Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Frihet och förtroende vid distansarbete

Jönsson, Sofie LU and Sjölin, Frida (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Distansarbete har blivit ett faktum till följd av coronapandemin då Folkhälsomyndigheten (2021) rekommenderar att personer som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Det har i sin tur bidragit till förändrade arbetsmetoder och arbetsförhållande både på gott och ont. Studiens syfte är att skapa en nyanserad förståelse för upplevelserna med att arbeta på distans och att leda på distans. Genom en kvalitativ ansats och genomförande av semistrukturerade
intervjuer med både medarbetare och ledare vill vi, utöver upplevelserna, bidra med förståelse kring frihet och förtroende och dess betydelse vid distansarbete.

Vår studie tyder på att det finns både fördelar och nackdelar samt möjligheter och utmaningar med att arbeta på distans och att leda på... (More)
Distansarbete har blivit ett faktum till följd av coronapandemin då Folkhälsomyndigheten (2021) rekommenderar att personer som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Det har i sin tur bidragit till förändrade arbetsmetoder och arbetsförhållande både på gott och ont. Studiens syfte är att skapa en nyanserad förståelse för upplevelserna med att arbeta på distans och att leda på distans. Genom en kvalitativ ansats och genomförande av semistrukturerade
intervjuer med både medarbetare och ledare vill vi, utöver upplevelserna, bidra med förståelse kring frihet och förtroende och dess betydelse vid distansarbete.

Vår studie tyder på att det finns både fördelar och nackdelar samt möjligheter och utmaningar med att arbeta på distans och att leda på distans, där ömsesidigt förtroende och känslan av frihet är av betydelse för både medarbetare och ledare vid distansarbete. Medarbetarnas upplevda fördelar tyder på ökad flexibilitet och effektivitet samt en upplevelse av närhet trots den fysiska distansen. Närhet trots fysisk distans är även något ledarna uttryckte tillsammans med vikten av förtroende som en möjlighet med att leda på distans. De upplevda fördelarna och möjligheterna som presenterats av medarbetare och ledare ställer krav på ömsesidigt förtroende. Å andra sidan tyder medarbetarnas upplevda nackdelar på utebliven interaktioner med kollegor, social distansering och problematik med gränsdragning. Fysisk distansering och att uppmärksamma medarbetarnas mående beskrivs som utmanande med att leda på distans. Medarbetarnas negativa upplevelser och ledarnas upplevda utmaningar med distansarbete ställer krav på kommunikation, öppenhet och förtroende.

Ledarna i vår studie uttryckte att de har förtroende för att medarbetarna utför sitt arbete, samtidigt som medarbetarna uttryckte att förtroendet gör så att de tar ansvar. Vidare är frihet under ansvar något som både medarbetarna och ledarna efterfrågar vid distansarbete, det förutsätter ömsesidigt förtroende, en god relation, kommunikation och tydliga ramar.
Frekvent kommunikation och interaktion mellan medarbetare och ledare skapar en möjlighet att förmedla återkoppling och bekräftelse, något som i sin tur bidrar till ett förtroendeskapande. Vårt resultat tyder även på att återkoppling och bekräftelse är en utmaning att förmedla utifrån ledarnas perspektiv och är samtidigt något medarbetarna efterfrågar i större utsträckning vid distansarbete. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jönsson, Sofie LU and Sjölin, Frida
supervisor
organization
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Distansarbete, ledarskap, ledarskap på distans, fördelar och nackdelar, utmaningar och möjligheter, frihet och förtroende.
language
Swedish
id
9064876
date added to LUP
2021-09-08 11:38:10
date last changed
2021-09-08 11:38:10
@misc{9064876,
 abstract   = {{Distansarbete har blivit ett faktum till följd av coronapandemin då Folkhälsomyndigheten (2021) rekommenderar att personer som har möjlighet ska arbeta hemifrån. Det har i sin tur bidragit till förändrade arbetsmetoder och arbetsförhållande både på gott och ont. Studiens syfte är att skapa en nyanserad förståelse för upplevelserna med att arbeta på distans och att leda på distans. Genom en kvalitativ ansats och genomförande av semistrukturerade
intervjuer med både medarbetare och ledare vill vi, utöver upplevelserna, bidra med förståelse kring frihet och förtroende och dess betydelse vid distansarbete.

Vår studie tyder på att det finns både fördelar och nackdelar samt möjligheter och utmaningar med att arbeta på distans och att leda på distans, där ömsesidigt förtroende och känslan av frihet är av betydelse för både medarbetare och ledare vid distansarbete. Medarbetarnas upplevda fördelar tyder på ökad flexibilitet och effektivitet samt en upplevelse av närhet trots den fysiska distansen. Närhet trots fysisk distans är även något ledarna uttryckte tillsammans med vikten av förtroende som en möjlighet med att leda på distans. De upplevda fördelarna och möjligheterna som presenterats av medarbetare och ledare ställer krav på ömsesidigt förtroende. Å andra sidan tyder medarbetarnas upplevda nackdelar på utebliven interaktioner med kollegor, social distansering och problematik med gränsdragning. Fysisk distansering och att uppmärksamma medarbetarnas mående beskrivs som utmanande med att leda på distans. Medarbetarnas negativa upplevelser och ledarnas upplevda utmaningar med distansarbete ställer krav på kommunikation, öppenhet och förtroende.

Ledarna i vår studie uttryckte att de har förtroende för att medarbetarna utför sitt arbete, samtidigt som medarbetarna uttryckte att förtroendet gör så att de tar ansvar. Vidare är frihet under ansvar något som både medarbetarna och ledarna efterfrågar vid distansarbete, det förutsätter ömsesidigt förtroende, en god relation, kommunikation och tydliga ramar.
Frekvent kommunikation och interaktion mellan medarbetare och ledare skapar en möjlighet att förmedla återkoppling och bekräftelse, något som i sin tur bidrar till ett förtroendeskapande. Vårt resultat tyder även på att återkoppling och bekräftelse är en utmaning att förmedla utifrån ledarnas perspektiv och är samtidigt något medarbetarna efterfrågar i större utsträckning vid distansarbete.}},
 author    = {{Jönsson, Sofie and Sjölin, Frida}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Frihet och förtroende vid distansarbete}},
 year     = {{2021}},
}