Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Ska vi äta ute? - en undersökning av ätande utomhus i urban miljö

Kåkneryd, Li-Marie LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. Detta i kombination med en generell växande vilja att äta utomhus, av fri vilja, men också påtvingad i och med pandemin, får mig att fundera på möjligheterna för ätande utomhus i staden. Jag konstaterar att ätande ute i stadsmiljö i de flesta fall är direkt förenat med ett konsumtionstvång. Det råder brist på platser i stadsrummet där det går att äta mat och umgås på ett bekvämt sätt utan att konsumera.

Kan man med hjälp av arkitektur erbjuda bättre möjligheter till ätande i stadsrummet? Kan överblivna ytor i staden, platser som “blivit över”; ickeytor, ge plats åt dessa strukturer?... (More)
Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. Detta i kombination med en generell växande vilja att äta utomhus, av fri vilja, men också påtvingad i och med pandemin, får mig att fundera på möjligheterna för ätande utomhus i staden. Jag konstaterar att ätande ute i stadsmiljö i de flesta fall är direkt förenat med ett konsumtionstvång. Det råder brist på platser i stadsrummet där det går att äta mat och umgås på ett bekvämt sätt utan att konsumera.

Kan man med hjälp av arkitektur erbjuda bättre möjligheter till ätande i stadsrummet? Kan överblivna ytor i staden, platser som “blivit över”; ickeytor, ge plats åt dessa strukturer? Som ett sätt att nyttja luckor i staden tillfälligt, utan att göra permanent avtryck. Kan man med hjälp av småskalig arkitektur aktivera underutnyttjade stadsrum och locka fler ut på gatorna?

Mitt arbete landar i en typologi av temporära trästrukturer möjliga att placera ut i stadsmiljö i syfte att underlätta för ätande och umgänge utomhus under fria former. Det är också ett försök att fylla luckor i stadsrummet med temporär arkitektur, som ett litet steg mot att skapa levande stadsrum. (Less)
Popular Abstract
Eating together is a given way of meeting people and major part of life. This, combined with a general growing desire to eat food outdoors makes me think about the possibilities for eating outdoors in the city. I note that eating out in an urban environment is in most cases directly connected with a compulsion nto consume. There is a shortage of places in the urban space where it is possible to eat and
socialize comfortably without consuming.

With the help of temporary architecture, can one offer better opportunities for eating in urban space? Can leftover areas in the city, places that have been forgotten; nonplaces, make room for these structures? As a way to take advantage of gaps in the city temporarily, without making a permanent... (More)
Eating together is a given way of meeting people and major part of life. This, combined with a general growing desire to eat food outdoors makes me think about the possibilities for eating outdoors in the city. I note that eating out in an urban environment is in most cases directly connected with a compulsion nto consume. There is a shortage of places in the urban space where it is possible to eat and
socialize comfortably without consuming.

With the help of temporary architecture, can one offer better opportunities for eating in urban space? Can leftover areas in the city, places that have been forgotten; nonplaces, make room for these structures? As a way to take advantage of gaps in the city temporarily, without making a permanent mark. Can small-scale architecture activate underutilized urban spaces and attract more
people to the streets?

This degree project is an investigation of temporary architecture. It results in a
typology of wooden structures possible to place in an urban environment in order to facilitate eating and socializing outdoors. It is also an attempt to fill gaps in the urban space with functional and intriguing architecture, as a small step towards creating living urban space. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kåkneryd, Li-Marie LU
supervisor
organization
alternative title
Shall we eat out? - a study of outdoor eating in an urban environment
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
temporary architecture, food architecture, outdoor furniture, wooden architecture, architecture installation, small scale architecture
language
Swedish
id
9064797
date added to LUP
2021-09-06 15:43:10
date last changed
2021-09-06 15:43:10
@misc{9064797,
 abstract   = {{Ätandet. Det finaste vi har. Vi firar med mat, sörjer med mat och samlas kring mat. Att äta ihop är ett givet sätt att mötas och en självklar del av livet. Detta i kombination med en generell växande vilja att äta utomhus, av fri vilja, men också påtvingad i och med pandemin, får mig att fundera på möjligheterna för ätande utomhus i staden. Jag konstaterar att ätande ute i stadsmiljö i de flesta fall är direkt förenat med ett konsumtionstvång. Det råder brist på platser i stadsrummet där det går att äta mat och umgås på ett bekvämt sätt utan att konsumera.

Kan man med hjälp av arkitektur erbjuda bättre möjligheter till ätande i stadsrummet? Kan överblivna ytor i staden, platser som “blivit över”; ickeytor, ge plats åt dessa strukturer? Som ett sätt att nyttja luckor i staden tillfälligt, utan att göra permanent avtryck. Kan man med hjälp av småskalig arkitektur aktivera underutnyttjade stadsrum och locka fler ut på gatorna?

Mitt arbete landar i en typologi av temporära trästrukturer möjliga att placera ut i stadsmiljö i syfte att underlätta för ätande och umgänge utomhus under fria former. Det är också ett försök att fylla luckor i stadsrummet med temporär arkitektur, som ett litet steg mot att skapa levande stadsrum.}},
 author    = {{Kåkneryd, Li-Marie}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Ska vi äta ute? - en undersökning av ätande utomhus i urban miljö}},
 year     = {{2021}},
}