Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Hospitality - Hälsofrämjande omvandling av utemiljön på Lunds lasarett

Gerhardsson, Irma LU (2021) AAHM10 20211
Department of Architecture and Built Environment
Abstract (Swedish)
Lunds sjukhusområde är ett stort och avskärmat område mitt i staden. Utemiljön domineras av bilar, hårdlagda ytor och saknar en mångfald av grönska, mötes- och sittplatser. Enligt enkätundersökningar gjorda inför det här projektet upplevs området som ogästvänligt och svårorienterat. Hur kommer det sig att ett område vars huvudsyfte är att läka, lägger så lite omsorg på utemiljön?

I projektet föreslås en omvandling av områdets utemiljö som bättre kan främja hälsa hos patienter, besökare och personal. Gestaltningsförslaget grundas på forskning inom ämnet hälsofrämjande arkitektur, egen läsning av platsen, en fallstudie av gamla sjukhusområdet samt enkätundersökningar bland personal och övriga brukare. Beskrivningen av... (More)
Lunds sjukhusområde är ett stort och avskärmat område mitt i staden. Utemiljön domineras av bilar, hårdlagda ytor och saknar en mångfald av grönska, mötes- och sittplatser. Enligt enkätundersökningar gjorda inför det här projektet upplevs området som ogästvänligt och svårorienterat. Hur kommer det sig att ett område vars huvudsyfte är att läka, lägger så lite omsorg på utemiljön?

I projektet föreslås en omvandling av områdets utemiljö som bättre kan främja hälsa hos patienter, besökare och personal. Gestaltningsförslaget grundas på forskning inom ämnet hälsofrämjande arkitektur, egen läsning av platsen, en fallstudie av gamla sjukhusområdet samt enkätundersökningar bland personal och övriga brukare. Beskrivningen av gestaltningsförslaget börjar med ett helhetsgrepp över området och landar i utvalda platser.

En omvandling av sjukhusområdet medför inte bara fördelar för personal och patienter, utan för alla som vistas i eller passerar området. Med tanke på områdets storlek och dess centrala läge i staden blir omvandlingen och integreringen desto viktigare.

Namnet Hospitality beskriver ambitionen med projektet väl - precis som ordets betydelse ämnar projektet ge en välkomnande känsla hos de som vistas på platsen genom en utemiljö där människan hamnar i fokus, inte bilar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{9066490,
 abstract   = {{Lunds sjukhusområde är ett stort och avskärmat område mitt i staden. Utemiljön domineras av bilar, hårdlagda ytor och saknar en mångfald av grönska, mötes- och sittplatser. Enligt enkätundersökningar gjorda inför det här projektet upplevs området som ogästvänligt och svårorienterat. Hur kommer det sig att ett område vars huvudsyfte är att läka, lägger så lite omsorg på utemiljön?

I projektet föreslås en omvandling av områdets utemiljö som bättre kan främja hälsa hos patienter, besökare och personal. Gestaltningsförslaget grundas på forskning inom ämnet hälsofrämjande arkitektur, egen läsning av platsen, en fallstudie av gamla sjukhusområdet samt enkätundersökningar bland personal och övriga brukare. Beskrivningen av gestaltningsförslaget börjar med ett helhetsgrepp över området och landar i utvalda platser.

En omvandling av sjukhusområdet medför inte bara fördelar för personal och patienter, utan för alla som vistas i eller passerar området. Med tanke på områdets storlek och dess centrala läge i staden blir omvandlingen och integreringen desto viktigare. 

Namnet Hospitality beskriver ambitionen med projektet väl - precis som ordets betydelse ämnar projektet ge en välkomnande känsla hos de som vistas på platsen genom en utemiljö där människan hamnar i fokus, inte bilar.}},
 author    = {{Gerhardsson, Irma}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Hospitality - Hälsofrämjande omvandling av utemiljön på Lunds lasarett}},
 year     = {{2021}},
}