Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

En annan ladugård

Skånbeck, Astrid LU (2021) AAHM01 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Efter att ha sett allt fler ladugårdar som förfaller bestämde jag mig för att göra
ett arbete om just denna byggnad. Jag ville undersöka vad ladugården är och hur
det kan vara möjligt att bevara och ta hand om den. Genom att skaffa kunskap
om ladugårdens historia ville jag få en fördjupad insikt om vad dessa byggnader
egentligen har för betydelse.

Med hjälp av referensprojekt och genom att gestalta en transformerad ladugård
har jag tagit fram en transformationsprincip för att ta sig an dessa byggnader. Jag
hade som mål att inte endast fokusera på en byggnad utan ta ett helhetsgrepp för
ladugården i stort. Det var därför viktigt att detta arbete inte endast slutade i ett
gestaltningsförlag utan mer blev en inspirationskälla som... (More)
Efter att ha sett allt fler ladugårdar som förfaller bestämde jag mig för att göra
ett arbete om just denna byggnad. Jag ville undersöka vad ladugården är och hur
det kan vara möjligt att bevara och ta hand om den. Genom att skaffa kunskap
om ladugårdens historia ville jag få en fördjupad insikt om vad dessa byggnader
egentligen har för betydelse.

Med hjälp av referensprojekt och genom att gestalta en transformerad ladugård
har jag tagit fram en transformationsprincip för att ta sig an dessa byggnader. Jag
hade som mål att inte endast fokusera på en byggnad utan ta ett helhetsgrepp för
ladugården i stort. Det var därför viktigt att detta arbete inte endast slutade i ett
gestaltningsförlag utan mer blev en inspirationskälla som visat att ladugården är en
värdefull byggnad med stor potential.

Jag hoppas att man i framtiden tar till sig dessa byggnader och ser till att utnyttja
dem och på så sätt låta de leva vidare. Min förhoppning är att jag med mitt arbete
kan bidra till ett ökat intresse för ladugården och att dessa därför bevaras och
nyttjas. (Less)
Abstract
After seeing more and more barns decaying, I decided to make a project about this
particular building. I wanted to investigate what the barn is and how it may be
possible to preserve and take care of it in the future. By gaining knowledge about
the barn’s history, I got a in - depth insight into what these buildings really mean.
By looking at reference projects and by transforming a existing barn, I have
developed a transformation principle to take care of these buildings. My goal
was not only to focus on one building but to take a holistic approach to the barn
in general. It was therefore important that this work not only ended in a design
proposal. That it more became a source of inspiration that showed that the barn is a
... (More)
After seeing more and more barns decaying, I decided to make a project about this
particular building. I wanted to investigate what the barn is and how it may be
possible to preserve and take care of it in the future. By gaining knowledge about
the barn’s history, I got a in - depth insight into what these buildings really mean.
By looking at reference projects and by transforming a existing barn, I have
developed a transformation principle to take care of these buildings. My goal
was not only to focus on one building but to take a holistic approach to the barn
in general. It was therefore important that this work not only ended in a design
proposal. That it more became a source of inspiration that showed that the barn is a
valuable building with great potential.
My hope is that I can contribute to an increased interest and knowledge in the barn
with my project. With that interest it is possible fot the barn to survive and still be
a part of the countryside in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Skånbeck, Astrid LU
supervisor
organization
alternative title
A different barn
course
AAHM01 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
arkitektur, transformering, transformation, lantbruksfastigheter, ladugård, alternativ användning, restaurering, återbruk, hållbarhet, byggnadsvård, bevarande arkitektur
language
Swedish
id
9065419
date added to LUP
2021-09-14 16:09:59
date last changed
2021-09-14 16:09:59
@misc{9065419,
 abstract   = {{After seeing more and more barns decaying, I decided to make a project about this
particular building. I wanted to investigate what the barn is and how it may be
possible to preserve and take care of it in the future. By gaining knowledge about
the barn’s history, I got a in - depth insight into what these buildings really mean.
By looking at reference projects and by transforming a existing barn, I have
developed a transformation principle to take care of these buildings. My goal
was not only to focus on one building but to take a holistic approach to the barn
in general. It was therefore important that this work not only ended in a design
proposal. That it more became a source of inspiration that showed that the barn is a
valuable building with great potential.
My hope is that I can contribute to an increased interest and knowledge in the barn
with my project. With that interest it is possible fot the barn to survive and still be
a part of the countryside in the future.}},
 author    = {{Skånbeck, Astrid}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{En annan ladugård}},
 year     = {{2021}},
}