Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

"Jag förstår ordet genom exempelmeningen": Svenska som andraspråksinlärares strategier i mötet med okända ord – användning av kontextuella ledtrådar och ordbok

Fohlin, Maria LU (2021) SVEK02 20211
Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic
Abstract (Swedish)
Ämnet för uppsatsen är strategier för receptiv ordförståelse med fokus på gissningsstrategier, mer specifikt kontextuella ledtrådar. Även strategin att använda ordbok tas upp. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken effekt användning av kontextuella ledtrådar och användning av ordbok har för att svenska som andraspråksinlärare ska kunna sluta sig till betydelsen av ett okänt ord.

Undersökningen gjordes digitalt i form av ett frågeformulär som distribuerades till inlärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. En del i frågeformuläret fokuserade på strategin kontextuella ledtrådar, en andra del på ordboksstrategin. I båda delarna skulle respondenterna ange betydelsen av tolv okända ord. Varje ord... (More)
Ämnet för uppsatsen är strategier för receptiv ordförståelse med fokus på gissningsstrategier, mer specifikt kontextuella ledtrådar. Även strategin att använda ordbok tas upp. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken effekt användning av kontextuella ledtrådar och användning av ordbok har för att svenska som andraspråksinlärare ska kunna sluta sig till betydelsen av ett okänt ord.

Undersökningen gjordes digitalt i form av ett frågeformulär som distribuerades till inlärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. En del i frågeformuläret fokuserade på strategin kontextuella ledtrådar, en andra del på ordboksstrategin. I båda delarna skulle respondenterna ange betydelsen av tolv okända ord. Varje ord ingick i en kortare textpassage som också innehöll en eller flera kontextuella ledtrådar. För varje okänt ord fanns givna flervalsalternativ. I delen som fokuserade på kontextuella ledtrådar fick respondenterna i fritextsvar också motivera sin gissning av det okända ordets betydelse.

Det övergripande resultatet av undersökningen visar att användning av kontextuella ledtrådar utan tillgång till ordbok är en väl fungerande strategi för en receptiv förståelse av okända ord i kortare textpassager. Att i nästa steg också använda ordbok ger goda förutsättningar att förstå orden. Studien visar också att det är lättare att, utifrån kontextuella ledtrådar, gissa sig till betydelsen av verb än av substantiv och adjektiv. Vidare visar resultatet att olika typer av kontextuella ledtrådar är mer eller mindre effektiva. En ledtråd som utgörs av en synonym till det okända ordet ger enligt undersökningen mindre stöttning än kontextuella ledtrådar som är mer indirekta.

Även om det övergripande resultatet visar att både användning av kontextuella ledtrådar och av ordbok är väl fungerande strategier pekar studien samtidigt också på komplexiteten i strategierna och ger exempel på vad som kan vålla svårigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fohlin, Maria LU
supervisor
organization
course
SVEK02 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
svenska som andraspråk, ordförståelsestrategier, gissningsstrategier, kontextuella ledtrådar, ordbok, receptiv ordförståelse
language
Swedish
id
9065633
date added to LUP
2021-10-21 13:02:07
date last changed
2021-10-21 13:02:07
@misc{9065633,
 abstract   = {{Ämnet för uppsatsen är strategier för receptiv ordförståelse med fokus på gissningsstrategier, mer specifikt kontextuella ledtrådar. Även strategin att använda ordbok tas upp. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken effekt användning av kontextuella ledtrådar och användning av ordbok har för att svenska som andraspråksinlärare ska kunna sluta sig till betydelsen av ett okänt ord. 

Undersökningen gjordes digitalt i form av ett frågeformulär som distribuerades till inlärare i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. En del i frågeformuläret fokuserade på strategin kontextuella ledtrådar, en andra del på ordboksstrategin. I båda delarna skulle respondenterna ange betydelsen av tolv okända ord. Varje ord ingick i en kortare textpassage som också innehöll en eller flera kontextuella ledtrådar. För varje okänt ord fanns givna flervalsalternativ. I delen som fokuserade på kontextuella ledtrådar fick respondenterna i fritextsvar också motivera sin gissning av det okända ordets betydelse. 

Det övergripande resultatet av undersökningen visar att användning av kontextuella ledtrådar utan tillgång till ordbok är en väl fungerande strategi för en receptiv förståelse av okända ord i kortare textpassager. Att i nästa steg också använda ordbok ger goda förutsättningar att förstå orden. Studien visar också att det är lättare att, utifrån kontextuella ledtrådar, gissa sig till betydelsen av verb än av substantiv och adjektiv. Vidare visar resultatet att olika typer av kontextuella ledtrådar är mer eller mindre effektiva. En ledtråd som utgörs av en synonym till det okända ordet ger enligt undersökningen mindre stöttning än kontextuella ledtrådar som är mer indirekta. 

Även om det övergripande resultatet visar att både användning av kontextuella ledtrådar och av ordbok är väl fungerande strategier pekar studien samtidigt också på komplexiteten i strategierna och ger exempel på vad som kan vålla svårigheter.}},
 author    = {{Fohlin, Maria}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{"Jag förstår ordet genom exempelmeningen": Svenska som andraspråksinlärares strategier i mötet med okända ord – användning av kontextuella ledtrådar och ordbok}},
 year     = {{2021}},
}