Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att vara spindeln i ett nät av restriktioner

Svensson Wendel, Gustaf LU and Olsson, Emma LU (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Att vara spindeln i ett när av restriktioner. En studie om mellanchefers förändrade psykosociala arbetsmiljö under Covid-19
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds
Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för
kandidatexamen, VT 2021, 15 HP.
Författare: Emma Olsson och Gustaf Wendel
Handledare: Malin Andersson
Bakgrund och problemdiskussion: Covid-19 är en kris som medfört drastiska förändringar både i stort och smått, såväl privat som i arbetslivet. Redan innan pandemins utbrott i Sverige har det funnits en negativ trend bland chefers välmående. Förändrad psykosocial arbetsmiljö till följd av Covid-19 tycks ha förvärrat denna trend, inte minst för... (More)
Titel: Att vara spindeln i ett när av restriktioner. En studie om mellanchefers förändrade psykosociala arbetsmiljö under Covid-19
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds
Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för
kandidatexamen, VT 2021, 15 HP.
Författare: Emma Olsson och Gustaf Wendel
Handledare: Malin Andersson
Bakgrund och problemdiskussion: Covid-19 är en kris som medfört drastiska förändringar både i stort och smått, såväl privat som i arbetslivet. Redan innan pandemins utbrott i Sverige har det funnits en negativ trend bland chefers välmående. Förändrad psykosocial arbetsmiljö till följd av Covid-19 tycks ha förvärrat denna trend, inte minst för mellanchefer som befinner
sig mellan förändrade krav från både över- och underordnade. Inom tidigare forskning har vi identifierat en brist på kvalitativa studier som undersöker vad mellanchefer i organisationer som inte är direkt kopplade till hantering av pandemin behöver för att kunna uppleva välmående i sin chefsroll under en kris.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur mellanchefer uppfattar att de har påverkats av förändringar i chefsrollen till följd av den rådande pandemin. Vidare vill studien undersöka mellanchefernas uppfattning av omgivningens roll i att göra det möjligt att utöva ett hållbart chefskap i kristider.
Frågeställningar:
- Hur uppfattar mellanchefer sin psykosociala arbetsmiljö i sin chefsroll till följd av Covid-19?
- Hur kan organisationer stötta mellanchefers välmående ur ett arbetsmiljöperspektiv under en pandemi?
Metod och genomförande: Kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade
intervjuer.
Teori: Psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll och stöd, känsla av sammanhang.
Slutsatser: Studien visar att många mellanchefer upplever utökat ansvar och ökade förväntningar till följd av Covid-19. De förändrade kraven i den psykosociala arbetsmiljön var främst påfrestande i början då många chefer upplevde minskad kontroll över sin arbetsmiljö, men förändringarna har över tid övergått till vardag och blivit mer hanterbara. De förändrade kraven kan leda till överbelastning och ökad arbetsrelaterad stress om organisationer inte bistår med resurser och stöd för att hantera de förändrade kraven.
Slutligen har de formella stöden från organisationerna kommunicerats ut bättre till cheferna under pandemin, men det viktigaste stödet för mellanchefernas välmående under kris tycks vara det sociala stödet från omgivningen i sin arbetsmiljö. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson Wendel, Gustaf LU and Olsson, Emma LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om mellanchefers förändrade psykosociala arbetsmiljö under Covid-19
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykosocial arbetsmiljö, mellanchef, kris, Covid-19, hållbart chefskap
language
Swedish
id
9065497
date added to LUP
2021-09-17 08:56:55
date last changed
2021-09-17 08:56:55
@misc{9065497,
 abstract   = {{Titel: Att vara spindeln i ett när av restriktioner. En studie om mellanchefers förändrade psykosociala arbetsmiljö under Covid-19
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds
Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för
kandidatexamen, VT 2021, 15 HP.
Författare: Emma Olsson och Gustaf Wendel
Handledare: Malin Andersson
Bakgrund och problemdiskussion: Covid-19 är en kris som medfört drastiska förändringar både i stort och smått, såväl privat som i arbetslivet. Redan innan pandemins utbrott i Sverige har det funnits en negativ trend bland chefers välmående. Förändrad psykosocial arbetsmiljö till följd av Covid-19 tycks ha förvärrat denna trend, inte minst för mellanchefer som befinner
sig mellan förändrade krav från både över- och underordnade. Inom tidigare forskning har vi identifierat en brist på kvalitativa studier som undersöker vad mellanchefer i organisationer som inte är direkt kopplade till hantering av pandemin behöver för att kunna uppleva välmående i sin chefsroll under en kris.
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur mellanchefer uppfattar att de har påverkats av förändringar i chefsrollen till följd av den rådande pandemin. Vidare vill studien undersöka mellanchefernas uppfattning av omgivningens roll i att göra det möjligt att utöva ett hållbart chefskap i kristider.
Frågeställningar:
- Hur uppfattar mellanchefer sin psykosociala arbetsmiljö i sin chefsroll till följd av Covid-19?
- Hur kan organisationer stötta mellanchefers välmående ur ett arbetsmiljöperspektiv under en pandemi?
Metod och genomförande: Kvalitativ forskningsmetod i form av semistrukturerade
intervjuer.
Teori: Psykosocial arbetsmiljö, krav, kontroll och stöd, känsla av sammanhang.
Slutsatser: Studien visar att många mellanchefer upplever utökat ansvar och ökade förväntningar till följd av Covid-19. De förändrade kraven i den psykosociala arbetsmiljön var främst påfrestande i början då många chefer upplevde minskad kontroll över sin arbetsmiljö, men förändringarna har över tid övergått till vardag och blivit mer hanterbara. De förändrade kraven kan leda till överbelastning och ökad arbetsrelaterad stress om organisationer inte bistår med resurser och stöd för att hantera de förändrade kraven.
Slutligen har de formella stöden från organisationerna kommunicerats ut bättre till cheferna under pandemin, men det viktigaste stödet för mellanchefernas välmående under kris tycks vara det sociala stödet från omgivningen i sin arbetsmiljö.}},
 author    = {{Svensson Wendel, Gustaf and Olsson, Emma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Att vara spindeln i ett nät av restriktioner}},
 year     = {{2021}},
}