Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Smart mobilitet, hur görs det?: En studie om smart mobilitet på Helsingborgs stad

Kullenberg Aulisio, Clifton LU and Tran, Quoc Son LU (2021) SMKK60 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Urbaniseringens effekter på samhället har medfört omfattande utmaningar för städer. Med den ökande befolkning som sker behövs lösningar finnas på plats för att tillgodose resmöjligheter samtidigt som miljön inte belastas. Biltrafiken har lett till en rad av ohållbara och kostsamma problem för både individ och samhälle. Att främja hållbara transportalternativ kombinerat med serviceerbjudande ökar möjligheterna för samhället att bedrivas effektivare. Studien utgår från att undersöka de faktorerna som påverkar invånarnas resvanor och utvecklingen av smart mobilitet. Implementeringen av dessa principer präglas av olika faktorer som gränsöverskridande samarbete mellan kollektivtrafik och andra miljövänliga mobilitetstjänster. Övergången till... (More)
Urbaniseringens effekter på samhället har medfört omfattande utmaningar för städer. Med den ökande befolkning som sker behövs lösningar finnas på plats för att tillgodose resmöjligheter samtidigt som miljön inte belastas. Biltrafiken har lett till en rad av ohållbara och kostsamma problem för både individ och samhälle. Att främja hållbara transportalternativ kombinerat med serviceerbjudande ökar möjligheterna för samhället att bedrivas effektivare. Studien utgår från att undersöka de faktorerna som påverkar invånarnas resvanor och utvecklingen av smart mobilitet. Implementeringen av dessa principer präglas av olika faktorer som gränsöverskridande samarbete mellan kollektivtrafik och andra miljövänliga mobilitetstjänster. Övergången till smart mobilitet bygger även på hur incitamenten används och hur fördelarna är kommunicerade till invånare. Det empiriska materialet utgjordes av kvalitativa intervjuer och av en mängd olika rapporter och dokument. Dokumenten och rapporterna studerades genom att utföra innehållsanalyser för att identifiera fenomen som utgjorde grunden för analysen. För att bidra till forskningsområdet drogs flera väsentliga slutsatser som grundades på det insamlade empiriska materialet och den teoretiska forskningen som existerat sedan tidigare. Några av slutsatserna väger tyngre än andra men i huvudsak hänger övergången till smart mobilitet på infrastruktur, beteende och minskande av bilen som transportmedel. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kullenberg Aulisio, Clifton LU and Tran, Quoc Son LU
supervisor
organization
course
SMKK60 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Mobilitetssystem, Smart mobilitet, Resebeteende, Smart city.
language
Swedish
id
9063245
date added to LUP
2021-08-18 17:47:35
date last changed
2021-08-18 17:47:35
@misc{9063245,
 abstract   = {{Urbaniseringens effekter på samhället har medfört omfattande utmaningar för städer. Med den ökande befolkning som sker behövs lösningar finnas på plats för att tillgodose resmöjligheter samtidigt som miljön inte belastas. Biltrafiken har lett till en rad av ohållbara och kostsamma problem för både individ och samhälle. Att främja hållbara transportalternativ kombinerat med serviceerbjudande ökar möjligheterna för samhället att bedrivas effektivare. Studien utgår från att undersöka de faktorerna som påverkar invånarnas resvanor och utvecklingen av smart mobilitet. Implementeringen av dessa principer präglas av olika faktorer som gränsöverskridande samarbete mellan kollektivtrafik och andra miljövänliga mobilitetstjänster. Övergången till smart mobilitet bygger även på hur incitamenten används och hur fördelarna är kommunicerade till invånare. Det empiriska materialet utgjordes av kvalitativa intervjuer och av en mängd olika rapporter och dokument. Dokumenten och rapporterna studerades genom att utföra innehållsanalyser för att identifiera fenomen som utgjorde grunden för analysen. För att bidra till forskningsområdet drogs flera väsentliga slutsatser som grundades på det insamlade empiriska materialet och den teoretiska forskningen som existerat sedan tidigare. Några av slutsatserna väger tyngre än andra men i huvudsak hänger övergången till smart mobilitet på infrastruktur, beteende och minskande av bilen som transportmedel.}},
 author    = {{Kullenberg Aulisio, Clifton and Tran, Quoc Son}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Smart mobilitet, hur görs det?: En studie om smart mobilitet på Helsingborgs stad}},
 year     = {{2021}},
}