Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Friskrivningsklausuler i kommersiella avtal - Hur begränsas friskrivningar genom avtalstolkning och 36 § AvtL

Dannberger, Linus LU (2021) HARH13 20211
Department of Business Law
Abstract
The principle of freedom of contract is a fundamental principle in commercial contract law in Sweden. Freedom of contract means that the parties themselves are considered to be able to dispose of the content and shape of the agreement. This principle enables a redistribution of risk in relation to what would have applied under optional law. It is common for both standardized agreements and individually developed agreements to include disclaimer clauses in the content
of the agreement. These disclaimer clauses are often intended to redistribute the risk. Lundmark believes that disclaimer clauses are an important instrument for redistribution of risk in commercial relationships, and that the function and meaning of disclaimer clauses is to... (More)
The principle of freedom of contract is a fundamental principle in commercial contract law in Sweden. Freedom of contract means that the parties themselves are considered to be able to dispose of the content and shape of the agreement. This principle enables a redistribution of risk in relation to what would have applied under optional law. It is common for both standardized agreements and individually developed agreements to include disclaimer clauses in the content
of the agreement. These disclaimer clauses are often intended to redistribute the risk. Lundmark believes that disclaimer clauses are an important instrument for redistribution of risk in commercial relationships, and that the function and meaning of disclaimer clauses is to facilitate and streamline transactions of goods and services.

Freedom of contract is not a principle without restrictions, the need to control disclaimer clauses has gradually emerged in an attempt to counteract abuse of the freedom of contract. The methods that today have a controlling function of disclaimer clauses are not methods that are only applied when controlling disclaimer clauses, they are also applicable when controlling contractual terms
in general. The methods that are available to the court when controlling disclaimer clauses are interpretation of a contract and section 36 of the Contracts Act, both of which are based on overall assessments of the individual case. Due to a narrow selection of case law in commercial contract law, the legal situation is not clear regarding how disclaimer clauses are limited in
commercial agreements, so it is not possible to give a general answer for how disclaimer clauses are limited as situations often look very different. (Less)
Abstract (Swedish)
I Sverige utgör principen om avtalsfrihet en grundläggande princip inom den kommersiella kontraktsrätten. Avtalsfriheten innebär att parterna själva anses kunna disponera över avtalets innehåll och utformning. Denna princip möjliggör en omfördelning av risk i förhållande till vad som hade gällt enligt dispositiv rätt. Vanligt är att det i såväl standardiserade avtal som i individuellt framtagna avtal inkorporeras friskrivningsklausuler i avtalsinnehållet, som avser omfördela risken eller på annat sätt skydda part från en risk denne inte är villig att ta. Lundmark menar att friskrivningsklausuler är ett viktigt instrument för omfördelning av risk i kommersiella avtalsförhållanden, och att friskrivningsklausulens funktion och innebörd är att... (More)
I Sverige utgör principen om avtalsfrihet en grundläggande princip inom den kommersiella kontraktsrätten. Avtalsfriheten innebär att parterna själva anses kunna disponera över avtalets innehåll och utformning. Denna princip möjliggör en omfördelning av risk i förhållande till vad som hade gällt enligt dispositiv rätt. Vanligt är att det i såväl standardiserade avtal som i individuellt framtagna avtal inkorporeras friskrivningsklausuler i avtalsinnehållet, som avser omfördela risken eller på annat sätt skydda part från en risk denne inte är villig att ta. Lundmark menar att friskrivningsklausuler är ett viktigt instrument för omfördelning av risk i kommersiella avtalsförhållanden, och att friskrivningsklausulens funktion och innebörd är att underlätta och effektivisera transaktioner av varor och tjänster.

Avtalsfriheten är inte en princip utan inskränkningar, behovet av att kontrollera friskrivningsklausuler har successivt växt fram i ett försök att motverka missbruk av avtalsfriheten. De metoder som idag har en kontrollerande funktion av friskrivningsklausuler är inte metoder som enbart tillämpas vid kontroll av friskrivningsklausuler, utan de avser även kontrollera avtalsvillkor i allmänhet. Vissa särdrag går däremot att urskilja som gäller särskilt vid
kontroll av friskrivningsklausuler. De metoder som domstolen har att tillgå vid kontroll av friskrivningsklausuler är idag avtalstolkning och avtalslagens 36 § som båda grundar sig på helhetsbedömningar av det enskilda fallet. Till följd av en relativt gles rättspraxis inom den kommersiella kontraktsrätten är rättsläget inte helt klart gällande hur friskrivningsklausuler begränsas i kommersiella avtal, det går alltså inte att ge ett generellt svar för hur friskrivningsklausuler begränsas i och med att situationerna ofta ser väldigt annorlunda ut. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dannberger, Linus LU
supervisor
organization
course
HARH13 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Friskrivningsklausul, Friskrivningsklausuler, Ansvarsbegränsning, Ansvarsbegränsningar, Avtalstolkning, 36§, Avtalslagen
language
Swedish
id
9066186
date added to LUP
2021-09-28 12:17:40
date last changed
2021-09-28 12:17:40
@misc{9066186,
 abstract   = {{The principle of freedom of contract is a fundamental principle in commercial contract law in Sweden. Freedom of contract means that the parties themselves are considered to be able to dispose of the content and shape of the agreement. This principle enables a redistribution of risk in relation to what would have applied under optional law. It is common for both standardized agreements and individually developed agreements to include disclaimer clauses in the content
of the agreement. These disclaimer clauses are often intended to redistribute the risk. Lundmark believes that disclaimer clauses are an important instrument for redistribution of risk in commercial relationships, and that the function and meaning of disclaimer clauses is to facilitate and streamline transactions of goods and services.

Freedom of contract is not a principle without restrictions, the need to control disclaimer clauses has gradually emerged in an attempt to counteract abuse of the freedom of contract. The methods that today have a controlling function of disclaimer clauses are not methods that are only applied when controlling disclaimer clauses, they are also applicable when controlling contractual terms
in general. The methods that are available to the court when controlling disclaimer clauses are interpretation of a contract and section 36 of the Contracts Act, both of which are based on overall assessments of the individual case. Due to a narrow selection of case law in commercial contract law, the legal situation is not clear regarding how disclaimer clauses are limited in
commercial agreements, so it is not possible to give a general answer for how disclaimer clauses are limited as situations often look very different.}},
 author    = {{Dannberger, Linus}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Friskrivningsklausuler i kommersiella avtal - Hur begränsas friskrivningar genom avtalstolkning och 36 § AvtL}},
 year     = {{2021}},
}