Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Har du några planer? Lärares planeringsarbete för undervisning i svenska och musik

Bruze, Christine (2021) LAMN90 20212
Malmö Academy of Music
Abstract (Swedish)
Denna studie utgår från hypotesen att det finns mer läromedel av kvalitet som utgår från
Lgr11, samt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i svenskämnet än i
musikämnet. Detta bekräftas under studiens gång. Bristen av läromedel gör att lärare ägnar
mycket tid åt att skapa sitt eget material i musikämnet. Denna studie undersöker lärares tankar kring hur tillgången till läromedel i svenskämnet och musikämnet påverkar deras
planeringsarbete. Studien vill även undersöka lärares tankar kring att de skapar sitt material själv och hur de kvalitetsgranskar det. Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Datan analyserades med tematisk analys. Studiens resultat visar att lärare ser stora fördelar med... (More)
Denna studie utgår från hypotesen att det finns mer läromedel av kvalitet som utgår från
Lgr11, samt vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i svenskämnet än i
musikämnet. Detta bekräftas under studiens gång. Bristen av läromedel gör att lärare ägnar
mycket tid åt att skapa sitt eget material i musikämnet. Denna studie undersöker lärares tankar kring hur tillgången till läromedel i svenskämnet och musikämnet påverkar deras
planeringsarbete. Studien vill även undersöka lärares tankar kring att de skapar sitt material själv och hur de kvalitetsgranskar det. Studien genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Datan analyserades med tematisk analys. Studiens resultat visar att lärare ser stora fördelar med läromedel. De ser både fördelar och nackdelar med att skapa sitt eget material. Lärarna vill ha läromedel eller en bank av material att utgå från som de sedan utvecklar när behovet finns. Möjligheterna för kollegialt lärande bland musiklärare är mindre än bland andra ämneslärare. Kollegialt lärande främjar kvaliteten på lärares arbete. De slutsatser som dras är att det finns ett behov av läromedel i musikämnet som är av kvalitet, samt att det bör skapas fler möjligheter för kollegialt lärande. Därmed kan kvaliteten på lärarnas arbete höjas. (Less)
Abstract
This study starts with the hypothesis that there are more teaching aids that are designed in
accord with Sweden’s latest curriculum Lgr11, based on science and proven experience in the
subject Swedish than in music. This confirms later in the study. The lack of teaching aids
means that teachers spend a lot of time on making teaching aids for the subject music. This
study examines teachers’ thoughts about how their lesson planning is influenced by the amount of teaching aids in Swedish and music. The study also wants to examine how teachers
think about the fact that they create their teaching aids themselves and how they review their
quality. The study was done with qualitative semi-structured interviews. The data was
analyzed with... (More)
This study starts with the hypothesis that there are more teaching aids that are designed in
accord with Sweden’s latest curriculum Lgr11, based on science and proven experience in the
subject Swedish than in music. This confirms later in the study. The lack of teaching aids
means that teachers spend a lot of time on making teaching aids for the subject music. This
study examines teachers’ thoughts about how their lesson planning is influenced by the amount of teaching aids in Swedish and music. The study also wants to examine how teachers
think about the fact that they create their teaching aids themselves and how they review their
quality. The study was done with qualitative semi-structured interviews. The data was
analyzed with thematic analysis. The results of the study show that teachers see great
advantages with teaching aids. They see both advantages and disadvantages with making their
own teaching aids. The teachers want teaching aids or a “bank” of materials that they can use
and evolve when needed. The possibilities for collegial learning are less for music teachers
than for other teachers. Collegial learning furthers the quality on teachers' work. The
conclusions are that there is a need for quality teaching aids in the subject of music, and that there is a need to create more opportunities for collegial learning for music teachers. In the sense, the quality of teacher’s work can increase. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bruze, Christine
supervisor
organization
alternative title
Have you got any plans? Teachers’ lesson planning for teaching in Swedish and music
course
LAMN90 20212
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Grundskola, Lektionsplanering, Läromedel, Musik, Svenska, Educational materials, Elementary school, Lesson planning, Music, Teaching aids, Swedish
language
Swedish
id
9065945
date added to LUP
2021-09-22 15:22:52
date last changed
2022-01-14 12:17:02
@misc{9065945,
 abstract   = {{This study starts with the hypothesis that there are more teaching aids that are designed in
accord with Sweden’s latest curriculum Lgr11, based on science and proven experience in the
subject Swedish than in music. This confirms later in the study. The lack of teaching aids
means that teachers spend a lot of time on making teaching aids for the subject music. This
study examines teachers’ thoughts about how their lesson planning is influenced by the amount of teaching aids in Swedish and music. The study also wants to examine how teachers
think about the fact that they create their teaching aids themselves and how they review their
quality. The study was done with qualitative semi-structured interviews. The data was
analyzed with thematic analysis. The results of the study show that teachers see great
advantages with teaching aids. They see both advantages and disadvantages with making their
own teaching aids. The teachers want teaching aids or a “bank” of materials that they can use
and evolve when needed. The possibilities for collegial learning are less for music teachers
than for other teachers. Collegial learning furthers the quality on teachers' work. The
conclusions are that there is a need for quality teaching aids in the subject of music, and that there is a need to create more opportunities for collegial learning for music teachers. In the sense, the quality of teacher’s work can increase.}},
 author    = {{Bruze, Christine}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Har du några planer? Lärares planeringsarbete för undervisning i svenska och musik}},
 year     = {{2021}},
}