Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Distanserade idéer En kvalitativ fallstudie om relationen mellan distansarbete och idégenerering i svenska startups.

Roth, Ludvig LU ; Klitte, Elin LU and Strömgren, Felicia LU (2021) FEKH99 20211
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap kring relationen mellan
distansarbete och idégenerering. Genom att belysa distansarbetets möjliga effekter på idégenerering i startups hoppas vi kunna bättre förstå hur arbete på distans påverkar idégenerering i innovativa organisationer. Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie där den empiriska datan samlades in
genom semistrukturerade intervjuer. Studiens insamlade ramverk är baserat på forskning inom områdena distansarbete, idégenerering, kreativitet och social interaktion. I empirin presenteras den insamlade datan från intervjuer som genomförts med två
startup i Malmö. Intervjuerna genomfördes med två medarbetare med olika positioner på företagen. Materialet grundas i... (More)
Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap kring relationen mellan
distansarbete och idégenerering. Genom att belysa distansarbetets möjliga effekter på idégenerering i startups hoppas vi kunna bättre förstå hur arbete på distans påverkar idégenerering i innovativa organisationer. Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie där den empiriska datan samlades in
genom semistrukturerade intervjuer. Studiens insamlade ramverk är baserat på forskning inom områdena distansarbete, idégenerering, kreativitet och social interaktion. I empirin presenteras den insamlade datan från intervjuer som genomförts med två
startup i Malmö. Intervjuerna genomfördes med två medarbetare med olika positioner på företagen. Materialet grundas i respondenternas erfarenheter och upplevelser av idégenerering och distansarbete under pandemin. Resultaten av vår studie visar att idéer till inkrementella innovationer genereras vid
distansarbete. Idégenereringen uppstår således genom market pull och möjligheterna har inte påverkats av distansarbete eftersom impulsen är extern. Däremot finns det inga tecken på att idéer till radikala innovationer genererats vilket kan bero på att det kräver en högre grad av gruppkreativitet som är svårt att efterlikna vid virtuell interaktion. Implementering av digitala kommunikationsverktyg har vidare möjliggjort idégenerering vid distansarbete och resultatet visar på att kreativitetsprocessen kunnat effektiviseras. De digitala kommunikationsverktygen tillåter fler individer att deltaga i kreativitetsprocessen. (Less)
Popular Abstract
The purpose of this study is to contribute to increased knowledge about the
relationship between remote work and idea generation. By highlighting the possible effects of remote work in startups we hope to better understand how remote work has a relationship to idea generation in innovative organizations.The study is conducted as a qualitative case study. The empirical data has been gathered through semi-structured interviews. The case study is based on collected data based on research on remote work, idea generation, creativity and social interaction. In the empirical foundation, data collected from the interviews with two startups in Malmö are presented. The interviews were performed with two employees per company with different... (More)
The purpose of this study is to contribute to increased knowledge about the
relationship between remote work and idea generation. By highlighting the possible effects of remote work in startups we hope to better understand how remote work has a relationship to idea generation in innovative organizations.The study is conducted as a qualitative case study. The empirical data has been gathered through semi-structured interviews. The case study is based on collected data based on research on remote work, idea generation, creativity and social interaction. In the empirical foundation, data collected from the interviews with two startups in Malmö are presented. The interviews were performed with two employees per company with different hierarchical positions. The material is based on the respondent’s knowledge and experiences about idea generation and remote work during the pandemic. The result of our study shows that ideas for incremental innovations have been generated during remote work. Idea generation appears because of market pull and the possibilities have not been affected by remote work since the impulses are external. However, there are no signs that radical innovation has been generated. The reason for this could be that it requires a higher degree of group creativity which is hard to imitate in a virtual interaction. The implementation of digital communication tools has made idea generation possible during remote work. The result of this is a more efficient creative process. The digital communication tools make it possible for all employees to participate in the creative process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Roth, Ludvig LU ; Klitte, Elin LU and Strömgren, Felicia LU
supervisor
organization
course
FEKH99 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
9064429
date added to LUP
2021-09-07 10:14:47
date last changed
2021-09-07 10:14:47
@misc{9064429,
 abstract   = {{Syftet med denna uppsats är att bidra till ökad kunskap kring relationen mellan
distansarbete och idégenerering. Genom att belysa distansarbetets möjliga effekter på idégenerering i startups hoppas vi kunna bättre förstå hur arbete på distans påverkar idégenerering i innovativa organisationer. Studien är utformad som en kvalitativ fallstudie där den empiriska datan samlades in
genom semistrukturerade intervjuer. Studiens insamlade ramverk är baserat på forskning inom områdena distansarbete, idégenerering, kreativitet och social interaktion. I empirin presenteras den insamlade datan från intervjuer som genomförts med två
startup i Malmö. Intervjuerna genomfördes med två medarbetare med olika positioner på företagen. Materialet grundas i respondenternas erfarenheter och upplevelser av idégenerering och distansarbete under pandemin. Resultaten av vår studie visar att idéer till inkrementella innovationer genereras vid
distansarbete. Idégenereringen uppstår således genom market pull och möjligheterna har inte påverkats av distansarbete eftersom impulsen är extern. Däremot finns det inga tecken på att idéer till radikala innovationer genererats vilket kan bero på att det kräver en högre grad av gruppkreativitet som är svårt att efterlikna vid virtuell interaktion. Implementering av digitala kommunikationsverktyg har vidare möjliggjort idégenerering vid distansarbete och resultatet visar på att kreativitetsprocessen kunnat effektiviseras. De digitala kommunikationsverktygen tillåter fler individer att deltaga i kreativitetsprocessen.}},
 author    = {{Roth, Ludvig and Klitte, Elin and Strömgren, Felicia}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Distanserade idéer En kvalitativ fallstudie om relationen mellan distansarbete och idégenerering i svenska startups.}},
 year     = {{2021}},
}