i redovisning; 15 högskolepoäng.
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Författare: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh
Handledare: Gert Paulsson
Fem nyckelord: Elithockey, Ekonomistyrning, Mål, Vision, SHL
Syfte: Studiens syfte behandlar hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen kan använda sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar.
Metod: Studien består av en kvalitativ forskningsmetod, vilken grundas i utförda intervjuer i kombination med tidigare vetenskapliga studier. Fyra intervjuer har utförts... (More)
Examensarbetets titel: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning
Seminariedatum: 2:a Juni 2021
Ämne/kurs: FEKH69 - Examensarbete kandidatnivå i redovisning; 15 högskolepoäng.
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Författare: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh
Handledare: Gert Paulsson
Fem nyckelord: Elithockey, Ekonomistyrning, Mål, Vision, SHL
Syfte: Studiens syfte behandlar hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen kan använda sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar.
Metod: Studien består av en kvalitativ forskningsmetod, vilken grundas i utförda intervjuer i kombination med tidigare vetenskapliga studier. Fyra intervjuer har utförts och dessa uppgifter har därefter analyserats utifrån författarnas teorier.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består dels av Malmi och Browns styrpaket “Management Control Systems”, vilket behandlar hur organisationer applicerar styrpaketet. Ax, Johansson och Kullvén identifierar olika styrmedel för att undersöka hur organisationer använder sig av olika styrmedel för att nå mål inom organisationen. I studien kommer det vidare undersökas hur nämnda teorier kan tillämpas på valda hockeyklubbar.
Empiri: Följande utvalda hockeyklubbar som har intervjuats och blivit grunden för den insamlade empiriska datan består av Frölunda HC, Rögle BK, Luleå HF samt Örebro HK. Informationen och datan har sedan använts i det analytiska avsnittet för att kunna tillgodose författarna med goda insikter angående hockeybranschen.
Resultat: Studien resulterade i att det är viktigt för hockeyklubbarna att tillämpa de formella medel, budget och planering i sin ekonomistyrning för att nå sina uppsatta mål inom organisationen. Dessa utgör grunden och gör det möjligt för organisationen att tillämpa övriga mindre formaliserade styrmedel samt kulturella, administrativa kontroller och belönings- och kompensationssystem inom ekonomistyrningen. (Less)
Popular Abstract
Title: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning Seminar Date: June 2:nd 2021
Course: FEKH89
Authors: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh
Advisor: Gert Paulsson
Key words: Elite hockey, Financial management, Goals, Vision, SHL
Purpose: The purpose of the study is to process how organisations within the sport industry can use financial management to navigate their organisation's true divided targets.
Methodology: The study is based on a qualitative research method, with a combination of conducted interviews and previous research studies. Four interviews have been exekutive, the responses have been analyzed based on the authors theories.
Theoretical perspective: The theoretical... (More)
Title: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning Seminar Date: June 2:nd 2021
Course: FEKH89
Authors: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh
Advisor: Gert Paulsson
Key words: Elite hockey, Financial management, Goals, Vision, SHL
Purpose: The purpose of the study is to process how organisations within the sport industry can use financial management to navigate their organisation's true divided targets.
Methodology: The study is based on a qualitative research method, with a combination of conducted interviews and previous research studies. Four interviews have been exekutive, the responses have been analyzed based on the authors theories.
Theoretical perspective: The theoretical perspective consists partly of Malmi and Browns control package ̈Management Control System ̈, which processes how organizations can apply the control package. Secondly it consists of Ax, Johansson and Kullvén who identifies different control instruments to explore how organizations can use different control instruments to reach their goals within the organization. The study will further explore how the chosen ice hockey clubs can apply these theories.
Empirical foundation: The empirical data is based on interviews with the four chosen ice- hockey clubs Frölunda HC, Rögle BK, Luleå HF and, Örebro HK. The collected information and data has been used in the analytical part of the studie to provide the authors with good insights about the hockey industry.
Conclusions: The study concluded that it is important for the ice hockey clubs to apply formal means, budgeting and, to plan their financial management to reach their set goals within the organization. These factors are the foundation and makes it possible for the organization to apply less formal policy instruments, as well as cultural, administrative controls and, reward- and compensation system within their financial management. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Herberts, Clara LU ; Wiklund, Emma LU and Bladh, Olivia LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning.
course
FEKH69 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Elithockey, Ekonomistyrning, Mål, Vision, SHL
language
Swedish
id
9063220
date added to LUP
2021-08-30 14:26:11
date last changed
2021-08-30 14:26:11
@misc{9063220,
 abstract   = {{Examensarbetets titel: We plan to win - En fallstudie om Svenska Hockeyklubbar och dess ekonomistyrning
Seminariedatum: 2:a Juni 2021
Ämne/kurs: FEKH69 - Examensarbete kandidatnivå i redovisning; 15 högskolepoäng.
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet
Författare: Clara Herberts, Emma Wiklund och Olivia Bladh
Handledare: Gert Paulsson
Fem nyckelord: Elithockey, Ekonomistyrning, Mål, Vision, SHL
Syfte: Studiens syfte behandlar hur organisationer verksamma inom idrottsbranschen kan använda sig av ekonomistyrning för att navigera sig genom splittrade målsättningar.
Metod: Studien består av en kvalitativ forskningsmetod, vilken grundas i utförda intervjuer i kombination med tidigare vetenskapliga studier. Fyra intervjuer har utförts och dessa uppgifter har därefter analyserats utifrån författarnas teorier.
Teoretiska perspektiv: Studiens teoretiska perspektiv består dels av Malmi och Browns styrpaket “Management Control Systems”, vilket behandlar hur organisationer applicerar styrpaketet. Ax, Johansson och Kullvén identifierar olika styrmedel för att undersöka hur organisationer använder sig av olika styrmedel för att nå mål inom organisationen. I studien kommer det vidare undersökas hur nämnda teorier kan tillämpas på valda hockeyklubbar.
Empiri: Följande utvalda hockeyklubbar som har intervjuats och blivit grunden för den insamlade empiriska datan består av Frölunda HC, Rögle BK, Luleå HF samt Örebro HK. Informationen och datan har sedan använts i det analytiska avsnittet för att kunna tillgodose författarna med goda insikter angående hockeybranschen.
Resultat: Studien resulterade i att det är viktigt för hockeyklubbarna att tillämpa de formella medel, budget och planering i sin ekonomistyrning för att nå sina uppsatta mål inom organisationen. Dessa utgör grunden och gör det möjligt för organisationen att tillämpa övriga mindre formaliserade styrmedel samt kulturella, administrativa kontroller och belönings- och kompensationssystem inom ekonomistyrningen.}},
 author    = {{Herberts, Clara and Wiklund, Emma and Bladh, Olivia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{We plan to win}},
 year     = {{2021}},
}