Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Översvämningshotad bebyggelse i Skåne och Halland - Tröskelanalys som metod för att utreda samhällets sårbarhet vid en havsnivåhöjning.

Winqvist, Erik LU (2021) In TVVR21/5019 VVRM05 20211
Division of Water Resources Engineering
Abstract (Swedish)
Översvämningshotade byggnader är ett växande problem som uppkommer till följd av havsnivåhöjningen. Problemet är större i södra delar av landet, där många fastigheter riskerar att ta skada eller förstöras till följd av översvämningar. För att förbereda Skåne och Halland för framtiden behövs därför informationen hur havsnivåhöjningen kommer uttrycka sig.
Detta projekt fokuserar på att samla, förvalta och förmedla klimatkänsligheten i Skåne och Halland. Klimatkänsligheten är en indikation på vilka områden som påverkas av havsnivåhöjningen, hur stor påverkan höjningen kommer ha samt vilka delar av samhället som kommer vara mest utsatta. För att få till denna storskaliga analys av klimatkänsligheten har information samlats in från flera håll... (More)
Översvämningshotade byggnader är ett växande problem som uppkommer till följd av havsnivåhöjningen. Problemet är större i södra delar av landet, där många fastigheter riskerar att ta skada eller förstöras till följd av översvämningar. För att förbereda Skåne och Halland för framtiden behövs därför informationen hur havsnivåhöjningen kommer uttrycka sig.
Detta projekt fokuserar på att samla, förvalta och förmedla klimatkänsligheten i Skåne och Halland. Klimatkänsligheten är en indikation på vilka områden som påverkas av havsnivåhöjningen, hur stor påverkan höjningen kommer ha samt vilka delar av samhället som kommer vara mest utsatta. För att få till denna storskaliga analys av klimatkänsligheten har information samlats in från flera håll och behandlats på ett sätt så att det kan programmeras i FME. Informationen har inkluderat byggnadsvärdet för att visa hur stor kostnad hotet har. Datan har sedan kombinerats, förvaltats och förfinats med hjälp av FME. Från utdatan har tröskelnivåer, nivåer där en liten ökning av havsnivån leder till en stor ökad skada identifierats för vardera kommun i Skåne och Halland, både genom att kolla på antal påverkade byggnader samt påverkat värde.
De förvaltade tröskelanalyserna har sedan kombineras med framtida högvatten och använts för att bedöma hur klimatkänsliga olika områden är.
Skadan som sker vid en fem meter stor vattenhöjning kommer vara störst i Skåne där det är 132 972 byggnader som hotas varav 41 376 är bostadshus som utgör ett byggnadsvärde på 129 087 miljoner kronor. I Halland är det 32 544 byggnader som hotas varav 10 816 bostadshus vilka har ett byggnadsvärde på 16 456 miljoner kronor. (Less)
Abstract
Buildings threatened by folding is an ever-increasing problem due to sea level rise. The problem is greater in the southern parts of Sweden compared to the rest of the country, where a lot of properties are at risk of being destroyed or damaged as a consequence of floods. To prepare Scania and Halland for the future, information about the sea level rise is therefore needed.
This project focuses on collecting, managing and communicating climate sensitivity in Scania and Halland. Climate sensitivity is an indication of which areas will be affected and what impact the increase will have on all parts of society. In other words, what parts of society will be exposed, due to a sea level rise. To bring about this large-scale analysis of climate... (More)
Buildings threatened by folding is an ever-increasing problem due to sea level rise. The problem is greater in the southern parts of Sweden compared to the rest of the country, where a lot of properties are at risk of being destroyed or damaged as a consequence of floods. To prepare Scania and Halland for the future, information about the sea level rise is therefore needed.
This project focuses on collecting, managing and communicating climate sensitivity in Scania and Halland. Climate sensitivity is an indication of which areas will be affected and what impact the increase will have on all parts of society. In other words, what parts of society will be exposed, due to a sea level rise. To bring about this large-scale analysis of climate sensitivity, information has been gathered from several places and processed in a way so that it all can be used in a program made in FME. The information includes the building value to show the theoretical cost from the sea level rise. The data has also been combined, managed and refined with the help of the FME. From the output data, threshold levels, levels where a small increase in sea level leads to a large increase in damage have been identified for each municipality in Scania and Halland, both by looking at the number of affected buildings as well as affected value.
The managed damage curves created from the threshold levels have then been combined with future high tides and used to assess how climate-sensitive different areas are.
The damage caused by a five-meter water rise will be greatest in Scania, where 132 972 buildings are threatened, of which 41 376 are residential buildings, which will have a building value of SEK 129 087 million. In Halland, 32 544 buildings are threatened, of which 10 816 residential buildings which have a building value of SEK 16 456 million. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winqvist, Erik LU
supervisor
organization
alternative title
Sea level rise in Scania and Halland – damage curves as a method of determining society’s climate vulnerability from sea level rise.
course
VVRM05 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Tröskelanalys, Havsnivåhöjning, Skåne, Halland, Klimatkänslighet, Byggnadsvärde
publication/series
TVVR21/5019
report number
21/5019
ISSN
1101-9824
language
Swedish
additional info
Examiner: Hans Hanson
id
9065325
date added to LUP
2021-10-04 17:05:46
date last changed
2021-10-04 17:05:46
@misc{9065325,
 abstract   = {{Buildings threatened by folding is an ever-increasing problem due to sea level rise. The problem is greater in the southern parts of Sweden compared to the rest of the country, where a lot of properties are at risk of being destroyed or damaged as a consequence of floods. To prepare Scania and Halland for the future, information about the sea level rise is therefore needed.
This project focuses on collecting, managing and communicating climate sensitivity in Scania and Halland. Climate sensitivity is an indication of which areas will be affected and what impact the increase will have on all parts of society. In other words, what parts of society will be exposed, due to a sea level rise. To bring about this large-scale analysis of climate sensitivity, information has been gathered from several places and processed in a way so that it all can be used in a program made in FME. The information includes the building value to show the theoretical cost from the sea level rise. The data has also been combined, managed and refined with the help of the FME. From the output data, threshold levels, levels where a small increase in sea level leads to a large increase in damage have been identified for each municipality in Scania and Halland, both by looking at the number of affected buildings as well as affected value.
The managed damage curves created from the threshold levels have then been combined with future high tides and used to assess how climate-sensitive different areas are.
The damage caused by a five-meter water rise will be greatest in Scania, where 132 972 buildings are threatened, of which 41 376 are residential buildings, which will have a building value of SEK 129 087 million. In Halland, 32 544 buildings are threatened, of which 10 816 residential buildings which have a building value of SEK 16 456 million.}},
 author    = {{Winqvist, Erik}},
 issn     = {{1101-9824}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 series    = {{TVVR21/5019}},
 title    = {{Översvämningshotad bebyggelse i Skåne och Halland - Tröskelanalys som metod för att utreda samhällets sårbarhet vid en havsnivåhöjning.}},
 year     = {{2021}},
}