Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Utvecklingen av ordföljdsmönster hos barn med språkstörning

Ek, Ebba LU (2021) LOGM81 20211
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling.
Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. Proportionen yttranden med XVS- och SV-struktur, förändringen över tid, och antalet... (More)
Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling.
Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. Proportionen yttranden med XVS- och SV-struktur, förändringen över tid, och antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen jämfördes mellan grupperna.
Resultat: Inga signifikanta skillnader i distributionen mellan SV- och XVS-ordföljd fanns mellan grupperna vid något av tillfällena. Skillnaderna mellan grupperna verkar minska över tid. Antalet XSV-strukturer var lågt för alla grupper vid alla tillfällen.
Slutsatser: Barnen med DLD i föreliggande studie förefaller vara lika flexibla i sitt ordföljdsmönster, dvs. andel SV- och XVS-yttranden, som sina åldersmatchade och språknivåmatchade samtalspartners. Alla tre grupperna producerar få XSV-strukturer. Aktiviteten och samtalspartner kan eventuellt påverka ordföljdsmönstret, vilket behöver undersökas närmare i framtida studier. (Less)
Popular Abstract
Purpose: The purpose was to investigate whether Swedish children with developmental language disorder (DLD) show a preference for canonical SV-word order, investigate how the distribution of canonical and non-canonical word order changes over time, and to compare the number of occurrences of the ungrammatical XSV-structure produced by the children with DLD and typically developing peers.
Method: Orthographic transcriptions of spontaneous speech between children with DLD (n = 7, 3;11 to 10;6 years;months), age matched (n = 7 at each time point) and language matched peers (n = 7 at each time point) from three points in time were coded by word order type. The proportion of utterances with XVS- and SV-word order, the change over time, and the... (More)
Purpose: The purpose was to investigate whether Swedish children with developmental language disorder (DLD) show a preference for canonical SV-word order, investigate how the distribution of canonical and non-canonical word order changes over time, and to compare the number of occurrences of the ungrammatical XSV-structure produced by the children with DLD and typically developing peers.
Method: Orthographic transcriptions of spontaneous speech between children with DLD (n = 7, 3;11 to 10;6 years;months), age matched (n = 7 at each time point) and language matched peers (n = 7 at each time point) from three points in time were coded by word order type. The proportion of utterances with XVS- and SV-word order, the change over time, and the number of non-grammatical XSV-structures was compared between the groups.
Results: No significant differences in the distribution of SV- and XVS-word order were found between the groups at any time. The differences between the groups seem to diminish over time. The number of XSV-structures was low for all groups at all times.
Conclusions: The children in the DLD-group appear to be as flexible in their word order pattern as their peers. All three groups produce few XSV-structures. The activity and conversational partner could affect the word order pattern, which needs to be investigated in future studies. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ek, Ebba LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20211
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
språkstörning, syntaktisk utveckling, syntax, topikalisering, ordföljd
language
Swedish
id
9065236
date added to LUP
2021-09-13 10:51:17
date last changed
2021-09-13 10:51:17
@misc{9065236,
 abstract   = {{Syfte: Syftet var att undersöka huruvida svensktalande barn med språkstörning (developmental language disorder, DLD) uppvisar en preferens för rak SV-ordföljd, undersöka hur distributionen av rak och omvänd XVS-ordföljd förändras över tid, och jämföra antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen hos barnen med språkstörning jämfört med barn med typisk språkutveckling.
Metod: Ortografiska transkriptioner av spontantal mellan barn med språkstörning (n = 7, 3;11-10;6 år;månader), åldersmatchade (n = 7 vid varje tillfälle) och språknivåmatchade samtalspartners (n = 7 vid varje tillfälle) från tre bedömningstillfällen kodades efter ordföljdstyp. Proportionen yttranden med XVS- och SV-struktur, förändringen över tid, och antalet förekomster av den ogrammatiska XSV-strukturen jämfördes mellan grupperna.
Resultat: Inga signifikanta skillnader i distributionen mellan SV- och XVS-ordföljd fanns mellan grupperna vid något av tillfällena. Skillnaderna mellan grupperna verkar minska över tid. Antalet XSV-strukturer var lågt för alla grupper vid alla tillfällen.
Slutsatser: Barnen med DLD i föreliggande studie förefaller vara lika flexibla i sitt ordföljdsmönster, dvs. andel SV- och XVS-yttranden, som sina åldersmatchade och språknivåmatchade samtalspartners. Alla tre grupperna producerar få XSV-strukturer. Aktiviteten och samtalspartner kan eventuellt påverka ordföljdsmönstret, vilket behöver undersökas närmare i framtida studier.}},
 author    = {{Ek, Ebba}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Utvecklingen av ordföljdsmönster hos barn med språkstörning}},
 year     = {{2021}},
}