Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Översättningen och den anglosaxiska dominansen : en intervjuundersökning om förutsättningarna för spanskspråkig skönlitterär översättning i Sverige

Simonsen, Agnes LU (2021) FÖUM22 20211
Translation Program
Abstract (Swedish)
I den här uppsatsen undersöks förutsättningarna för spanska översättningar i Sverige genom kvalitativa intervjuer med sex svenska förlag. Syftet är att försöka bidra med en förståelse för hur den svenska översättningsmarknaden fungerar och mekanismerna bakom urvalet av den översatta spanskspråkiga skönlitteraturen, som kan sägas vara representerad i relativt låg grad i Sverige. Frågor som ställs till förlagen är vilken spanskspråkig litteratur de har givit ut, hur urvalet av litteraturen går till, samt vilka möjliga anledningar det finns till spanskans relativt låga utgivningssiffror. Resultaten från de kvalitativa intervjuerna diskuteras i relation till översättnings- och litteratursociologiska teorier om globala hierarkier,... (More)
I den här uppsatsen undersöks förutsättningarna för spanska översättningar i Sverige genom kvalitativa intervjuer med sex svenska förlag. Syftet är att försöka bidra med en förståelse för hur den svenska översättningsmarknaden fungerar och mekanismerna bakom urvalet av den översatta spanskspråkiga skönlitteraturen, som kan sägas vara representerad i relativt låg grad i Sverige. Frågor som ställs till förlagen är vilken spanskspråkig litteratur de har givit ut, hur urvalet av litteraturen går till, samt vilka möjliga anledningar det finns till spanskans relativt låga utgivningssiffror. Resultaten från de kvalitativa intervjuerna diskuteras i relation till översättnings- och litteratursociologiska teorier om globala hierarkier, översättningsflöden, bokmarknadsstruktur och konsekrationsmekanismer. Resultaten visar att en spanskspråkig boks litterära kvalitet ofta inte räcker för att den ska få genomslag i Sverige. Kulturella, språkliga, historiska och ekonomiska faktorer såväl som förlagens och den svenska läsarens intresse för spanskspråkig litteratur är avgörande. Litteraturens ställning i Sverige överlag och den anglosaxiska kulturens påverkan på vår egen kultur är även avgörande omständigheter. Resultaten visar också att en bok ofta behöver ta vägen via det engelska språket för att bli översatt till svenska. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Simonsen, Agnes LU
supervisor
organization
course
FÖUM22 20211
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
spanska, förlag, representation, översättningsflöden, skönlitteratur, dubbel konsekration, översättningssociologi, translation studies, Spanish, Swedish, svenska
language
Swedish
id
9067106
date added to LUP
2021-10-21 11:39:06
date last changed
2021-10-21 11:39:06
@misc{9067106,
 abstract   = {{I den här uppsatsen undersöks förutsättningarna för spanska översättningar i Sverige genom kvalitativa intervjuer med sex svenska förlag. Syftet är att försöka bidra med en förståelse för hur den svenska översättningsmarknaden fungerar och mekanismerna bakom urvalet av den översatta spanskspråkiga skönlitteraturen, som kan sägas vara representerad i relativt låg grad i Sverige. Frågor som ställs till förlagen är vilken spanskspråkig litteratur de har givit ut, hur urvalet av litteraturen går till, samt vilka möjliga anledningar det finns till spanskans relativt låga utgivningssiffror. Resultaten från de kvalitativa intervjuerna diskuteras i relation till översättnings- och litteratursociologiska teorier om globala hierarkier, översättningsflöden, bokmarknadsstruktur och konsekrationsmekanismer. Resultaten visar att en spanskspråkig boks litterära kvalitet ofta inte räcker för att den ska få genomslag i Sverige. Kulturella, språkliga, historiska och ekonomiska faktorer såväl som förlagens och den svenska läsarens intresse för spanskspråkig litteratur är avgörande. Litteraturens ställning i Sverige överlag och den anglosaxiska kulturens påverkan på vår egen kultur är även avgörande omständigheter. Resultaten visar också att en bok ofta behöver ta vägen via det engelska språket för att bli översatt till svenska.}},
 author    = {{Simonsen, Agnes}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Översättningen och den anglosaxiska dominansen : en intervjuundersökning om förutsättningarna för spanskspråkig skönlitterär översättning i Sverige}},
 year     = {{2021}},
}