Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hur kan Sveriges lösa sitt ‘e-waste problem’? En litteraturstudie om Sveriges system för insamling av smått avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (sWEEE)

Alentun, Celina LU (2021) MVEM30 20211
Studies in Environmental Science
Abstract
This study examines Sweden's collection system for waste from small electronic and electrical equipment (sWEEE) and identifies proposals for increased collection rates. Sweden is generally considered at the forefront of managing electrical waste, but the recycling rate of sWEEE in 2008 was only 10-25%. The rest was incorrectly sorted as household waste. It is uncertain where in the world it ends up and how it is handled.

The study was conducted in the form of a semisystematic literature study. Literature was identified through searches in six databases. By analyzing 10 scientific articles and 25 reports/legal documents, the study has gained an understanding of how the literature means that the collection of sWEEE is governed, how the... (More)
This study examines Sweden's collection system for waste from small electronic and electrical equipment (sWEEE) and identifies proposals for increased collection rates. Sweden is generally considered at the forefront of managing electrical waste, but the recycling rate of sWEEE in 2008 was only 10-25%. The rest was incorrectly sorted as household waste. It is uncertain where in the world it ends up and how it is handled.

The study was conducted in the form of a semisystematic literature study. Literature was identified through searches in six databases. By analyzing 10 scientific articles and 25 reports/legal documents, the study has gained an understanding of how the literature means that the collection of sWEEE is governed, how the practical collection in Sweden takes place, and how the collection rate can increase.

The study found that the collection of sWEEE is largely governed by EU directives implemented through Swedish legislation. The responsibility for collection is shared between municipalities and producers, but the division seems unclear. sWEEE is primarily collected through recycling centers, electronics stores, collection close to real estate and mobile collection systems. To further increase collection rates, the study has found several suggestions.

The study concludes that unclear responsibilities may be due to an omission in the legislation. This seems to be reflected in the practical collection. As another consequence, not all sWEEE is reported correctly. Thus, it is difficult to assess the appropriateness of collection systems. In order to increase collection rates, the study has identified at least two challenges that need to be addressed: 1. sWEEE, must be defined in either European or Swedish legislation, 2. The operational and financial responsibilities need to be clarified. There is thus potential for the collection rate of sWEEE for correct handling in Sweden to increase further. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Studien ämnar bidra till den existerande kunskapen om avfallshantering genom att undersöka Sveriges system för insamling av smått avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (sWEEE) samt identifiera förslag för en ökad insamlingsgrad. sWEEE definieras i studien som avfall från småelektronik, det vill säga elektrisk och elektronisk utrustning vars samtliga dimensioner i ett kompakt tillstånd understiger 50 centimeter. Generellt sett anses Sverige ligga i framkant inom hantering av elavfall, men år 2008 låg återvinningsgraden av sWEEE endast runt 10-25%. Resten felsorterades som hushållsavfall och det är ovisst var i världen det slutligen hamnar och hur det hanteras.

Studien genomfördes i form av en semisystematisk litteraturstudie.... (More)
Studien ämnar bidra till den existerande kunskapen om avfallshantering genom att undersöka Sveriges system för insamling av smått avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (sWEEE) samt identifiera förslag för en ökad insamlingsgrad. sWEEE definieras i studien som avfall från småelektronik, det vill säga elektrisk och elektronisk utrustning vars samtliga dimensioner i ett kompakt tillstånd understiger 50 centimeter. Generellt sett anses Sverige ligga i framkant inom hantering av elavfall, men år 2008 låg återvinningsgraden av sWEEE endast runt 10-25%. Resten felsorterades som hushållsavfall och det är ovisst var i världen det slutligen hamnar och hur det hanteras.

Studien genomfördes i form av en semisystematisk litteraturstudie. Litteraturen identifierades genom sökningar i sex databaser och utifrån förbestämda urvalskriterier. Genom att analysera 10 vetenskapliga artiklar och 25 rapporter/rättsliga dokument har studien uppnått en förståelse om hur litteraturen menar att insamlingen av sWEEE i Sverige styrs och hur den praktiska insamlingen av sWEEE i Sverige sker, samt hur insamlingsgraden av sWEEE i Sverige kan öka.

Studien har funnit att insamlingen av sWEEE i Sverige, enligt litteraturen, i hög grad styrs av EU-direktiv vilka implementeras genom svensk lagstiftning. Ansvaret för den praktiska insamlingen av sWEEE är fördelat på kommuner och producenter (genom producentansvarsorganisationer), men ansvarsfördelningen verkar vara otydlig. Den praktiska insamlingen av sWEEE sker framförallt genom återvinningscentraler, elektronikbutiker, fastighetsnära insamling och mobila insamlingssystem. För att ytterligare öka insamlingsgraden har studien funnit flera förslag, exempelvis att implementera specifika kärl för sWEEE och att undersöka varför sWEEE ofta felsorteras från början.

Från resultatet drar studien slutsatsen att otydligheter i ansvarsfördelningen kan bero på att det i lagstiftningen inte tydliggörs hur insamlingen av elavfall (såsom sWEEE) ska ske i Sverige. Det finns olika praktiska insamlingssystem som olika aktörer ansvarar för, men ansvarsfragmenteringen på styrnivån verkar återspeglas i den praktiska insamlingen av sWEEE. Som en annan konsekvens är det inte heller allt insamlat sWEEE som rapporteras in korrekt nationellt. Därmed är det svårt att dels bedöma ändamålsenligheten med det rådande insamlingssystemet, dels att undersöka och identifiera de framtida potentiella lösningarna som kan bidra till en ökad insamlingsgrad av sWEEE.

För att insamlingsgraden av sWEEE ska öka och insamlingssystemen nyttjas till sin fulla potential har studien identifierat åtminstone två utmaningar som först behöver hanteras. Det ena är att begreppet småelektronik, och sWEEE, måste definieras i antingen europeisk eller svensk lagstiftning för att på så vis möjliggöra uppföljning. Den andra är att tydliggöra svenska aktörers operativa och finansiella ansvar, alternativt hur det ska samordnas. Det finns således potential för att insamlingsgraden av sWEEE för korrekt hantering i Sverige kan öka ytterligare. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alentun, Celina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Small electronics, sWEEE, Collection, Governance, Solutions
language
Swedish
id
9064717
date added to LUP
2021-10-05 14:29:36
date last changed
2021-10-05 14:29:36
@misc{9064717,
 abstract   = {{This study examines Sweden's collection system for waste from small electronic and electrical equipment (sWEEE) and identifies proposals for increased collection rates. Sweden is generally considered at the forefront of managing electrical waste, but the recycling rate of sWEEE in 2008 was only 10-25%. The rest was incorrectly sorted as household waste. It is uncertain where in the world it ends up and how it is handled.

The study was conducted in the form of a semisystematic literature study. Literature was identified through searches in six databases. By analyzing 10 scientific articles and 25 reports/legal documents, the study has gained an understanding of how the literature means that the collection of sWEEE is governed, how the practical collection in Sweden takes place, and how the collection rate can increase.

The study found that the collection of sWEEE is largely governed by EU directives implemented through Swedish legislation. The responsibility for collection is shared between municipalities and producers, but the division seems unclear. sWEEE is primarily collected through recycling centers, electronics stores, collection close to real estate and mobile collection systems. To further increase collection rates, the study has found several suggestions.

The study concludes that unclear responsibilities may be due to an omission in the legislation. This seems to be reflected in the practical collection. As another consequence, not all sWEEE is reported correctly. Thus, it is difficult to assess the appropriateness of collection systems. In order to increase collection rates, the study has identified at least two challenges that need to be addressed: 1. sWEEE, must be defined in either European or Swedish legislation, 2. The operational and financial responsibilities need to be clarified. There is thus potential for the collection rate of sWEEE for correct handling in Sweden to increase further.}},
 author    = {{Alentun, Celina}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hur kan Sveriges lösa sitt ‘e-waste problem’? En litteraturstudie om Sveriges system för insamling av smått avfall från elektronisk och elektrisk utrustning (sWEEE)}},
 year     = {{2021}},
}