Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Drivkrafter bakom långdistanskonsumtion

Haskic, Haris LU and Naumovska, Andrea (2021) KSMK65 20211
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Drivkrafter bakom långdistansköp: En fallstudie som undersöker motivet bakom en långväga shoppingresa till Gekås Ullared och hur detta kan bemötas ur ett företagsperspektiv.
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2021, 15 HP.
Författare: Andrea Naumovska och Haris Haskic
Handledare: Jayne Jönsson

Studieobjekt: Gekås Ullareds lockelse.
Problemområde: Enligt lokaliseringsteorier diskuteras variabler som avstånd och trösklar i relation till olika produkter. Centralortsteorin menar att konsumenter färdas en kortare sträcka vid inköp av billigare produkter, även kallade för... (More)
Titel: Drivkrafter bakom långdistansköp: En fallstudie som undersöker motivet bakom en långväga shoppingresa till Gekås Ullared och hur detta kan bemötas ur ett företagsperspektiv.
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2021, 15 HP.
Författare: Andrea Naumovska och Haris Haskic
Handledare: Jayne Jönsson

Studieobjekt: Gekås Ullareds lockelse.
Problemområde: Enligt lokaliseringsteorier diskuteras variabler som avstånd och trösklar i relation till olika produkter. Centralortsteorin menar att konsumenter färdas en kortare sträcka vid inköp av billigare produkter, även kallade för dagligvaruprodukter. Samma teori hävdar att konsumtion som äger rum bortom det lokala samhället främst sker vid inköp av exklusiva produkter. Trots inköp av dagligvaruprodukter väljer ändå tusentals människor att åka långväga för shopping.

Syfte: Syftet med denna uppsats är att tillföra kunskap kring området av långdistanskonsumtion. Syftet är också att skapa en förståelse till varför konsumenter fortsätter att besöka varuhus längre bort, trots liknande utbud i närområdet. Uppsatsen ska även bidra till ökad medvetenhet av att lokalisera en verksamhet utanför stadskärnor och hur verksamheter kan arbeta för att öka kundflödet till platsen från andra regioner.

Frågeställning: Varför väljer konsumenter att färdas en längre sträcka för shopping – trots liknande utbud i närområdet och hur kan detta bemötas ur ett företagsperspektiv?

Metod och genomförande: Uppsatsen har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. I undersökningen har sex semistrukturerade djupintervjuer genomförts tillsammans med en enkätundersökning för insamling av empiri. Det insamlade materialet analyserades i förhållande till valda begrepp och teorier för att slutligen kunna framställa ett resultat.

Teori: Shoppingturism, upplevelseshopping, relationsmarknadsföring, kringtjänster, tjänstepaket.

Slutsatser: Besöken till Gekås Ullared ses som en minisemester på grund av liknelser i planeringsprocessen. Människor väljer att färdas en längre sträcka för att komma bort från vardagen och monotona miljöer men även för att umgås med vänner och familj. Tilläggstjänster i form av restaurang, kaffebar, camping och hotell har en påverkan till besöket som förstärker semester-känslan ytterligare. Den största anledningen till varför människor besöker ett långväga varuhus beror på ett lågt pris och ett brett sortiment. Rekommendationer från vänner och bekanta samt servicetjänster är också avgörande faktorer som bidrar till långdistanskonsumtion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Haskic, Haris LU and Naumovska, Andrea
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie som undersöker motivet bakom långväga shoppingresor till Gekås Ullared och hur detta kan bemötas ur ett företagsperspektiv
course
KSMK65 20211
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Gekås Ullared, shoppingturism, långdistanskonsumtion, tjänstepaket, relationsmarknadsföring, shopping, centralortsteorin, upplevelser.
language
Swedish
id
9068725
date added to LUP
2021-12-06 16:30:17
date last changed
2021-12-06 16:30:17
@misc{9068725,
 abstract   = {{Titel: Drivkrafter bakom långdistansköp: En fallstudie som undersöker motivet bakom en långväga shoppingresa till Gekås Ullared och hur detta kan bemötas ur ett företagsperspektiv. 
Nivå och kurs: Kandidatuppsats vid Institutionen för Service Management, Lunds Universitet, Campus Helsingborg, KSMK65 Service Management: Examensarbete för kandidatexamen, VT 2021, 15 HP. 
Författare: Andrea Naumovska och Haris Haskic 
Handledare: Jayne Jönsson 

Studieobjekt: Gekås Ullareds lockelse. 
Problemområde: Enligt lokaliseringsteorier diskuteras variabler som avstånd och trösklar i relation till olika produkter. Centralortsteorin menar att konsumenter färdas en kortare sträcka vid inköp av billigare produkter, även kallade för dagligvaruprodukter. Samma teori hävdar att konsumtion som äger rum bortom det lokala samhället främst sker vid inköp av exklusiva produkter. Trots inköp av dagligvaruprodukter väljer ändå tusentals människor att åka långväga för shopping. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att tillföra kunskap kring området av långdistanskonsumtion. Syftet är också att skapa en förståelse till varför konsumenter fortsätter att besöka varuhus längre bort, trots liknande utbud i närområdet. Uppsatsen ska även bidra till ökad medvetenhet av att lokalisera en verksamhet utanför stadskärnor och hur verksamheter kan arbeta för att öka kundflödet till platsen från andra regioner. 

Frågeställning: Varför väljer konsumenter att färdas en längre sträcka för shopping – trots liknande utbud i närområdet och hur kan detta bemötas ur ett företagsperspektiv? 

Metod och genomförande: Uppsatsen har utgått från en kvalitativ forskningsmetod. I undersökningen har sex semistrukturerade djupintervjuer genomförts tillsammans med en enkätundersökning för insamling av empiri. Det insamlade materialet analyserades i förhållande till valda begrepp och teorier för att slutligen kunna framställa ett resultat. 

Teori: Shoppingturism, upplevelseshopping, relationsmarknadsföring, kringtjänster, tjänstepaket. 

Slutsatser: Besöken till Gekås Ullared ses som en minisemester på grund av liknelser i planeringsprocessen. Människor väljer att färdas en längre sträcka för att komma bort från vardagen och monotona miljöer men även för att umgås med vänner och familj. Tilläggstjänster i form av restaurang, kaffebar, camping och hotell har en påverkan till besöket som förstärker semester-känslan ytterligare. Den största anledningen till varför människor besöker ett långväga varuhus beror på ett lågt pris och ett brett sortiment. Rekommendationer från vänner och bekanta samt servicetjänster är också avgörande faktorer som bidrar till långdistanskonsumtion.}},
 author    = {{Haskic, Haris and Naumovska, Andrea}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Drivkrafter bakom långdistanskonsumtion}},
 year     = {{2021}},
}